Selkäydinkanavan ahtauman tutkiminen ja hoito

Selkäydinkanavan ahtauma eli spinaalistenoosi on yli 50-vuotiailla tavallisin leikkaushoitoa vaativa selkävaiva. Monet saavat kuitenkin riittävän avun fysioterapiasta. Aavan kokeneet selkäortopedit laativat juuri sinun tilannettasi parhaiten palvelevan hoitosuunnitelman.

Mikä on selkäydinkanavan ahtauma?

Selkäy­din­ka­navan ahtau­ma eli spinaa­lis­te­noosi tarkoi­ttaa selkäydinkanavan hermo­ra­ken­teiden puris­tus­tilaa. 

Ahtauma voi sijaita keskei­sessä selkäy­din­ka­na­vassa tai yksit­täisen hermo­juuren alueella, tavallisimmin kaula- tai lannerangassa.

Selkäydinkanavan ahtauma johtuu yleensä selän kuluma­pe­räisistä muutoksista. Ne liittyvät ikääntymiseen.

Kuvantamistutkimuksella havaittavaa selkäydinkanavan ahtaumaa on noin 20-30 prosentilla yli 65-vuotiaista, mutta kaikilla ei ole oireita.

Miten selkäydinkanavan ahtauma oireilee?

Lanne­rangan alueella olevan ahtauman tyypil­lisin oire on alase­lästä toiseen tai kumpaankin jalkaan säteilevä, pitkään jatkunut asteittain paheneva kipu sekä jalkojen puutu­minen ja pistely.

Oireet voivat pahentua kävellessä tai jalkoihin voi ilmaantua kävel­lessä voimat­to­muutta.

Silloin puhutaan selästä johtu­vasta katko­kä­ve­ly­oi­reesta. Oire helpottuu, kun pysähdyt, istut tai olet etukumarassa asennossa.

Selkäy­din­ka­navan ahtaumaan saattaa liittyä myös iskiastyyppistä oireilua, mutta yleensä jalkaan säteilevä kipu ja puutu­minen ovat laaja-alaisempia kuin iskiaksessa.

Kaularangan alueen ahtauman tyypillisiä oireita ovat käsivarteen säteilevä kipu, käden puutuminen sekä käden voimien heikke­ne­minen. Myös sorminäppäryys saattaa huonontua.

Selkäy­din­ka­navan ahtauman oireet kehit­tyvät hitaasti ja voivat pahentua ajan myötä.

On tavallista, että välillä oireet tuntuvat voimakkaampina ja välillä tuskin lainkaan.

Milloin lääkäriin?

Hakeudu selkäortopedin vastaanotolle, jos oireet pitkittyvät, haittaavat arkeasi tai kipu on voimakasta.

Hälyttäviä oireita ovat lihastoiminnan häiriöt jaloissa, ulosteen pidätysvaikeudet sekä virtsaamiskyvyn lamaantuminen.

Tällaisissa tilanteissa on mentävä päivystykseen, koska selkä on todennäköisesti leikattava välittömästi.

Mitä selkäortopedin vastaanotolla tapahtuu?

Ihan ensimmäiseksi selkäortopedi kyselee sinulta oireistasi: millaisia ne ovat, milloin ne alkoivat, kuinka voimakasta kipu on ja pahentuvatko oireet jossain tietyssä tilanteessa.

Oireiden syy voi olla jokin muukin kuin selkäydinkanavan ahtauma. Esimerkiksi lonkan nivelrikossa on samankaltaisia oireita.

Katkokävelyoire voi johtua myös valti­moah­tau­ma­tau­dista.

Jos oireiden ensisijaiseksi syyksi epäillään selkäydinkanavan ahtaumaa, sinut ohjataan magneettikuvaukseen. Sillä diagnoosi voidaan varmentaa.

Miten selkäydinkanavan ahtaumaa hoidetaan?

Lieviä oireita voidaan hoitaa muun muassa kipulääk­keillä sekä fysio­te­ra­pialla.

On suotavaa, että kävelet kivun sallimissa rajoissa ja liikut muutenkin mahdollisimman paljon.

Fysioterapeutilta saat ohjeet turvalliseen harjoitteluun.

Iso osa ihmisistä pärjää näillä konsteilla. Ajan myötä oireet voivat jopa rauhoittua, sillä kuluman edetessä selkä voi luonnostaan jäykistyä ja hermot tottua ahtaampaan tilaansa.

Jos oireet ovat hankalia, haittaavat selviy­ty­mistäsi päivittäisistä askareista tai niihin liittyy raajojen toimin­ta­häi­riöitä, harkitaan leikkaus­hoitoa.

Mikäli päädytään leikkaukseen, sinut voidaan ohjata hoitoon toisaalle.

Aavassa kaikkia selkäleikkauksia ei tehdä, mutta hoitosuunnitelma voidaan joka tapauksessa laatia.

Mitä selkäydinkanavan leikkaus tarkoittaa?

Leikkauk­sessa hermo­ra­ken­teiden ahtaus puretaan mikros­koop­pia­vus­tei­sesti. Joskus selkää tarvitsee myös tukevoittaa.

Leikkaus kestää 1-3 tuntia riippuen siitä kuinka monelle nikama­ta­solle se tehdään.

Varaudu siihen, että toipuminen ottaa aikansa.

Sairausloman pituus on selkäydinkanavan ahtauman vapau­tus­leik­kauksen jälkeen taval­li­sesti 2-3 kuukautta ja luudu­tus­leik­kauksen jälkeen 3-6 kuukautta.

Ajanvaraus

Varaa aika selkäortopedille nettiajanvarauksen kautta tai soittamalla Aavan asiakaspalveluun 010 380 3838.

FacebookTwitterLinkedIn
Artikkelit ja tiedotteet
timo-vanttinen-aava

Aavan työterveyden liiketoimintajohtaja Timo Vänttinen jättää tehtävänsä 1.4.2024

Pitkän uran Aavan johtotehtävissä tehnyt Timo jatkaa keväällä työterveyden ammatinharjoittajalääkärinä: ”Nykyisessä tehtävässäni kilometrit tulivat täyteen, mutta sydämeni pysyy Aavassa ja Pikkujätissä.”
Lue lisää
Jäbät&Tunteet_yhteistyö

Miesten mielenterveyden asialla: Aava yhteistyökumppanina Jäbät & Tunteet -tapahtumassa

Jäbät & Tunteet -yhteisö järjestää miehille suunnatun keskustelutilaisuuden mielenterveysviikolla 21.11. Aava toimii tapahtuman virallisena yhteistyökumppanina.
Lue lisää
tenniskyynärpää

Tenniskyynärpää on kivulias kumppani

Tenniskyynärpää on kyynärvarren yläosan rasitussairaus, joka voi hankaloittaa arkea suuresti. Pahimmillaan ei pysty nostamaan edes kahvikuppia. Käsikirurgian erikoislääkäri Joakim Lindfors selvittää, mitkä ovat vaivan oireet ja miten sitä voidaan hoitaa.
Lue lisää