Heidi Rautava (os. Petäjäjärvi)

Tervetuloa vastaanotolleni etä- tai lähitapaamisena!
Työskentelen ajatuskumppaninasi lyhytterapeuttista työotetta hyödyntäen ja yhdessä määrittelemämme tavoite edellä. Voin olla avuksi esimerkiksi työuupumukseen, stressinhallintaan, palautumiseen, ahdistukseen tai masennukseen liittyvissä asioissa.

Minulla on erityisosaamista kulttuuri- ja taidealaan liittyvistä ilmiöistä sekä erityisesti muusikoiden kanssa työskentelystä.

Työskentelen yksilöiden lisäksi työyhteisöjen kanssa ja tuen esihenkilöitä haastavissa johtamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Otan vastaan työterveysasiakkaiden lisäksi yli 18-vuotiaita yksityisasiakkaita.

Kaisu Behm

Tervetuloa vastaanotolleni.

Olen kokenut työterveyspsykologi ja teen mielelläni monipuolisesti työtä sekä yksittäisten työntekijöiden, esihenkilöiden että työyhteisöjen kanssa. Voit varata ajan työterveyspsykologin vastaanotolle, kun olet huolissasi työssä jaksamisestasi ja kaipaat reflektioapua tilanteen jäsentämiseksi ja tukea hankalasta tilanteesta eteenpäin pääsemiseksi. Esimerkiksi stressioireilu, kuormittuneisuuden tunne, työuupumus, turhautuminen ja ristiriidat työssä, masennus- ja ahdistusoireilu, elämäntilanteeseesi liittyvä kriisi tai sairastuminen voivat olla asioita, joihin sinulle sopivien ratkaisujen löytymisessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa keskustelu auttaa. Tutkimusten mukaan jo yksikin tapaaminen työterveyspsykologin kanssa voi auttaa saamaan solmussa olevia asioita eteenpäin.

Esihenkilö- ja johtamistyö on usein yksinäistä ja voi kuormittaa. Olen mielelläni sparrailuapuna esihenkilöille ja johtamistyötä tekeville. Jos esihenkilönä kaipaat apua oman työssä jaksamisesi tueksi, voit varata ajan vastaanotolleni. Jos haluat sparrailuapua johtamistyösi kysymyksiin tai esihenkilötyössä kehittymiseen, ole yhteydessä minuun sähköpostilla / puhelimitse, niin sovitaan etenemisestä. Myös työyhteisöjen ja tiimien kehitysprosessit, työnohjaukset , valmennukset ja luennot sovitaan erikseen.

Nelly Lönnroth

Hei!

Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni! Tarjoan psykologin tukea ja apua empaattisella otteella. Teen työterveyspsykologin työtä.

Voin olla apunasi esimerkiksi kun:

* koet ahdistusoireita tai mielialaoireilua

* koet haasteita väsymyksen ja jaksamisen kanssa

* koet uupumuksen oireita

* kaipaat tukea stressinhallintaan

* koet haasteita ihmissuhteissa tai työyhteisössä

Anna Pitkäjärvi

Työterveyspsykologina tehtäväni on tukea asiakasta työn ja elämän solmukohdissa sekä mielenterveyden haasteissa. Voit tulla vastaanotolleni esimerkiksi näistä syistä:

* työssä jaksamisen ongelmat, työuupumus

* ahdistus- ja masennusoireet

* unettomuus

* elämän muutokset ja kriisit

Jari Aho

Teen töitä yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen kanssa. Teemoina esim.

* työssäjaksaminen
* elämäntilannekriisit
* johdon- ja esimiesten tuki sekä
* työyhteisön kehittäminen.

Olen myös työnohjaaja ja seksuaalineuvoja (erikoistunut seksuaalisuuden ja suhteiden monimuotoisuuskysymyksiin).

Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni!

Henry-Petteri King

Toimin työterveyspsykologina Oulun Ruskon toimipisteessä. Teen töitä yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen kanssa. Keskeisiä teemoja, jonka tiimoilta asiakkaat yleensä hakeutuvat vastaanotolleni ovat; työssä jaksaminen, parisuhteeseen ja perhe-elämään liittyvät vaikeudet, työn ja muun elämän yhteensovittaminen sekä tunne-elämän vaikeudet.

Otan vastaan myös yksityisasiakkaita. Etävastaanotto voidaan toteuttaa videovastaanottona tai puhelimitse.

Karri-Pekka Kauppinen

Olen erikoispsykologi ja kuuntelevaan ammattitaitooni kuuluu ajattelun auttaminen, oivalluttaminen ja käyttäytymisen muutosten aikaansaanti. Tarkoitukseni on tuoda ihmiselle jotakin hyvää ja hänelle itselleen käyttökelpoista jo ensimmäisestä tapaamisesta alkaen. Olen kiinnostunut siitä, kuka olet sekä siitä, että millainen haluat olla. Yhteensä olen pitänyt yli 4000h yksilötyötä ja kouluttanut yli 2000 ihmistä yli 60 maasta erilaisista psykologisista aiheista.

Autan ihmisiä tulemaan aiempaa taitavammin toimeen muun muassa näiden parissa:

– Ahdistus
– Työuupumus
– Masennus
– Vuorovaikutusongelmat
– Riippuvuudet
– Pelot
– Syömishäiriöt
– Resilienssi
– Jaksamattomuus

Työyhteisötyössä toimin mielelläni, kun

– Epäasiallista käyttäytymistä, riitoja ja konflikteja pitää selvittää
– Pitää valmentaa itsensäjohtamisesta, moderneista alais- ja esihenkilötaidoista tai voimavaroista
– Halutaan vapautua kognitiivisten vinoumien aiheuttamista ajattelun ansoista
– Työskennellään tunteiden ja psykologisen turvallisuuden sekä dialogisen luovuuden äärellä

Käytän erityisesti seuraavia viitekehyksiä:

– hyväksymis- ja omistautumisterapiaa
– Prosessikonsultaatiota (Edgar Schein)
– itsensä johtamisen teorieoiden kolmea pääluokkaa
– Emotion Focused Therapya (tunnetyöskentelyä)

Työskentelyotteeni on läsnäoleva, integratiivinen, ja melko usein, toimiva.

Lämpimästi tervetuloa juuri sellaisena kuin olet.

Emmi Girs

Tarjoan apua muun muassa mieliala,- ahdistus- ja kuormitusoireisiin sekä tukea erilaisten elämänkriisien tai -muutosten yhteydessä.
Minulla on erityisosaamista neuropsykiatrisista haasteista ja oireista, joita tutkin ja kuntoutan. Olen erityisen kiinnostunut neuropsykiatristen haasteiden huomioimisesta työkyvyn tukemiseksi. Lisäksi minulla on erityistä osaamista kriisi- ja traumatyöhön niin yksilö- kuin ryhmätasolla sekä kokemusta sukupuolen moninaisuuden ja seksuaalisen suuntautumisen teemojen parista. Tarjoan lyhytterapiaa kognitiivis-integratiivisesta viitekehyksestä ja opiskelen parhaillaan kognitiiviseksi psykoterapeutiksi.

Lähestyn tilannettasi aina yksilöllisesti arvioiden, voimavarojasi tukien ja niiden varaan rakentaen. Ei ole sellaista asiaa, jota emme voisi yhdessä tutkia. Tarjoan palveluita myös työyhteisöihin työkyvyn tukemiseksi.

Tervetuloa vastaanotolleni.

Anna Mäkinen

Toimin työterveyspsykologina Aviapolis – toimipisteessä.

Työotteeni on ratkaisukeskeinen ja aktiivinen, mielen ja kehon muodostaman kokonaisuuden huomioon ottava. Työssäni hyödynnän ratkaisukeskeisiä, myötätuntokeskeisiä ja kognitiivisen käyttäytymispsykologian menetelmiä.

Työskentelen sekä yksilöiden että työyhteisöjen kanssa. Osaamisalueisiin kuluu mm. yksilöiden ja työyhteisöjen työssä jaksamisen kartoitukset, työhyvinvoinnin tukeminen, elämänkriisien käsittely ja ahdistuneisuuden, uupumuksen ja masennuksen hoito. Minulla on erityistä kokemusta perheettä koskevan sairauden ja vammaisuuden vaikutuksista.

Keskeisenä tavoitteena työskentelyssäni on auttaa asiakasta löytämään oma polku arvojensa mukaiseen elämään ja hänelle merkityksellisen toimintaan. Tuen asiakkaitani etsimään tasapainoista suhdetta itsensä ja ympäristönsä kanssa, nykyhetkessä.

Hoidan laaja-alaisesti pulmia, jotka liittyvät:

* Mielialaoireisiin

* Elämänkriiseihin (erityisesti vaikea sairaus, erityislapsuus ja vammaisuus perheessä)

* Arvoristiriitoihin

* Työelämään kysymyksiin

Annukka Niemelä

Aava Kampin työterveyspsykologit vastaanottavat pääosin osoitteessa Annankatu 34-36 B, 2. krs (ovikellossa lukee Virta Studio/Aava), 00100 Helsinki.

Silloin kun on vaikeaa, avun hankkimisen on hyvä olla mahdollisimman helppoa. Olen psykologina mielelläni tukenasi ja autan sinua viemään elämääsi kohti haluamaasi suuntaa. Liian pieniä haasteita psykologin vastaanotolle tulemiseen ei mielestäni ole: olet tervetullut avaamaan tilannettasi riippumatta siitä, tuntuuko se sysimustalta tunnelilta vai arjen pieneltä yksityiskohdalta.

Osaamisalueitani ovat:

* ahdistuneisuuteen ja mielialaan liittyvät pulmat
* vaikeat elämäntilanteet
* keskittymisen vaikeudet
* hyvinvoinnin ja terveyden psykologia
* uneen, syömiseen, arjenhallintaan ja jaksamiseen liittyvät haasteet
* ihmissuhteisiin ja perhe-elämään liittyvät asiat
* elämäntapamuutokset

Otan vastaan sekä työterveys- että yksityisasiakkaita.