Potilastietojen korjaamisvaatimus

Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Voit myös vaatia tarpeettoman tiedon poistamista Aavan potilasrekisteristä. Huomioithan kuitenkin, että Aavalla on lakisääteinen velvollisuus säilyttää potilastietoja asiakkaan ja Aavan oikeuksien turvaamiseksi. Potilasasiakirja-asetuksen mukaan potilastietoja tulee säilyttää 12 vuotta kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

Jokaisen korjaus-, täydennys- ja poistopyynnön käsittelee ja arvioi terveydenhuollon ammattilainen yhdessä ylilääkärin kanssa. Potilastietojen korjaus-, täydennys- ja poistamisvaatimus tulee tehdä kirjallisesti valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisella pyynnöllä. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti Aavan toimipisteeseen. Tarkistamme henkilöllisyytesi aina vaatimuksen toimittamisen yhteydessä.

Korjauspyyntö pyritään toteuttamaan ilman aiheetonta viivästystä, mutta kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta.

Aavalla on myös oikeus kieltäytyä korjaamis-, täydennys- tai poistovaatimuksesta. Tällöin Aavan tulee antaa kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy.

Mikäli et ole tyytyväinen Aavan tekemään päätökseen tietojesi korjaamista, täydennystä tai poistoa koskien, sinulla on oikeus saattaa asia valvontaviranomaisena toimivan Tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaistavaksi tai käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Oma Aava -palvelun kautta pääset muokkaamaan muun muassa nimi-, osoite- ja puhelinnumerotietojasi sekä potilastietojen käsittelylupia.