Jenni Vire geriatrian erikoislääkäri yleislääkäri

Jenni Vire

Geriatrian erikoislääkäri

Varaa aika

Geriatrin vastaanotolla hoidetaan yli 65-vuotiaiden sairauksia laaja-alaisesti, selvitetään muistihäiriöiden syitä ja hoidetaan muistisairauksia, mutta pyritään myös ennaltaehkäisemään ikääntymiseen liittyviä sairauksia.

Vastaanotollani jokaista sairautta hoidetaan huomioiden myös muut sairaudet. Jos lääkelistasi on venähtänyt pitkäksi, niin selvitetään yhdessä, mitkä lääkkeistäsi ovat ehdottoman tarpeellisia ja liittyykö lääkitykseesi riskejä tai haittoja.

Todistukset:

  • Ajokorttitodistus
  • Laajennettu ajokorttitodistus
  • Geriatrian alan ajoterveyteen liittyvä erikoisalalausunto
  • C-lausunto eläkettä saavan hoitotukea varten
  • B-lausunto kuntoutusta ja geriatrian erikoisalaan liittyviä lääkekorvattavuuksia varten
  • Oikeustoimikelpoisuus- ja edunvalvontalausunnot yli 65-vuotiaille

Ajanvarausohje

Oikeustoimikelpoisuusarviota ja muistioireiden ensikäyntiä varten varaathan 60 minuutin ajan.