Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia on yksi psykoterapian suuntauksista. Se sopii monenlaisten psyykkisten ongelmien hoitoon ja esimerkiksi masennuksesta, ahdistuksesta tai erilaisista peloista kärsivä voi saada siitä apua. Kognitiivinen psykoterapia tapahtuu keskustelemalla, mutta kognitiivinen psykoterapeutti hyödyntää terapiassa myös erilaisia harjoitteita ja käyttäytymisterapian työtapoja.

Mitä on kognitiivinen psykoterapia?

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan ihmisen psyykkistä oireilua aiheuttavia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä tunteisiin ja käyttäytymiseen.

Kognitiivisen psykoterapian tavoitteena on oppia tunnistamaan haitallisia ajatusmalleja, jotka voivat aiheuttaa ahdistusta, masennusta tai muuta oireilua. Näitä ajatuksia muokkaamalla voidaan vaikuttaa myönteisesti tunnekokemuksiin ja sitä kautta käyttäytymiseen niin, että ongelmat helpottavat.

Kognitiivinen psykoterapia kattaa monia teoreettisia malleja ja käytännön sovelluksia.

Psykoterapian rinnalla voidaan käyttää myös lääkitystä. Lääkityksen tarpeesta ja aloituksesta päättää aina hoitava lääkäri yhdessä asiakkaan kanssa.

Mitä kognitiivisessa psykoterapiassa tapahtuu?

Kuten kaikki psykoterapia, kognitiivinen psykoterapia perustuu yhteistyösuhteeseen psykoterapeutin kanssa. Hyvä terapiasuhde on avoin ja luottamuksellinen.

Kognitiivisessa psykoterapiassa asioita käsitellään keskustelemalla terapeutin kanssa. Sen lisäksi psykoterapeuttisi voi käyttää erilaisia harjoitteita keskustelun lisänä.

Kognitiivisessa psykoterapiassa voidaan myös hyödyntää esimerkiksi erilaisia käyttäytymisterapian työtapoja, kuten altistamista. Altistuksessa autetaan asiakasta kohtaamaan pelkoa, ahdistusta tai muuta negativiista tunnetta aiheuttava asia.

Kognitiivinen psykoterapeutti on suojattu ammattinimike

Kognitiivista psykoterapiaa voi antaa kognitiivinen psykoterapeutti, jolla on sosiaali- ja terveydenhuollon lupa ja valvontavirasto Valviran myöntämä psykoterapeutin pätevyys.

Kognitiivinen psykoterapeutti voi olla pohjakoulutukseltaan esimerkiksi psykologi, lääkäri, sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä, jolla on ammattinimikkeen käyttöön vaadittava tutkinto.

Psykoterapeutilla on riittävä työkokemus alalta ja sen lisäksi psykoterapeutin koulutus ammattinimikettä varten.

Aavan kaikki psykoterapeutit ovat Valviran laillistamia psykoterapeutteja.

Milloin valitaan kognitiivinen psykoterapia?

Kognitiivisella psykoterapialla voidaan hoitaa monenlaisia psyykkisiä ongelmia.

Tyypillisiä kognitiivisella psykoterapialla hoidettavia ongelmia ovat:

  • masennus
  • syömishäiriö
  • ahdistuneisuushäiriö
  • paniikkihäiriö
  • sosiaaliset pelot
  • pakko-oireinen häiriö
  • traumaperäinen stressireaktio

Myös psykosomaattisia oireita, päihderiippuvuutta ja persoonallisuushäiriöitä ja skitsofreniaa voidaan hoitaa kognitiivisella psykoterapialla.

Työskentelymenetelmät eroavat erilaisten häiriöiden hoidossa.

Kognitiivisen psykoterapian pituus vaihtelee

Kognitiivinen psykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, pari- tai perheterapiaa. Se voi olla kestoltaan lyhyttä (10–20 kertaa) tai pitkää (1–3 vuotta) ja tapahtua kerran tai kaksi kertaa viikossa.

Ennen kognitiivisen psykoterapian aloittamista potilas käy muutaman kerran haastattelukäynnillä terapeutin luona hoidon ja yhteistyön toimivuuden arvioimiseksi.

Miten kognitiiviseen psykoterapiaan hakeudutaan?

Kuka tahansa voi yksityisesti ja omakustanteisesti hakeutua kognitiiviseen psykoterapiaan varaamalla ajan suoraan psykoterapeutille nettiajanvarauksen kautta tai soittamalla Aavan asiakaspalveluun 010 380 3838.

Mikäli potilaan työ- ja opiskelukyky on uhattuna psyykkisin syin, on mahdollista hakea Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa. Asiasta voi keskustella hoitavan lääkärin kanssa tai varata aika hoitoarvioon psykiatrian erikoislääkärille.

Miten kognitiivisen psykoterapian hinta määräytyy?

Psykoterapian hinta määräytyy hoitokertojen määrän ja tiheyden perusteella. Voit kysyä asiakapalvelustamme lisää: 010 380 3838.

Asiantuntijana palvelukuvauksessa psykiatrian erikoislääkäri Tarja Seuri.

FacebookTwitterLinkedIn
Artikkelit ja tiedotteet
sikiön

Miltä sikiön liikkeet tuntuvat? – 7 kysymystä lääkärille

Sikiön liikkeet tuntuvat ensimmäisen kerran raskauden puolivälissä. Ensisynnyttäjän voi kuitenkin olla vaikea tunnistaa esimerkiksi epämääräistä kuplintaa vauvan aiheuttamaksi. Naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri Leena Rahkonen vastaa odottajien mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Lue lisää
Aava

Asiakastietolaki muuttuu 1.1.2024 – OmaKannan luovutuslupaa voidaan hyödyntää jatkossa laajemmin

Voit kuitata informoinnin vastaanotetuksi jo nyt OmaKannassa tai asioidessasi Aavassa.
Lue lisää
plantaarifaskiitti

Plantaarifaskiitti on pitkäaikainen riesa

Plantaarifaskiitti on yleinen kantapään kiputila. Se paranee ilman hoitoa itsekseen, mutta vaiva voi kestää jopa toista vuotta. Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, jalkakirurgi Reijo Paukku neuvoo, miten jalkaa kannattaa venyttää ja millä muilla konsteilla kipua voi lievittää.
Lue lisää