Maria Arola

Maria Arola

Psykiatrian erikoislääkäri

Varaa aika

En tee ADD- enkä ADHD -diagnostiikkaa, enkä aloita bentsodiatsepiinilääkehoitoja.