Psykiatrin vastaanotto

Psykiatrian erikoislääkäri on erikoistunut mielenterveyden häiriöiden ja sairauksien tutkimiseen ja hoitoon. Psykiatrian erikoislääkärin vastaanotolle voi tulla erilaisissa mielenterveyden ongelmissa ja vastaanotolle voi hakeutua myös, kun omat tai läheisen psyykkiset voimavarat huolettavat tai kun elämäntilanne on kuormittava. Psykiatrian erikoislääkäriin saa yhteyden myös etävastaanoton avulla kätevästi ajasta ja paikasta riippumatta.

Mitä psykiatrian erikoislääkäri tekee?

Psykiatrian erikoislääkäri tutkii, diagnosoi ja hoitaa erilaisia mielenterveyden häiriöitä ja sairauksia.

Psykiatrian erikoislääkärin tehtäviin kuuluvat diagnostiikan lisäksi lääkityksen tarpeen arviointi ja lääkityksen määrääminen, työkyvyn arviointi, erilaisten työkyky- ja terapialausuntojen laatiminen sekä työterveyshuollon konsultaatiot.

Lastenpsykiatriaan erikoistunut lääkäri hoitaa alle kouluikäisiä ja nuortenpsykiatriaan erikoistunut lääkäri hoitaa yleensä 13-18 vuotiaita.

Psykiatrian alan erikoislääkäreillä voi olla myös psykoterapeutin erityispätevyys, jolloin he tarjoavat myös psykoterapiaa.

Milloin psykiatrian erikoislääkärille?

Psykiatrian erikoislääkärin vastaanotolle voi tulla kaikissa elämäntilanteissa, joissa omat tai läheisen psyykkiset voimavarat huolettavat, kuormittavat tai ovat heikentyneet.

Yleisimpiä tilanteita, jossa hakeudutaan psykiatrian erikoislääkärin vastaanotolle ovat:

 • kuormittava elämäntilanne tai elämäntilannekriisi
 • masennus
 • ahdistuneisuus
 • paniikki- ja pelkotilat
 • työuupumus
 • poikkeavat ajatukset, huolet, murheet tai tunteet
 • päihdeongelmat
 • ihmissuhdeongelmat
 • keskittymiseen ja käyttäytymiseen liittyvät haasteet

Mitä psykiatrian erikoislääkärin vastaanotolla tapahtuu?

Psykiatrian erikoislääkäri kartoittaa kattavasti asiakkaan oireita, elämäntilannetta ja elinkaarta. Hän selvittää asiakkaan ongelmien ja oireiden taustoja sekä arvioi hoidon tarpeen.

Psykiatrian erikoislääkäri laatii yhdessä asiakkaan kanssa hoitosuunnitelman, johon voi kuulua muun muassa psykoterapiaa, lääkitystä tai molempia.

Jos edellytykset Kelan kuntoutuspsykoterapiaan täyttyvät, hän laatii tarvittavan B-lausunnon asiakkaan kuntoutushakemusta varten.

Miten psykiatrian erikoislääkärin etävastaanotto toimii?

Psykiatrian erikoislääkärin etävastaanotolla saa helposti yhteyden psykiatriin ajasta ja paikasta riippumatta.

Etävastaanotto voi olla joko puhelinvastaanotto tai videovastaanotto riippuen psykiatrian erikoislääkäristä.

Jos etävastaanotto on puhelinvastaanotto, psykiatrian erikoislääkäri soittaa asiakkaalle varatun ajan alussa.

Jos etävastaanotto on videoyhteydellä, ajanvaraus lähettää asiakkaalle etukäteen videolinkin vastaanottoa varten.

Mihin etävastaanotto ei sovellu?

Etävastaanotto puhelimitse ei sovellu kaikkiin tilanteisiin. Tällaisia ovat muun muassa:

 • ensikäynti psykiatrilla
 • kun tarvitaan resepti keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä
 • kun tarvitaan lähete julkiseen sairaanhoitoon
 • kun tarvitaan työkyky- tai sairausloma-arvio

Etävastaanotto videoyhteydellä sopii pääosin kaikkiin samoihin tilanteisiin kuin lähivastaanotto.

Ajanvaraus

Psykiatrian erikoislääkärille voi varata ajan nettiajanvarauksen kautta tai Aavan asiakaspalvelusta 010 380 3838.

Etävastaanotolle aika varataan nettiajanvarauksen kautta, valitsemalla toimipisteeksi etävastaanotto ja erikoisalaksi psykiatria. Aika etävastaanoton videovastaanotolle varataan myös Aavan asiakaspalvelusta 010 380 3838.

Mitä psykiatrian erikoislääkärin vastaanotto maksaa?

Hinnastomme löytyy täältä.

Etävastaanoton lopullinen hinta määräytyy vastaanottoajan pituuden ja erikoisalan mukaan ja se veloitetaan etävastaanoton jälkeen.

Etävastaanotolla määrätyt tutkimukset veloitetaan erikseen. Noudatamme EU:n maksupalveludirektiiviä, joten tietyissä tapauksissa asiakasta pyydetään hyväksymään veloitus tililtä etävastaanoton jälkeen.

FacebookTwitterLinkedIn
Artikkelit ja tiedotteet
epävakaa-persoonallisuus

Epävakaa persoonallisuushäiriö aiheuttaa kärsimystä ja heikentää toimintakykyä

Epävakaa persoonallisuushäiriö ilmenee mielialan ja tunnetilojen sekä käyttäytymisen haitallisena epävakaisuutena, joka vaikuttaa omaan toimintaan ja vuorovaikutukseen muiden kanssa. Psykiatrian erikoislääkäri Tarja Seuri kertoo häiriön synnystä, erityispiirteistä sekä hyvän hoidon tärkeydestä. Yli puolella oireet lievittyvät viidessä vuodessa niin, etteivät diagnostiset kriteerit enää täyty.
Lue lisää
mielenterveys-aava

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on monimuotoinen sairaus – tunnista oireet

Kaksisuuntainen mielialahäiriö sisältää vaihtelevasti masennus- sekä vauhdikkaita mania- tai hypomaniajaksoja. Psykiatrian erikoislääkäri Tarja Seuri kertoo, millaisia ongelmia oireilusta voi seurata. Hoidon kulmakivi ovat mielialaa tasaavat lääkkeet, mutta myös elintavoilla on voinnille merkitystä.
Lue lisää
Vastuullisuustyö_Aava

Miten tärkeää on liiketoiminnan eettisyys tai asiakkaan kohtelu? – Vastaa Aavan vastuullisuuden olennaisuusanalyysiin

Aavassa on aloitettu vastuullisuuden kehitysohjelma. Sen ensimmäisenä vaiheena on olennaisuusanalyysi, jolla selvitämme, mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat toiminnassamme kaikkein tärkeimpiä.
Lue lisää