Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia on yksi psykoterapian suuntauksista. Sen tavoitteena on tunnistaa ja muuttaa haitallisia ajatusmalleja, joiden uskotaan ylläpitävän tai pahentavan psyykkistä oireilua. Kognitiivisen psykoterapian on todettu olevan tehokas muun muassa masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja paniikkihäiriön hoidossa.

Mitä on kognitiivinen psykoterapia?

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan psyykkistä oireilua aiheuttavia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä tunteisiin ja käyttäytymiseen. Tavoitteena on oppia tunnistamaan haitallisia ajatusmalleja, jotka voivat aiheuttaa ahdistusta, masennusta tai muuta psyykkistä oireilua. Näitä ajatuksia muokkaamalla voidaan vaikuttaa myönteisesti tunnepohjaisiin kokemuksiin ja sitä kautta käyttäytymiseen niin, että oireilu helpottaa.

Kognitiivista psykoterapiaa antaa kognitiivinen psykoterapeutti, jolla on sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä psykoterapeutin pätevyys. Pohjakoulutukseltaan hän voi olla esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi tai sosiaalityöntekijä. Psykoterapeutin ammattinimike on nimikesuojattu.

Kognitiivisen psykoterapian rinnalla voidaan tarvittaessa käyttää myös psyykenlääkitystä. Lääkehoidon tarpeesta ja aloituksesta päättää aina hoitava lääkäri yhdessä asiakkaan kanssa.

Mitä kognitiivisella psykoterapialla hoidetaan?

Kognitiivisella psykoterapialla voidaan hoitaa monenlaisia psyykkisiä ongelmia. Niitä ovat muun muassa

Myös psykosomaattisia oireita, päihderiippuvuutta ja persoonallisuushäiriöitä sekä skitsofreniaa voidaan hoitaa kognitiivisella psykoterapialla. Työskentelymenetelmät eroavat erilaisten häiriöiden hoidossa.

Kognitiivisen psykoterapian menetelmät

Kognitiivisen psykoterapian menetelmien tavoitteena on auttaa tunnistamaan ja muuttamaan negatiivisia tai vääristyneitä ajattelumalleja, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti tunteisiin ja käyttäytymiseen. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi

  • Kognitiivinen uudelleenarviointi: Tässä prosessissa terapeutti auttaa asiakastaan tunnistamaan ja haastamaan automaattisesti mieleen tulevia kielteisiä ajatuksia. Asiakas oppii tarkastelemaan ajatuksiaan kriittisemmin ja korvaamaan ne realistisemmilla ja tasapainoisemmilla näkemyksillä.
  • Käyttäytymiskokeilut: Näiden avulla pyritään testaamaan, ovatko asiakkaan uskomukset totta vai tarua käytännön toiminnan kautta. Asiakas saattaa esimerkiksi kokeilla uutta käyttäytymistapaa sosiaalisessa tilanteessa nähdäkseen, johtaako se pelättyihin seurauksiin vai ei.
  • Päiväkirjatekniikat: Asiakas voi pitää kirjaa kielteisistä ajatuksistaan, niiden aiheuttamista tunteista ja niiden seurauksista. Tämä auttaa ymmärtämään, miten vääristyneet näkemykset vaikuttavat arkeen.
  • Mielikuvaharjoitukset ja rentoutuminen: Nämä tekniikat auttavat rentoutumaan ja hallitsemaan stressiä. Ne voivat myös olla osa traumaattisten muistojen käsittelyä turvallisessa ympäristössä.
  • Roolileikit ja sosiaaliset taidot: Näiden harjoitusten avulla opetellaan uusia tapoja toimia ja reagoida erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Tämä voi olla hyödyllistä erityisesti sosiaalisten pelkojen ja ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa.

Myös altistaminen on kognitiivisen psykoterapian menetelmä. Altistuksessa terapeutti auttaa asiakastaan kohtaamaan pelkoa, ahdistusta tai muuta negatiivista tunnetta aiheuttavia asioita.

Kognitiivisen psykoterapian soveltuvuus

Kognitiivinen psykoterapia soveltuu erityisen hyvin henkilöille, jotka ovat motivoituneita ymmärtämään ja muuttamaan ajattelu- ja toimintatapojaan. Terapia voi olla yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmämuotoista, riippuen asiakkaan tarpeista ja tavoitteista. Soveltuvuudesta voi keskustella hoitavan lääkärin kanssa.

Kestoltaan kognitiivinen psykoterapia voi olla lyhyttä (10–20 kertaa) tai pitkää (1–3 vuotta). Käyntejä on yleensä 1-2 viikossa.

Ennen psykoterapian aloittamista suositellaan tutustumiskäyntiä psykoterapeutin luona. Näin hoidon ja yhteistyön toimivuutta voidaan jo etukäteen arvioida. Psykoterapeutin rooli kognitiivisessa psykoterapiassa on ohjata asiakasta itsetutkiskelussa, tarjota hänelle tietoa ja taitoja ajatusten hallintaan sekä tukea häntä muutosprosessissa.

Kognitiivisen psykoterapian hyödyt

Tutkimusten mukaan kognitiivinen psykoterapia on tehokas hoitomuoto monenlaisissa mielenterveysongelmissa. Se tarjoaa työkaluja haitallisten ajatusmallien muuttamiseen, mikä voi parantaa elämänlaatua ja mielenterveyttä suuresti ja usein pysyvästikin. Samanaikaisesti ymmärrys itseä ja omia toimintatapoja kohtaan kasvaa.

Kognitiivisen psykoterapian hinta

Kognitiivisen psykoterapian hinta on yksilöllinen ja psykoterapeuttikohtainen. Voit kysyä Aavan hinnoista asiakaspalvelustamme: 010 380 3838.

Ajanvaraus Aavaan

Jos olet huolissasi omasta psyykkisestä hyvinvoinnistasi, varaa aika psykoterapeutille tai lääkärille asiakaspalvelumme 010 380 3838 tai internetajanvarauksemme kautta. Osa psykoterapeuteista palvelee myös etänä.

Mikäli psyykkinen oireilu vaikuttaa työ- tai opiskelukykyysi, sinun on mahdollista hakea Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa. Mielenterveyden häiriön diagnoosin toteamisen jälkeen sinun tulee saada vähintään kolmen kuukauden ajan asianmukaista hoitoa oireisiisi.

Jos sen jälkeen ilmaantuu kuntoutuksen tarvetta, psykiatrian erikoislääkäri arvioi kuntoutuspsykoterapian tarpeen ja laatii hoitosuunnitelman työ- tai opiskelukykysi tukemiseksi tai parantamiseksi. Hän laatii myös tarpeenmukaisen B- kuntoutuspsykoterapialausunnon psykoterapiaa varten.

Voit keskustella asiasta hoitavan lääkärin kanssa tai varaamalla ajan hoitoarvioon psykiatrian erikoislääkärille. Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, pari- tai perhepsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa. Se kestää 1-3 vuotta sisältäen yhteensä 200 käyntiä.  Lisätietoja löydät sivustoilta www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia ja www.kela.fi/kuntoutus.

Asiantuntijana psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Tarja Seuri. Tekstin tuottamisessa on käytetty apuna tekoälyä.

FacebookTwitterLinkedIn
Artikkelit ja tiedotteet
55440039 Helsingin Kauppatorille aukeaa näyttely aavasta merestä Tapio Lehtisen miehistön silmin
Purjehtija Tapio Lehtisen miehistön taltioima näyttely on täynnä pilkahduksia arkisista hetkistä meren aavalla. Näyttelyn toteuttaa Lehtisen pitkäaikainen yhteistyökumppani Lääkärikeskus Aava
Lue lisää
hallituksen Aavan hallitus sai uusia jäseniä
Aavan hallituksen uusina jäseninä aloittavat Anni Iso-Mustajärvi ja Siina Saksi ja hallitusharjoittelijana Tuomas Aho. Samat jäsenet tulevat olemaan myös Pikkujätin hallituksen jäseniä, mutta Pikkujätin osalta yhtiökokous valitsee heidät virallisesti vasta elokuussa pidettävässä yhtiökokouksessa.
Lue lisää
Aava_ Aava ja Pikkujätti takoivat yhdessä ennätysluvut
Lääkärikeskus Aava ja Pikkujätti ovat hyvässä kasvuvauhdissa. Historiallisen korkean liikevaihdon lisäksi lääkärikäyntien määrä kasvoi päättyneellä tilikaudella ja vastaanottoaikojen tarjontaa onnistuttiin kasvattamaan merkittävästi.
Lue lisää