Anna Sysikaski

Tarjoan psykologin tukea erilaisissa kriisitilanteissa ja haasteissa esimerkiksi työssäjaksamiseen, terveyteen tai ihmissuhteisiin liittyen. Autan löytämään konkreettisia askelia eteenpäin stressi-, uupumus-, ahdistuneisuus- ja mielialaongelmissa. Teen myös ADHD:hen ja muihin keskittymisen pulmiin liittyviä selvittelyjä. Hyödynnän ratkaisukeskeisiä, myötätuntokeskeisiä ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä.

Tervetuloa vastaanotolleni!

* työterveyspsykologin yksilökäynnit

* lyhytterapia

* työyhteisöjen tukeminen kriisitilanteissa

* työhyvinvointia tukevien toimien suunnittelu

Eeva Ronni

Psykologina tavoitteeni on luoda sinulle turvallinen ympäristö tuoda esiin yksilöllinen tilanteesi sekä peilipintaa uusien näkökulmien löytämiseksi. Työskentelytapani on kohtaava ja konkreettinen. Tyypillisiä yksilövastaanoton aiheita ovat esim.

* ahdistuneisuus
* stressinsäätely
* jaksamisen haasteet sekä niistä toipuminen.

Minulla on erityisosaamista mm. haastavien elämäntapahtumien ja uupumuksen käsittelyyn sekä työkyvyn edistämiseen. Autan myös mielelläni mielenterveyden haasteiden oirehallinnassa sekä hyvinvoinnin lisäämisessä. Lisäksi teen työtä organisaatiotasolla liittyen esim.

* työyhteisötaitojen
* esihenkilötyön kehittämiseen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tarjoan koulutuksia työyhteisöille, konsultaatiota yritysten avainhenkilöille sekä työnohjaus- & coaching-palveluita.
Työskentelen mielelläni sekä yksilöiden että ryhmien kanssa. Voit tulla vastaanotolleni fyysisesti Karaporttiin tai videon välityksellä etäyhteydellä.

Lämpimästi tervetuloa!

Arja Ahoniemi

Tuen asiakkaita löytämään ratkaisuja ja voimavaroja monenlaisissa elämän haasteissa. Olen maanläheinen ja aktiivinen. Työssäni hyödynnän ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisen psykologian menetelmiä. Tärkeintä on vuorovaikutus ja yhteistyö asiakkaan kanssa.

Vastaanotollani voidaan tehdä myös esim. tietoisen läsnäolon harjoitteita. Pyrin asiakkaan kanssa yhdessä miettimään, mitä asiakas voisi tapaamisten välillä tehdä, jotta tilanne tai mieliala muuttuisi toivottuun suuntaan.

Työyhteisöjä olen tukenut erilaisin valmennuksin esimerkiksi muutostilanteissa tai itsensä johtamisen haasteissa. Esimiehiä olen tukenut esimiestyön haasteissa vastaanotollani.

Erityisosaamistani on:

* yksilöiden ja työyhteisöjen työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen
* elämäntilanteeseen liittyvien kriisien käsittely, mielialaongelmat, uniongelmat
* esimiesten tuki, coaching ja uraohjaus

Maria Peura

Toimin työterveyspsykologina Aavan Ruskon ja Oulu keskustan terveysasemilla. Otan vastaan asiakkaita sekä työhyvinvointiin että henkilökohtaiseen elämään liittyvissä haasteissa. Tarjoan selventäviä keskusteluja ja ohjantaa. Teen kognition ja muistin
tutkimuksia osana työkyvyn arviointia sekä teen ADHD- arviointia ja tarjoan tukea keskittymiseen liittyvien haasteiden kanssa selviytymiseen.

Otan vastaan myös yksityisasiakkaita.

Emmi Girs

Tarjoan apua muun muassa mieliala,- ahdistus- ja kuormitusoireisiin sekä tukea erilaisten elämänkriisien tai -muutosten yhteydessä. Minulla on erityisosaamista neuropsykiatrisista haasteista ja oireista, joita tutkin ja kuntoutan. Olen erityisen kiinnostunut neuropsykiatristen haasteiden huomioimisesta työkyvyn tukemiseksi. Lisäksi minulla on erityistä osaamista kriisi- ja traumatyöhön niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Lähestyn tilannettasi aina yksilöllisesti arvioiden, voimavarojasi tukien ja niiden varaan rakentaen. Ei ole sellaista asiaa, jota emme voisi yhdessä tutkia.

Tervetuloa vastaanotolleni.

Sanna Sinikallio

Olen mutkaton ja kokenut psykologi. Työotteeni on ratkaisukeskeinen ja aktiivinen, mieli-keho kokonaisuuden huomioon ottava. Hoidan laaja-alaisesti mielialaoireisiin, elämänkriiseihin, psykosomaattiseen oirehdintaan ja työelämään liittyviä pulmia.

Sari Rothberg

Tuen ja konsultoin työterveyden asiakasyrityksiä työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Asiakkuuksien parissa työskentelyssä minua innostavat erityisesti:

* toimivan ja mutkattoman yhteistyösuhteen luominen asiakasyritysten johdon ja HR:n kanssa

* johtamisen kehittämisen prosessit ja esihenkilöiden tukeminen erilaisissa
muutos- tai haastavissa tilanteissa

* johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

* esihenkilöiden ja johdon coaching

* työn kehittämisen prosessit

* työyhteisöjen kehittäminen ja valmennukset

* tuki ristiriitatilanteiden selvittämisessä

Otan vastaan myös työterveyden yksilöasiakkaita.

Työskentelen Turussa kolmena päivänä viikossa, mutta teen projekteja tarvittaessa myös muilla paikkakunnilla.

Sirpa Pitkäniitty

Tervetuloa vastaanotolle yksin tai kumppanin kanssa. Mietitään yhdessä tilannettasi, omia voimavaroja, jumiutuneita tilanteita, ihmissuhteita – ja asetetaan muutostavoitteet yhdessä joiden suuntaan kulkea. Lähestymistapani työskentelyssäni on voimavaraistumiseen tähtäävä ja tarkastelen asioita kokonaisvaltaisesti. Olen tehnyt töitä niin eri ikäisten, kuin erilaisissa elämäntilanteissa olevien perheiden kanssa. Ansioluettelo ja tarkempi työhistoria on löydettävissä Linked In -sivustolta. KELA:n pätevyys: paripsykoterapia, perhepsykoterapia, vanhempainohjanta.

* elämäntilannekriisit
* stressi ja omat voimavarat
* surutyö
* vuorovaikutusongelmat eri ihmissuhteissa (parisuhde, perhe, läheiset ihmiset)
* vanhemmuus, vanhempainohjanta
* eroaminen, perheasioiden sovittelu
* uusperhe

Toimin myös Aavan moniammatillisessa [Endometrioosikeskuksessa](https://www.aava.fi/palvelut/naistentaudit/gynekologisten-ongelmien-hoito/endometrioosi/) ja autan sairauden aiheuttaman psyykkisen kuormituksen kanssa.

Julia Kontio

**Pikkujätin** vastaanotolleni ovat tervetulleet kaikenikäiset lapset ja perheet. Teen lasten kehityspsykologisia, oppimiseen liittyviä sekä tarkkaavuuden ja tunne-elämän tutkimuksia. Tutkimuksissa tunnistamme yhdessä lapsen kanssa heidän vahvuutensa ja vaikeutensa sekä selvitämme käytöksen taustalla olevia syitä. Voit varata ajan myös vanhempana ilman lasta, mikäli haluat keskustella vanhemmuuteen, kasvatukseen tai perhe-elämään liittyvistä teemoista aikuisten kesken. Vastaanotolleni voit hakeutua myös odotukseen, synnytykseen tai lapsettomuuteen liittyvissä teemoissa.

**Ammatilliset kiinnostuksen kohteet:**

* Lasten kehitys ja mielenterveys
* Ahdistus- masennus- ja käytösoireet
* Perhe-, pari- ja vuorovaikutussuhteet
* Oppimisvaikeudet
* Tarkkaavaisuusongelmat

**Aavan** vastaanotolleni ovat tervetulleet aikuiset asiakkaat joko kumppanin kanssa tai yksin. Autan sinua mielelläni ihmissuhteisiin ja perhe-elämään, ahdistuneisuuteen ja mielialaan sekä arjenhallintaan ja jaksamiseen liittyvissä haasteissa. Erityisiä kiinnostuksen kohteinani ovat vanhemmuuteen, pari- ja perhesuhteisiin sekä vuorovaikutukseen liittyvät teemat, mutta taustastani johtuen työskentelen mielelläni myös organisaatiomaailmaan ja työhyvinvointiin liittyvien asioiden parissa. Myös taidealalle ominaiset piirteet ovat minulle tuttuja, ja työstän niihin liittyviä teemoja mielelläni kanssasi.

Oona Nuorteva os. Tähtinen

Olen lämminhenkinen ja voimavarakeskeinen psykologi. Kaiken toimintani lähtökohtana on asiakkaan yksilöllisyyden arvostaminen sekä aito kiinnostus ihmisten erilaisia elämäntilanteita ja tavoitteita kohtaan. Vastaanotolleni ovat tervetulleita niin työterveys- kuin yksityisasiakkaat kaikissa elämän eri tilanteissa. Vastaanottoa pidän suomen kielellä ja yli 18-vuotiaille henkilöille.