Katri Sollman

Olen työskennellyt yli 10 vuotta vaikeiden TULE-kipupotilaiden kanssa ja 15 vuotta neurologisten potilaiden kanssa.

Erityisosaamista löytyy mm.

* päänsäryn
* huimauksen
* niskahartia-, lanneselän, ylä- ja alaraaja kipujen hoidosta

Minulla on myös hahmoterapiakoulutus, psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus sekä olen parhaillaan kognitiivinen käyttäytymisterapia- koulutuksessa (2021-2025), joiden avulla voin hoitaa kipuasiakkaita laaja- alaisesti heidän psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia tukien.

Käytän työssäni usein:

* rentoutusharjotteita
* akupunktiota
* faskia-ja nivelten mobilisointitekniikoita
* harjoitteluterapiaa

Lyhytterapia

Lyhytterapia on helposti saavutettava hoitomuoto, joka tarjoaa tukea ja keskusteluapua mieltä painaviin ajankohtaisiin tai akuutteihin ongelmiin tai haasteisiin. Lyhytterapia on tavoitteellista ja aihe on useimmiten rajattu ja hoidon aikana keskitytään useimmiten tulevaisuuteen ja ratkaisuihin. Aavassa lyhytterapiaan on helppo päästä ja apua tarjoavat eritaustaiset lyhytterapiaan perehtyneet ammattilaiset.

Lyhytterapiaan on helppo hakeutua ja hoitoon pääsy on useimmiten nopeaa ja helposti saavutettavaa. Lyhytterapiaan hakeudutaankin usein, kun pystyy itse määrittelemään aiheen, ongelman tai tapahtuman, mistä haluaa keskustella ja minkä käsittelyyn haluaa tukea. Lyhytterapiaan ei tarvitse lähetettä eikä diagnoosia, asiakas voi itse hakeutua sopivalle lyhytterapiapalveluita tarjoavalle ammattilaiselle. Lyhytterapian alussa hoidolle määritellään toiveet ja tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa.

Lyhytterapia sopii tueksi silloin kun:

  • Tunnistat aiheen tai haasteen, mihin haet tukea
  • Haluat ratkaisu- ja keskustelutukea ammattilaiselta
  • Olet motivoitunut tuen hakemisessa
  • Aihe tai haasteesi ei ole vielä vakavalla tasolla.

Aavassa keskusteluapua tarjoavat aina ammattilaiset

Aavassa ammattilaisemme tarjoavat erityisosaamista niin hyvinvoinnin, uupumuksen, erilaisten elämäntilanteiden haasteiden kuin seksuaalisuuteen liittyvien teemojen ympärille. Lyhytterapiaa tarjoavat terveydenhuollon ammattilaiset. Kaikki ammattilaisemme ovat koulutettuja omalla erityisalallaan sekä lyhytterapiahoitomuotoihin. Terapeuttimme osaavat kohdata asiakkaan lämmöllä ja tarjota sopivaa apua jokaiselle yksilöllisesti. Lyhytterapiassa tuen muoto ja tapa määritellään yhdessä asiakkaan kanssa.

Hyvä tietää lyhytterapiasta:

  • Lyhytterapiassa keskustelut ovat luottamuksellisia ja muistiinpanoja keskusteluista tehdään tarpeenmukaisesti
  • Lyhytterapian kesto määräytyy tarpeen mukaan 1-20 kertaan
  • Hoitoon voit hakeutua itse, ilman lähetettä
  • Lyhytterapia ei ole kelakorvattavaa hoitoa, jolloin asiakas useimmiten maksaa sen itse
  • Aavassa lyhytterapiaa tarjoavat terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on asianmukainen koulutus ja osaaminen lyhytterapiaan.

Miten onnistuu ajanvaraus lyhytterapiaan?

Kuka tahansa voi yksityisesti ja omakustanteisesti hakeutua lyhytterapiaan varaamalla ajan suoraan terapeutille nettiajanvarauksen kautta tai soittamalla Aavan asiakaspalveluun 010 380 3838.

Mikäli potilaan työ- ja opiskelukyky on uhattuna psyykkisin syin, on mahdollista hakea Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa. Asiasta voi keskustella hoitavan lääkärin kanssa tai varata aika hoitoarvioon psykiatrian erikoislääkärille.