Työterveyspsykologi

Anna Mäkinen

Työterveyspsykologi , Psykologi

Varaa aika

Toimin työterveyspsykologina Aviapolis - toimipisteessä.

Työotteeni on ratkaisukeskeinen ja aktiivinen, mielen ja kehon muodostaman kokonaisuuden huomioon ottava. Työssäni hyödynnän ratkaisukeskeisiä, myötätuntokeskeisiä ja kognitiivisen käyttäytymispsykologian menetelmiä.

Työskentelen sekä yksilöiden että työyhteisöjen kanssa. Osaamisalueisiin kuluu mm. yksilöiden ja työyhteisöjen työssä jaksamisen kartoitukset, työhyvinvoinnin tukeminen, elämänkriisien käsittely ja ahdistuneisuuden, uupumuksen ja masennuksen hoito. Minulla on erityistä kokemusta perheettä koskevan sairauden ja vammaisuuden vaikutuksista.

Keskeisenä tavoitteena työskentelyssäni on auttaa asiakasta löytämään oma polku arvojensa mukaiseen elämään ja hänelle merkityksellisen toimintaan. Tuen asiakkaitani etsimään tasapainoista suhdetta itsensä ja ympäristönsä kanssa, nykyhetkessä.

Hoidan laaja-alaisesti pulmia, jotka liittyvät:

  • Mielialaoireisiin

  • Elämänkriiseihin (erityisesti vaikea sairaus, erityislapsuus ja vammaisuus perheessä)

  • Arvoristiriitoihin

  • Työelämään kysymyksiin

Ajanvarausohje

Tarjoan lähi- ja videovastaanottoja.

Otan vastaan sekä työterveyshuollon että yksityisasiakkaita.

Vastaanotolleni ovat tervetulleita kaikki aikuisasiakkaat.

Ei Vantaan kaupungin työterveyshuollon asiakkaita!