Meri Tuomela työterveyspsykologi

Meri Tuomela

Työterveyspsykologi

Varaa aika

Olen Meri, työterveyspsykologi ja ratkaisukeskeisen psykoterapian (KELA) opiskelija. Aikaisemman urani olen tehnyt copywriterina ja luovana suunnittelijana. Myös psykologina haluan ruokkia luovuutta ja houkutella esiin ihmisessä jo olemassa olevia vahvuuksia.

Kiinnostukseni kohteita ovat erilaiset ahdistukseen liittyvät ilmiöt, jotka työelämässä voivat ilmetä esimerkiksi perfektionismina, pakonomaisena suorittamisena tai vaativuutena sekä itseä että muita kohtaan.

Käytän työssäni kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvia menetelmiä:

  • olen akkreditoitu Cool Kids -ohjaaja ja -menetelmäohjaaja (ahdistuksen KKT-lyhytinterventio)
  • pakko-oireisen häiriön KKT-terapeutti.
  • olen aikaisemmin toiminut kliinisenä psykologina erikoissairaanhoidossa, joten minulla on kokemusta erilaisten psykiatristen ja neuropsykiatristen häiriöiden tunnistamisesta sekä hoitamisesta.

Yksilötyön lisäksi minua kiinnostavat organisaatio- ja ryhmätason ilmiöt. Ohjaan mielelläni ryhmiä, joiden tarkoitus on:

  • parantaa työnhyvinvointia
  • jaksamista
  • sekä helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Minut voi tavata kasvokkain tai etäyhteydellä.

Ajanvarausohje

Hoidan työterveysasiakkaita. Teen vastaanottoja sekä lähi- että etävastaanottoina joko puhelimitse tai videovälitteisesti asiakkaan toiveiden mukaisesti.