Johanna Ropponen

Autan sinua työssäjaksamisen pulmissa, mieliala-, ahdistus- ja unioireissa sekä elämän muutos- ja kriisitilanteissa. Pyritään yhdessä löytämään sinulle sopivia ratkaisukeinoja ja voimavaroja haastavissakin tilanteissa.

Riikka Ukkonen

Teen työtä yksilöiden ja työyhteisöjen kanssa. Vastaanotolleni tarvitset työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan lähetteen.
Vastaanotolleni voit tulla, jos esim. jaksamisesi on vähissä, kärsit univaikeuksista, elämässäsi on haastava tilanne tai sinulla on mielialaongelmia. Käymme yhdessä läpi tilannettasi ja mietimme keinoja päästä eteenpäin.

Oona Tähtinen

Olen lämminhenkinen ja voimavarakeskeinen psykologi. Kaiken toimintani lähtökohtana on asiakkaan yksilöllisyyden arvostaminen sekä aito kiinnostus ihmisten erilaisia elämäntilanteita ja tavoitteita kohtaan. Vastaanotolleni ovat tervetulleita niin työterveys- kuin yksityisasiakkaat kaikissa elämän eri tilanteissa. Vastaanottoa pidän suomen kielellä ja yli 18-vuotiaille henkilöille.

Anna Sysikaski

Tarjoan psykologin tukea ja selvittelyä jaksamisen ja mielenterveyden haasteissa.

Osaamiseeni kuuluvat:

– Ahdistus- ja mielialaongelmat
– Työhön, elämäntilanteeseen, ihmissuhteisiin tai krooniseen kipuun liittyvä kuormitus
– Opastus oireiden helpottumiseen tähtääviin keinoihin (mm. ahdistuksen käsittely, uupumuksesta palautuminen, stressinhallinta)
– Äkillisten järkyttävien tilanteiden käsittely ja jälkioireet
– Työyhteisön ristiriidat

Nora Kariluoma

Olen useita vuosia toiminut työterveyspsykologina ja minulla on kokemusta muun muassa työuupumuksen, unettomuuden, masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidosta. Olen koulutukseltani myös kouluttavan tason psykoterapeutti ja käytän vastaanotollani kognitiivisen käyttäytymisterapiasuuntauksen menetelmiä.

Pirjo Autti

Olen työterveyspsykologi sekä Kelan hyväksymä integratiivinen paripsykoterapeutti. Erikoisalaani ovat työssä jaksamiseen ja parisuhteisiin liittyvät asiat.
Minulla on erityisosaamista

* muistitestaus
* hypnoosi
* riita-asioiden sovittelu
* kriisityö
* pari- ja perhetyö
* aikuisten ADHD:n arviointi
* uniasiat

Sanna Sinikallio

Olen mutkaton ja kokenut psykologi. Työotteeni on ratkaisukeskeinen ja aktiivinen, mielen ja kehon muodostaman kokonaisuuden huomioon ottava.

Hoidan laaja-alaisesti pulmia, jotka liittyvät:

* Mielialaoireisiin
* Elämänkriiseihin
* Psykosomaattiseen oirehdintaan
* Työelämään

Heidi Petäjäjärvi

Tervetuloa vastaanotolleni etä- tai lähitapaamisena!
Työskentelen ajatuskumppaninasi lyhytterapeuttista työotetta hyödyntäen ja yhdessä määrittelemämme tavoite edellä. Voin olla avuksi esimerkiksi työuupumukseen, stressinhallintaan, palautumiseen, ahdistukseen tai masennukseen liittyvissä asioissa.

Minulla on erityisosaamista kulttuuri- ja taidealaan liittyvistä ilmiöistä sekä erityisesti muusikoiden kanssa työskentelystä.

Työskentelen yksilöiden lisäksi työyhteisöjen kanssa ja tuen esihenkilöitä haastavissa johtamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Otan vastaan työterveysasiakkaiden lisäksi yli 18-vuotiaita yksityisasiakkaita.

Sirpa Kaisanlahti

Toimin Aava Kampissa ja Aava Pasilassa työterveyspsykologina.

Autan ja tuen yksilöasiakkaita, organisaatioita ja organisaatioiden johtoa mm.

* työssä jaksamiseen (ml. uniongelmat) liittyvissä tilanteissa,
* akuuteissa kriiseissä (esim. vakavasta sairaudesta, läheisen kuolemasta tai erosta toipuminen),
* muutostilanteissa (esim. muutostuki yt-neuvotteluissa),
* stressinhallinnassa,
* työyhteisön ristiriitatilanteiden sovittelussa ja
* työyhteisön kehittämisessä.

Eritysosaamistani ovat:

* asiantuntijoiden, esimiesten ja johtoryhmien sparraus ja mentorointi,
* työhyvinvointiluennot ja – valmennukset työssä jaksamista koskien,
* yksilöasiakkaiden elämäntilanteen kartoitus ja selkiyttäminen.

Leena-Maija Lampèn

Tervetuloa vastaanotolleni.

Teen monipuolisesti työterveys – ja hyvinvointityöstä sekä työpaikoilla että vastaanotolla.

Teemoina esim.

* työssäjaksaminen
* elämäntilannekriisit
* johdon- ja esimiesten tuki
* työyhteisön kehittäminen.