Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia on yksi psykoterapian suuntauksista. Se sopii monenlaisten psyykkisten ongelmien hoitoon ja esimerkiksi masennuksesta, ahdistuksesta tai erilaisista peloista kärsivä voi saada siitä apua. Kognitiivinen psykoterapia tapahtuu keskustelemalla, mutta kognitiivinen psykoterapeutti hyödyntää terapiassa myös erilaisia harjoitteita ja käyttäytymisterapian työtapoja.

Mitä on kognitiivinen psykoterapia?

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan ihmisen psyykkistä oireilua aiheuttavia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä tunteisiin ja käyttäytymiseen.

Kognitiivisen psykoterapian tavoitteena on oppia tunnistamaan haitallisia ajatusmalleja, jotka voivat aiheuttaa ahdistusta, masennusta tai muuta oireilua. Näitä ajatuksia muokkaamalla voidaan vaikuttaa myönteisesti tunnekokemuksiin ja sitä kautta käyttäytymiseen niin, että ongelmat helpottavat.

Kognitiivinen psykoterapia kattaa monia teoreettisia malleja ja käytännön sovelluksia.

Psykoterapian rinnalla voidaan käyttää myös lääkitystä. Lääkityksen tarpeesta ja aloituksesta päättää aina hoitava lääkäri yhdessä asiakkaan kanssa.

Mitä kognitiivisessa psykoterapiassa tapahtuu?

Kuten kaikki psykoterapia, kognitiivinen psykoterapia perustuu yhteistyösuhteeseen psykoterapeutin kanssa. Hyvä terapiasuhde on avoin ja luottamuksellinen.

Kognitiivisessa psykoterapiassa asioita käsitellään keskustelemalla terapeutin kanssa. Sen lisäksi psykoterapeuttisi voi käyttää erilaisia harjoitteita keskustelun lisänä.

Kognitiivisessa psykoterapiassa voidaan myös hyödyntää esimerkiksi erilaisia käyttäytymisterapian työtapoja, kuten altistamista. Altistuksessa autetaan asiakasta kohtaamaan pelkoa, ahdistusta tai muuta negativiista tunnetta aiheuttava asia.

Kognitiivinen psykoterapeutti on suojattu ammattinimike

Kognitiivista psykoterapiaa voi antaa kognitiivinen psykoterapeutti, jolla on sosiaali- ja terveydenhuollon lupa ja valvontavirasto Valviran myöntämä psykoterapeutin pätevyys.

Kognitiivinen psykoterapeutti voi olla pohjakoulutukseltaan esimerkiksi psykologi, lääkäri, sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä, jolla on ammattinimikkeen käyttöön vaadittava tutkinto.

Psykoterapeutilla on riittävä työkokemus alalta ja sen lisäksi psykoterapeutin koulutus ammattinimikettä varten.

Aavan kaikki psykoterapeutit ovat Valviran laillistamia psykoterapeutteja.

Milloin valitaan kognitiivinen psykoterapia?

Kognitiivisella psykoterapialla voidaan hoitaa monenlaisia psyykkisiä ongelmia.

Tyypillisiä kognitiivisella psykoterapialla hoidettavia ongelmia ovat:

  • masennus
  • syömishäiriö
  • ahdistuneisuushäiriö
  • paniikkihäiriö
  • sosiaaliset pelot
  • pakko-oireinen häiriö
  • traumaperäinen stressireaktio

Myös psykosomaattisia oireita, päihderiippuvuutta ja persoonallisuushäiriöitä ja skitsofreniaa voidaan hoitaa kognitiivisella psykoterapialla.

Työskentelymenetelmät eroavat erilaisten häiriöiden hoidossa.

Kognitiivisen psykoterapian pituus vaihtelee

Kognitiivinen psykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, pari- tai perheterapiaa. Se voi olla kestoltaan lyhyttä (10–20 kertaa) tai pitkää (1–3 vuotta) ja tapahtua kerran tai kaksi kertaa viikossa.

Ennen kognitiivisen psykoterapian aloittamista potilas käy muutaman kerran haastattelukäynnillä terapeutin luona hoidon ja yhteistyön toimivuuden arvioimiseksi.

Miten kognitiiviseen psykoterapiaan hakeudutaan?

Kuka tahansa voi yksityisesti ja omakustanteisesti hakeutua kognitiiviseen psykoterapiaan varaamalla ajan suoraan psykoterapeutille nettiajanvarauksen kautta tai soittamalla Aavan asiakaspalveluun 010 380 3838.

Mikäli potilaan työ- ja opiskelukyky on uhattuna psyykkisin syin, on mahdollista hakea Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa. Asiasta voi keskustella hoitavan lääkärin kanssa tai varata aika hoitoarvioon psykiatrian erikoislääkärille.

Miten kognitiivisen psykoterapian hinta määräytyy?

Psykoterapian hinta määräytyy hoitokertojen määrän ja tiheyden perusteella. Voit kysyä asiakapalvelustamme lisää: 010 380 3838.

FacebookTwitterLinkedIn
Artikkelit ja tiedotteet
shutterstock_735545155

Enterorokko aikuisella – eroaako lasten taudista?

Enterorokkotartunnan voi saada aikuisenakin, vaikka olisi sairastanut taudin lapsena. Se johtuu siitä, että enteroviruksia on erilaisia. Yleislääketieteen erikoislääkäri Mikko Oikkonen selvittää, millaisia oireita tauti aikuisella aiheuttaa ja miten niitä voidaan lievittää.
Lue lisää
lasse-lempainen

Huippuortopedi Lasse Lempainen aloittaa leikkaukset ja vastaanoton Helsingissä Aavassa

Maailman kärkiortopedeihin kuuluva Lasse Lempainen hoitaa paitsi jalkapallotähtiä ja huippu-urheilijoita, myös tavallisten kuntoilijoiden alaraajavammoja. Rasitusvammojen syynä on usein liian yksipuolinen ja kova harjoittelu.
Lue lisää
nainen-long-covid

Tunnista long covidin oireet ajoissa – asiantuntijan mukaan tauti on merkittävä kansanterveydellinen ongelma

Heräät yöllä hikisenä ja syke käy toisella sadalla. Työpäivät kuluvat sumun keskellä ja keskittyminen herpaantuu jatkuvasti. Urheilusta ei tule mitään, rintaa painaa ja henki salpautuu. Voisiko kyseessä olla long covid? Suomen long covid -asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, neurologian erikoislääkäri Risto O. Roine kertoo näkemyksensä pitkäkestoisesta koronasta.
Lue lisää