Lokitietojen tarkastus- ja selvityspyyntö

Tarkastuspyyntö

Halutessasi tietää kuka tietojasi on käsitellyt, sinun tulee tehdä kirjallinen lokitietojen tarkastuspyyntö. Pyynnön voit esittää valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisella pyynnöllä. Vapaamuotoisesta pyynnöstä tulee käydä ilmi:

  • nimesi
  • henkilötunnuksesi
  • yhteystietosi ja
  • ajanjakso, jolta pyydät tietoja

Selvityspyyntö

Jos tarkastamiesi lokitietojen perusteella epäilet, että tietojasi on käsitelty väärin, voit tehdä selvityspyynnön asiasta. Selvityspyyntö tulee tehdä kirjallisena valmiilla lomakkeelle tai vapaamuotoisella pyynnöllä. Vapaamuotoisesta pyynnöstä tulee käydä ilmi:

  • nimesi
  • henkilötunnuksesi
  • epäillyn väärinkäytöksen ajankohta
  • miten epäily syntyi
  • millaisista tiedoista on kysymys ja
  • ketä epäilet tietojesi väärinkäytöstä

Allekirjoitettu lokitietopyyntö toimitetaan osoitteeseen Lääkärikeskus Aava/lokitietopyynnöt, Myllytie 1A, 04410 Järvenpää tai salattua sähköpostia käyttäen lokitietopyynnot@aava.fi. Pyrimme olemaan asiakkaaseen yhteydessä kahden (2) viikon sisällä lokitietopyynnön saapumisesta.

Lain mukaisesti sinulla on oikeus saada lokitietosi edeltäneeltä kahdelta (2) vuodelta. Suosittelemme ensisijaisesti, että tarkastat lokitiedot tapaamisessa Aavan henkilökunnan jäsenen kanssa. Tällöin sinulla on mahdollisuus kysyä lokitietoihin liittyviä kysymyksiä. Vaihtoehtoisesti lokitiedot voidaan toimittaa sinulle kirjallisesti pyynnössä ilmoittamaasi osoitteeseen. Tarkastamme henkilöllisyytesi ennen lokitietojen luovutusta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Aavalla on oikeus kieltäytyä lokitietojen tarkastuspyynnöstä esimerkiksi, jos lokitietojen luovuttaminen aiheuttaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Tällöin Aavan tulee antaa kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy.