Miten tärkeää on liiketoiminnan eettisyys tai asiakkaan kohtelu? – Vastaa Aavan vastuullisuuden olennaisuusanalyysiin

Vastuullisuustyö_Aava
Aavassa on aloitettu vastuullisuuden kehitysohjelma. Sen ensimmäisenä vaiheena on olennaisuusanalyysi, jolla selvitämme, mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat toiminnassamme kaikkein tärkeimpiä.
FacebookTwitterLinkedIn

Aavassa tehdään päivittäin yhteiskunnallisesti vastuullisia tekoja. Pyrimme aina huomioimaan toiminnastamme aiheutuvat taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, ympäristövaikutukset sekä hyvän hallinnon ja johtamisen näkökulman.

Olemme omaksuneet vastuullisuuden keskeiseksi osaksi toimintaamme ja jokapäiväistä johtamistamme. Jotta voimme varmistua toimintamme vastuullisuudesta myös tulevaisuudessa, olemme aloittaneet Aavan vastuullisuuden kehitysohjelman.

Työ alkaa olennaisuusanalyysillä. Toivomme, että vastaisit kyselyyn ja avaisit mielikuviasi yrityksemme vastuullisuudesta. Näin saamme työn pohjaksi mahdollisimman hyvän kuvan siitä, mitä vastuullisuustyöltämme odotetaan ja mitkä osa-alueet ovat kaikkein olennaisimpia.

Kyselyyn sitoutetaan laaja joukko Aavan ja Pikkujätin sidosryhmiä, minkä lisäksi dataa kerätään haastattelemalla keskeisiä sidosryhmien edustajia näkemysten syventämiseksi.

Vastuullisuutta monella osa-alueella

Kyselyssä käydään läpi toiminnastamme aiheutuvia vaikutuksia eri osa-alueiden avulla.

Ympäristövaikutuksia lähestytään muun muassa energiatehokkuuden, kierrättämisen, ilmastonmuutoksen torjunnan ja kemikaalien käytön näkökulmasta.

Sosiaalisen vastuun kannalta puntarissa ovat esimerkiksi asiakkaiden laadukas ja turvallinen hoito, tasa-arvoinen kohtelu sekä henkilöstön ammattitaito ja monimuotoisuus.

Hallinnon ja johtamisen kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat muun muassa liiketoiminnan eettisyys, johtamisen ja talouden läpinäkyvyys, tietosuoja-asiat sekä yrityksen luotettavuus.

Pääset vastaamaan olennaisuusanalyysiin tästä linkistä. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Kysely on auki 21.5.2023 asti.