Hanna Sippala työterveyspsykologi

Hanna Sippala

Työterveyspsykologi

Varaa aika

Psykologina uskon siihen, että meillä kaikilla on käytössämme sisäisiä voimavaroja ja vahvuuksia, jotka kannattelevat meitä myös silloin, kun kohtaamme elämässämme vastoinkäymisiä. Työotettani voisikin kuvata asiakaslähtöiseksi, voimavarakeskeiseksi ja tavoitteelliseksi. Muutamankin tapaamisen aikana on mahdollista oppia ja omaksua uudenlaisia taitoja ja tietoa, joiden avulla voi tulla toimeen haastavienkin tilanteiden, tunteiden ja ajatusten kanssa sekä edistää siten hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan.

Yksilökäyntien ohella ohjaan mielelläni erilaisia

  • (työ)hyvinvoinnin kohentamiseen
  • ylläpitämiseen suunnattuja ryhmiä
  • sekä pohdin yhdessä työyhteisöjen ja esimiesten kanssa, kuinka työyhteisön toimintaa ja rakenteita on mahdollista kehittää työhyvinvoinnin näkökulmasta edelleen.

Erityisiä mielenkiinnon kohteitani ovat muun muassa:

  • työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin
  • työniloon sekä -imuun kuin myös stressin- ja muiden kuormitustekijöiden hallintaan liittyvät kysymykset
  • ilmiöt niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin.

Ajanvarausohje

Teen vastaanottoja sekä lähi- että etävastaanottoina joko puhelimitse tai videovälitteisesti asiakkaan toiveiden mukaisesti.

  • Lähivastaanottoajat ovat muutettavissa etävastaanotoiksi ja päinvastoin.
  • Olethan tarvittaessa yhteydessä Aavan asiakaspalveluun puh. 010 380 3838.