Topi Jääskeläinen psykiatrian erikoislääkäri

Topi Jääskeläinen

Psykiatrian erikoislääkäri

Varaa aika

Mielenkiintoni kohteita ovat mm:

  • masennus
  • ahdistus
  • erilaiset elämänkriisit (esim. työ, parisuhde).

Olen perehtynyt runsaasti pakkoneuroottiseen problematiikkaan. Psykiatrinen suuntautumiseni on kokonaisvaltaista ja psykodynaamista.

Tavoitteeni on kohdata potilas ja ymmärtää hänen elämäänsä. Pyrin näkemään yksittäisten oireiden lisäksi myös niiden taakse. Erityisosaamiseni yksi osa-alue on eksistenttiset kysymykset ja psyykkisen oireilun uskonnolliset sisällöt. Psykoosien, persoonallisuushäiriöiden ja neuroosien uskonnolliset sisällöt ovat erityismielenkiintoni kohteita. Osaamisalueeseeni kuuluu myös hengellisen väkivallan ja uskontojen uhrien tuki.

Ei bentsodiatsepiini-eikä opiaattireseptien määräämisiä ko. lääkkeiden väärinkäyttäjille.

Olen toiminut psykiatrialla vuodesta 2006 (Helsinki, Espoo, Vantaa, Harjavalta, Pori, Porvoo). Aikuispsykiatrian lisäksi olen työskennellyt myös nuorisopsykiatrialla.

Ajanvarausohje

Vallitsevan korona-epidemian vuoksi tarjoan tällä hetkellä vain etävastaanottoaikoja. Kyseessä ovat normaalit 60 minuutin (45 minuutin etäkontakti + kirjausaika) vastaanottoajat. Potilaiden ei siis pidä varata ns. lyhyttä soittoaikaa, vaan nimenomaan normaali pitkä vastaanottoaika. Vastaanotttotilanne tapahtuu puhelimitse siten, että soitan potilaalle. Potilas itse huolehtii, että Aavan tiedossa on hänen ajankohtainen puhelinnumeronsa. Kokemukseni mukaan etävastaanotot toimivat hyvin. Pyrkimykseni on kuitenkin palata normaaliin live-vastaanottokäytäntöön epidemian laannuttua. Noudatan etänä tapahtuvilla puhelinvastaanotoillani samaa hinnoittelukäytäntöä, kuin mitä se on normaaleilla lähivastaanotoilla. Ikäraja vastaanotolleni on 18 vuotta.