Edenneen Parkinsonin taudin hoitovalikoima laajenee – Uusi hoitomuoto käyttöön ensimmäisenä Suomessa Lääkärikeskus Aavassa

Aava
Ihonalainen levodopainfuusiohoito aloitettiin ensimmäisenä Suomessa Lääkärikeskus Aavassa 22.4.2024.
FacebookTwitterLinkedIn

Uusi hoitomuoto tuo merkittävän lisän jo nyt käytössä olevien hoitovaihtoehtojen rinnalle. Tähän saakka edenneen Parkinsonin taudin hoitomuodot ovat olleet syväaivostimulaatio, suolensisäinen levodopainfuusio ja ihonalainen apomorfiinilääkehoito.

– Nämä hoitomuodot ovat edelleen relevantteja vaihtoehtoja. Kaikille ne eivät kuitenkaan sovi ja osa potilaista ei niitä halua, sillä esimerkiksi syväaivostimulaatio ja suolensisäinen levodopainfuusio vaativat kirurgiaa, sanoo Lääkärikeskus Aavan neurologian erikoislääkäri, dos. Filip Scheperjans.

Uuden, ihonalaisen levodopainfuusiohoidon yksi hyvä puoli on juuri se, ettei se vaadi leikkausta. Hoidon aloitus voidaan tehdä lääkärin vastaanotolla polikliinisesti potilaan kotiutuessa saman päivän aikana. Ihonalaisessa levodopahoidossa lääkeaine pumpataan hitaasti ja tasaisesti ihonalaiseen kudokseen ympäri vuorokauden.

Lääkärikeskus Aavassa neurologian erikoislääkäri valitsee potilaalle sopivimman hoitovaihtoehdon edenneeseen Parkinsonin tautiin aina yksilöllisesti potilaan kanssa yhdessä keskustellen. Potilas saa tietoa kaikista olemassa olevista vaihtoehdoista sekä niihin liittyvistä hyödyistä ja riskeistä.

Edenneestä taudista puhutaan silloin, kun tablettilääkitys ei enää pidä potilaan Parkinsonin taudin oireita riittävän tasaisesti kurissa. Parkinsonin taudin tyypillisiin oireisiin kuuluvat liikkeiden hidastuminen, lihasjäykkyys ja lepovapina. Edenneen taudin hoitomuodoilla potilas saa lisää oireettomia tunteja päiväänsä, ja samalla myös hänen unen laatunsa ja aamuvointinsa paranevat.

Parkinsonin tautiin sairastuu yhä useampi

Parkinsonin tautia sairastaa Suomessa noin 16 000 ihmistä. Tauti on nopeimmin lisääntyvä neurologinen sairaus koko maailmassa. Määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä. Yksi selittävä tekijä on väestön ikääntyminen. Tauti rappeuttaa hermostoa aiheuttaen Parkinsonille tyypilliset oireet.

– Parantavaa tai hidastavaa hoitoa tähän etenevään sairauteen ei valitettavasti toistaiseksi ole, Scheperjans kertoo.

– Potilaan elämänlaadun kannalta on kuitenkin merkittävää, että uusilla hoitomuodoilla voimme auttaa yhä laajempaa joukkoa oireista kärsiviä. Aavassa haluamme tuoda uudet vaihtoehdot nopeasti potilaiden saataville – tämä on osa ihmisvastuullista ajattelutapaamme.

Yleisimmät hoitomuodot Parkinsonin tautiin


Lääkitys. Lääkityksen tavoitteena on lievittää oireita, erityisesti liittyen liikehallintaan. Yleisimmin käytetyt lääkitykset ovat:

  • Levodopa: Dopamiinin esiasteena aivoissa toimiva levodopa on yksi tehokkaimmista Parkinsonin taudin lääkehoidoista. Alkuvaiheessa levodopaa annetaan tablettimuotoisesti, edenneessä sairaudessa vaihtoehtona on suolensisäinen levodopainfuusio sekä ihonalainen levodopahoito.
  • Dopamiiniagonistit: Agonistit jäljittelevät dopamiinin vaikutuksia aivoissa, lääkettä voidaan käyttää levodopan lisänä tai vaihtoehtona.
  • MAO-B-estäjät: Hidastavat dopamiinin hajoamista aivoissa, mikä voi auttaa parantamaan oireita.

Kirurgiset toimenpiteet. Joissakin tapauksissa, erityisesti kun lääkehoito ei enää tarjoa riittävää oireiden hallintaa, voidaan harkita kirurgisia vaihtoehtoja, kuten:

  • Syväaivostimulaatio (DBS): Menetelmässä aivoihin asennetaan elektrodeja, jotka lähettävät sähköisiä impulssia tiettyihin aivojen osiin. Tämä voi auttaa vähentämään tilanvaihtelua ja vapinaa.

Kuntoutus. Fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia ovat keskeisiä oireiden hallinnassa. Ne voivat auttaa parantamaan liikkuvuutta, tasapainoa, päivittäisten toimien suorittamista ja kommunikointikykyä.

Elämäntapamuutokset ja itsehoito. Säännöllinen liikunta, tasapainoinen ruokavalio ja riittävä lepo ovat tärkeitä oireiden hallinnassa. Jotkut potilaat hyötyvät myös tukiryhmistä ja psykologisesta tuesta.

Yhteydenotot asiakkaat:

Aavan ajanvaraus 010 380 3838

Yhteydenotot media:

Anna-Maija Kakkonen
Viestinnän asiantuntija, Lääkärikeskus Aava
p. 010 380 6547