Lindström Maarit

Lindström Maarit

Työterveyshuollon erikoislääkäri

Tervetuloa Aavaan

Olen toiminut pitkään työterveyshuollossa ja tunnen hyvin työterveyden kentän. Näen työn voimavarana ja toisaalta tunnen työhön liittyvät terveysvaarat. Pyrin kohtaamaan ihmisen kokonaisuutena ymmärtäen työn ja vapaa-ajan vuorottelun merkityksen sekä esim. perhe-elämän vaatimukset. Tiedostan ihmisen varhaisvaiheiden, kiintymyssuhteiden ja mahdollisen traumatisoitumisen vaikutukset terveyteen ja ihmissuhteisiin. Osaan neuvoa kuntoutus- ja elämäntapa-asioissa, työn muokkaamisessa terveyttä tukevaksi tai siinä miten toimitaan, jos eteen tulisi kokonaan uuden uran miettiminen toimeentulo huomioon ottaen. Tunnen Kelan kuntoutusmahdollisuudet hyvin. Olen kiinnostunut liikkeestä lääkkeenä ja pyrin hoitamaan kansantaudit ensisijaisesti terveellisiä elämäntapoja tukemalla. Hoidan mielelläni myös urheilu- ja rasitusvammoja.

Erikoisalat
Työterveyshuolto/lääkäri
Erityispätevyydet
Vakuutuslääketiede
Äidinkieli
suomi
Kielitaito
englanti
ruotsi

Toimipisteet

Koulutus

Lääketieteen lisensiaatti(1987), Työterveyshuollon erikoislääkäri(2000)