Keuhkojen toimintakokeet

Astmaa, keuhkoahtaumatautia ja muita keuhkosairauksia, kuten keuhkokudoksen sairauksia tutkitaan erilaisilla keuhkojen toimintakokeilla. Tällaisia kokeita ovat muun muassa PEF-tutkimus sekä virtaustilaavuus-spirometria.

Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilaatiokoe

Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilaatiokoetta käytetään astman ja muiden keuhkosairauksien toteamiseen ja seurantaan.

Kokeessa puhallat laitteeseen, joka mittaa ulospuhalluksen tilavuuden ja virtauksen. Tulostasi verrataan viitearvoihin. Keuhkosairauksien tai kliinisen fysiologian erikoislääkäri tai lähettävä lääkäri tulkitsee puhalluskokeesi tuloksen ja antaa siitä lausunnon.

Bronkodilaatiokokeessa sinulle annetaan keuhkoputkia laajentavaa lääkettä ja tutkitaan, onko sillä tulosta parantavaa vaikutusta ulospuhallukseen.

Tutkimuksessa saadaan selville keuhkojesi tilavuus, ja sillä mitataan ilmavirtausta keuhkoputkissa eli keuhkoputkien avoimuutta.

Tutkimus tehdään laboratoriossa.

Uloshengityksen huippuvirtausarvo (PEF)

PEF-tutkimusta käytetään astman toteamisessa ja seurannassa.

Tutkimuksessa puhallat PEF-mittariin, joka mittaa ulospuhalluksesi voimakkuutta.

Tutkimus voidaan tehdä vastaanotolla, mutta yleensä teet mittaukset itse kotiseurannassa ja merkitset tulokset annettuun taulukkoon.

Jos lääkärisi epäilee sinun sairastavan astmaa, hän määrää sinulle PEF-vuorokausiseurannan. Apuna käytetään keuhkoputkia avaavaa lääkettä. Puhallus tehdään ennen avaavaa lääkettä ja sen jälkeen.

Jos sairastat astmaa, sinun on hyvää tietää, paljonko on hyvän vaiheen PEF-arvo, jotta sitä voidaan tarvittaessa käyttää vertailuna.

Mikäli PEF-tutkimukset eivät ole riittäviä keuhkotilanteen arvioon, lääkärisi voi tarvittaessa määrätä lisätutkimuksina sinulle metakoliinialtistuskokeen tai uloshengitysilman typpioksipitoisuuden määrityksen.

Tämän lisäksi keuhkojen kaasujenvaihtoa voidaan tutkia diffuusiokapasiteettitutkimuksella.

Nämä lisätutkimukset tehdään sopimuksella Työterveyslaitoksen kliinisen fysiologian laboratoriossa.

Ajanvaraus

Varaa aika keuhkolääkärille nettiajanvarauksen kautta tai soittamalla Aavan asiakaspalveluun 010 380 3838.

FacebookTwitterLinkedIn
Artikkelit ja tiedotteet
epävakaa-persoonallisuus

Epävakaa persoonallisuushäiriö aiheuttaa kärsimystä ja heikentää toimintakykyä

Epävakaa persoonallisuushäiriö ilmenee mielialan ja tunnetilojen sekä käyttäytymisen haitallisena epävakaisuutena, joka vaikuttaa omaan toimintaan ja vuorovaikutukseen muiden kanssa. Psykiatrian erikoislääkäri Tarja Seuri kertoo häiriön synnystä, erityispiirteistä sekä hyvän hoidon tärkeydestä. Yli puolella oireet lievittyvät viidessä vuodessa niin, etteivät diagnostiset kriteerit enää täyty.
Lue lisää
mielenterveys-aava

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on monimuotoinen sairaus – tunnista oireet

Kaksisuuntainen mielialahäiriö sisältää vaihtelevasti masennus- sekä vauhdikkaita mania- tai hypomaniajaksoja. Psykiatrian erikoislääkäri Tarja Seuri kertoo, millaisia ongelmia oireilusta voi seurata. Hoidon kulmakivi ovat mielialaa tasaavat lääkkeet, mutta myös elintavoilla on voinnille merkitystä.
Lue lisää
Vastuullisuustyö_Aava

Miten tärkeää on liiketoiminnan eettisyys tai asiakkaan kohtelu? – Vastaa Aavan vastuullisuuden olennaisuusanalyysiin

Aavassa on aloitettu vastuullisuuden kehitysohjelma. Sen ensimmäisenä vaiheena on olennaisuusanalyysi, jolla selvitämme, mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat toiminnassamme kaikkein tärkeimpiä.
Lue lisää