Psykiatri

Psykiatri on apunasi erilaisissa mielenterveyden ongelmissa ja haasteissa. Voit hakeutua vastaanotolle myös, jos läheisesi psyykkiset voimavarat huolettavat ja kuormittavat. Aavan psykiatrit palvelevat myös etänä.

Mitä psykiatri tekee?

Psykiatri eli psykiatrian erikoislääkäri on erikoistunut mielenterveyden häiriöiden ja sairauksien, kuten masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden, persoonallisuushäiriöiden ja psykoosien, tutkimiseen, diagnostiikkaan, ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen.

Psykiatrit tekevät diagnostisia tutkimuksia ja suunnittelevat yhdessä potilaan kanssa tarvittaessa kokonaisvaltaisen psykiatrisen hoidon, kuten lääkityksen ja psykoterapian. Lisäksi psykiatrit tekevät mm. työkyvyn arviointeja sekä laativat erilaisia työkyky- ja psykoterapialausuntoja.

Mielenterveysongelmat ja psyykkiset sairaudet voivat vaikuttaa merkittävästi ihmisen elämään ja hyvinvointiin, ja psykiatrin rooli niiden hoidossa on keskeinen. Psykiatrien asiantuntemuksen avulla voidaan edistää niin potilaiden kuin heidän läheistensä hyvinvointia sekä tukea heitä kohtaamaan mielenterveyden haasteet.

Aavasta ja Pikkujätistä löydät myös lasten ja nuorten mielenterveysongelmien erityispiirteisiin ja hoitoon erikoistuneita yksityisiä psykiatreja. Lasten psykiatri hoitaa alle kouluikäisiä lapsia, kun taas nuortenpsykiatriaan erikoistunut lääkäri yleensä 13-18 vuotiaita nuoria.

Milloin psykiatrille?

Psykiatrian erikoislääkärin vastaanotolle voit tulla kaikissa elämäntilanteissa, joissa omat tai läheisen psyykkiset voimavarat huolettavat, kuormittavat tai ovat heikentyneet.

Yleisimpiä tilanteita, joissa hakeudutaan psykiatrian erikoislääkärin vastaanotolle ovat:

1. Mielenterveyden häiriöt: Masennus, ahdistuneisuushäiriöt, persoonallisuushäiriöt, syömishäiriöt, paniikki- ja pelkotilat, pakko-oireinen häiriö eli OCD sekä psykoosit vaikuttavat yksilön jaksamiseen ja hyvinvointiin, jolloin psykiatrinen apu voi olla tarpeen.

2. Suuret elämänmuutokset tai -kriisit: Läheisen menetys, ero ja muut ihmissuhdeongelmat tai työpaikan menetys voivat laukaista tai pahentaa jo olemassa olevia psyykkisiä oireita ja mielenterveyden häiriöitä. Psykiatri voi auttaa myös työuupumuksen tunnistamisessa ja hoidossa.

3. Riippuvuus tai päihdeongelma: Psykiatri voi auttaa päihdeongelmien ja -riippuvuuksien tunnistamisessa sekä hoidossa ja hoidon suunnittelussa.

4. Itsetuhoiset ajatukset tai käyttäytyminen: Psykiatri voi tarjota välitöntä apua ja tukea itsetuhoisten ajatusten tai käyttäytymisen hallinnassa.

5. Akuutit ja pitkittyneet uniongelmat: Unihäiriöt voivat olla sekä mielenterveyden häiriöiden oireita että niiden aiheuttajia, jolloin ammattilaisen apu voi olla tarpeen. Aavassa toimii myös unihäiriöiden tutkimiseen ja hoitoon erikoistunut Uni Aava.

6. Keskittymiseen ja käyttäytymiseen liittyvät haasteet: Myös erilaiset kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt edellyttävät psykiatrista erityisosaamista oikean diagnoosin ja hoidon saamiseksi.

7. Psykoterapian tarpeen arviointi: Psykiatri voi tehdä tarvittavat arvioinnit psykoterapian tarpeesta ja laatia kriteereiden täyttyessä B-lausunnon Kelan kuntoutuspsykoterapiaan. Osalla Aavan psykiatreista on myös psykoterapeutin erityispätevyys, ja he tarjoavat itse psykoterapiaa.

8. Lääkityksen arviointi ja määrääminen: Mielenterveyden ongelmissa ja psykiatrisissa sairauksissa lääkitys voi olla tärkeä osa hoitoa. Psykiatri voi arvioida lääkityksen tarpeen, määrätä lääkkeet sekä seurata lääkkeiden tehoa ja sopivuutta.

Mitä psykiatrin vastaanotolla tapahtuu?

Psykiatrin vastaanotto etenee tyypillisesti seuraavasti:

1. Alkukartoitus: Vastaanotolla psykiatri kerää tietoa potilaan nykyisestä tilanteesta, oireista, terveyshistoriasta ja elämäntilanteesta. Potilaan vointia kartoitetaan keskustelemalla ja kysymyksillä. Tavoitteena on tarkentaa myös potilaan oireiden haittoja, sosiaalisia suhteita, elintapoja sekä päihteiden käyttöä.

2. Oireiden ja ongelmien analysointi: Psykiatri arvioi potilaan oireita ja ongelmia sekä niiden haittoja yksityiskohtaisesti ja laaja-alaisesti. Tämä sisältää sekä psyykkisen että fyysisen terveydentilan arvioinnin, jossa voidaan hyödyntää myös erilaisia kyselylomakkeita ja oireseuloja keskustelun tukena mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseksi.

3. Diagnoosin tekeminen: Kerätyn tiedon perusteella psykiatri asettaa diagnoosin tai diagnoosit. Tarkempi diagnostiikka vaatii yleensä useamman käyntikerran sekä laboratoriokokeita fyysisten sairauksien poissulkemiseksi.

4. Hoitosuunnitelman laatiminen: Diagnoosi(e)n perusteella psykiatri laatii yhdessä potilaan kanssa hoitosuunnitelman tukeutuen Käypä Hoito -suosituksiin. Suunnitelmaan voi sisältyä mm. lääkitystä, psykoterapiaa, elintapamuutoksia tai tukiryhmiin osallistumista sekä näiden erilaisia yhdistelmiä.

5. Seuranta ja arviointi: Hoidon aloittamisen jälkeen psykiatri seuraa potilaan vointia ja laatii tarvittaessa muutoksia hoitosuunnitelmaan hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi. Seuranta voi sisältää säännöllisiä kontakteja, joiden aikana psykiatri arvioi hoidon vaikuttavuutta ja potilaan hyvinvointia.

Psykiatrin vastaanotolla käynti voi olla jännittävää, mutta on tärkeä muistaa, että psykiatrin tehtävä on ymmärtää ja auttaa sinua. Avoin ja rehellinen keskustelu oireistasi ja tuntemuksistasi auttaa psykiatria ymmärtämään tilannettasi ja tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen avun ja hoidon.

Miten valmistaudun psykiatrin vastaanotolle?

Voit tulla vastaanotolle ilman ennakkovalmistautumista. Psykiatri tutustuu sinuun ja asiaasi keskustelemalla kanssasi, joten avoin ja rehellinen mieli riittävät. Vastaanotolla voit turvallisesti myös esittää omia kysymyksiäsi, jos jokin asia mietityttää tai ihmetyttää.

Psykiatrin etävastaanotto

Yksityisen psykiatrin etävastaanotolla saat helposti yhteyden psykiatriin ajasta ja paikasta riippumatta.

Etävastaanotto voi olla joko puhelin- tai videovastaanotto riippuen psykiatrian erikoislääkäristä. Jos etävastaanotto on puhelinvastaanotto, psykiatrian erikoislääkäri soittaa asiakkaalle varatun ajan alussa.

Jos etävastaanotto on videoyhteydellä, ajanvaraus lähettää asiakkaalle etukäteen videolinkin vastaanottoa varten.

Mihin etävastaanotto soveltuu?

Etävastaanotto puhelimitse soveltuu esimerkiksi hoitosuhteessa olevien potilaiden voinnin seurantaan.

Etävastaanotto puhelimitse ei sovellu seuraaviin tilanteisiin:

  • Ensikäynti psykiatrilla
  • Lääkityksen aloitus tai reseptin uusinta keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä
  • Hoidon tarpeen arvio ja lähete julkiseen sairaanhoitoon
  • Työkyky- tai sairausloma-arvio

Etävastaanotto videoyhteydellä sopii pääosin kaikkiin samoihin tilanteisiin kuin lähivastaanotto.

Löydä lähin yksityinen psykiatri

Ajanvaraus Aavaan

Voit varata ajan yksityiselle psykiatrille nettiajanvarauksen kautta tai Aavan asiakaspalvelusta 010 380 3838.

Etävastaanotolle aika varataan nettiajanvarauksen kautta, valitsemalla toimipisteeksi etävastaanotto ja erikoisalaksi psykiatria. Aika etävastaanoton videovastaanotolle varataan myös Aavan asiakaspalvelusta 010 380 3838.

Psykiatri hinta

Hinnastomme löydät täältä.

Etävastaanoton lopullinen hinta määräytyy vastaanottoajan pituuden ja erikoisalan mukaan ja se veloitetaan etävastaanoton jälkeen.

Etävastaanotolla määrätyt tutkimukset veloitetaan erikseen. Noudatamme EU:n maksupalveludirektiiviä, joten tietyissä tapauksissa asiakasta pyydetään hyväksymään veloitus tililtä etävastaanoton jälkeen.

Asiantuntijana psykiatrian erikoislääkäri Tarja Seuri. Tekstin tuottamisessa on käytetty apuna tekoälyä.

FacebookTwitterLinkedIn
Artikkelit ja tiedotteet
Max_x_Aava Poikkeuksellinen yhteistyö syntyi rohkeudesta – dokumenttisarja Max Senestä yhteistyössä Aavan kanssa
Lääkärikeskus Aava, rap-artisti Max Sene (Sexmane) ja Marmori Entertainment julkaisevat yhteistyössä Lucas Senen ohjaaman viisiosaisen dokumenttisarjan mielenterveydestä huolehtimisen normalisoimiseksi.
Lue lisää
petteri Onko henkilöstön hyvinvointi yrityksellenne strateginen asia?
Eri toimialojen yrityksillä on mietinnässä yhtenevät haasteet: Miten saamme pidettyä osaavat henkilöt ja mistä saamme rekrytoitua uusia? Entä miten henkilöstömme voisi paremmin ja olisi innostunut – myös työstään? Kokonaisuus edellyttää strategista lähestymistä, hyvinvointistrategiaa.
Lue lisää
Aava Edenneen Parkinsonin taudin hoitovalikoima laajenee – Uusi hoitomuoto käyttöön ensimmäisenä Suomessa Lääkärikeskus Aavassa
Ihonalainen levodopainfuusiohoito aloitettiin ensimmäisenä Suomessa Lääkärikeskus Aavassa 22.4.2024.
Lue lisää