Työterveyspsykologi

Emmi Girs

Työterveyspsykologi

Varaa aika

Tarjoan apua muun muassa mieliala,- ahdistus- ja kuormitusoireisiin sekä tukea erilaisten elämänkriisien tai -muutosten yhteydessä. Minulla on erityisosaamista neuropsykiatrisista haasteista ja oireista, joita tutkin ja kuntoutan. Olen erityisen kiinnostunut neuropsykiatristen haasteiden huomioimisesta työkyvyn tukemiseksi. Lisäksi minulla on erityistä osaamista kriisi- ja traumatyöhön niin yksilö- kuin ryhmätasolla sekä kokemusta sukupuolen moninaisuuden ja seksuaalisen suuntautumisen teemojen parista. Tarjoan lyhytterapiaa kognitiivis-integratiivisesta viitekehyksestä ja opiskelen parhaillaan kognitiiviseksi psykoterapeutiksi.

Lähestyn tilannettasi aina yksilöllisesti arvioiden, voimavarojasi tukien ja niiden varaan rakentaen. Ei ole sellaista asiaa, jota emme voisi yhdessä tutkia. Tarjoan palveluita myös työyhteisöihin työkyvyn tukemiseksi.

Tervetuloa vastaanotolleni.

Ajanvarausohje

Minulla on mahdollisuus myös etätapaamisiin video- tai puhelinyhteydellä.

Otan vastaan vain työterveysasiakkaita.