Apua asiointiin

Aavassa asiakkaiden apuna toimii asiantuntijoita. Asiasta riippuen voit kääntyä Aavan tietosuojavastaavan tai Kanta-arkiston hoitajan puoleen sinua askarruttavissa asioissa. Alta löydät lyhyet kuvaukset eri asiantuntijoiden keskeisistä tehtävistä.

Huomioithan, että henkilötietoja ei tule lähettää suojaamattomalla sähköpostilla. Aavassa on käytössä salattu sähköposti, jolla voit lähettää salassa pidettäviä ja arkaluontoisia henkilö- ja terveystietoja Aavan henkilöstölle ja vastaanottajille.

Potilasasiavastaava (ent. potilasasiamies)

Vuoden 2024 alusta lukien potilasasiamiehen nimike muuttui potilasasiavastaavaksi.

Samalla potilasasiavastaavan toiminta siirtyi hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille (laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista 793/2023) myös yksityisen palveluntuottajan osalta.

Mikäli olet tyytymätön hoitoosi tai kohteluusi Aavassa, sinulla on oikeus olla yhteydessä potilasasiavastaavaan.

Potilasasiavastaava ohjaa ja neuvoo potilaita ja heidän omaisiaan potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä kysymyksissä ja antaa tietoa potilaan oikeuksista. Potilasasiavastaava ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin, eikä hänellä ole päätäntävaltaa.

Mikäli tarvitset potilasasiavastaavan apua tai neuvoja, ole yhteydessä oman hyvinvointialueesi tai Helsingin kaupungin potilasasiavastaavaan. 

Löydät hyvinvointialueesi potilasasiavastaavan tiedot oman hyvinvointialueesi verkkosivuilta.

Muistutuksen tekeminen

Potilasasiavastaava neuvoo ja avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkovahinkoilmoituksen teossa ja korvausasian vireille panossa.

Jos hoitoon tai kohteluun liittyy epäselvyyksiä, suositeltavaa on selvittää asiaa ensin hoitavan yksikön palvelupäällikön tai hoitavan lääkärin kanssa.

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa on potilaalla oikeus tehdä muistutus johtavalle ylilääkärille.

Muistutuksen voit tehdä tällä lomakkeella.

Muistutuslomake toimitetaan laatuyhteyshenkilölle, laatuyhteyshenkilo@aava.fi. Tarkemmat lisätiedot löydät muistutuslomakkeelta.

Tietosuojavastaava

Aavassa tietosuojavastaava auttaa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Näitä ovat esimerkiksi henkilötietojen käyttöön liittyvät kysymykset ja selvitykset. Tietosuojavastaavaan voit olla yhteydessä esimerkiksi halutessasi tietää lisää henkilötietojesi keräämisen syistä tai kuka tietojasi on käsitellyt. Tietosuojavastaava myös opastaa erilaisten pyyntöjen kanssa. Tietosuojavastaavan tavoitat sähköpostitse: dpo@aava.fi.

Kanta-arkistonhoitaja

Potilastiedon arkisto Kanta on keskitetty potilastiedon arkisto, johon potilastiedot tallentuvat niin julkisen kuin yksityisen terveydenhuollon tiedot. Omakannassa voit vaikuttaa tietojesi käyttöön ja katsoa omia terveystietojasi.

Aavan Kanta-arkistonhoitaja vastaa sekä asiakkaiden että Aavan henkilökunnan kysymyksiin koskien Potilastiedon arkisto Kantaa. Kaikki Kantaan liittyvät kysymykset lähetetään osoitteeseen kanta-arkistonhoitaja@aava.fi. Pyrimme vastaamaan viestiisi viikon kuluessa.