Jälkipuintitoiminta

Mitä on jälkipuinti ja mikä sen tarkoitus on?

Jos työssä tai työpaikalla tapahtuu jotain äkillistä ja järkyttävää, työterveyshuolto voi järjestää jälkipuinnin 1–4 vuorokauden kuluttua tapahtuneesta. Koulutetut ohjaajat vetävät jälkipuinti (debriefing) -istuntoja. Niiden tärkeimpänä tavoitteena on tukea työyhteisön jäseniä traumaattisesta tilanteesta toipumisessa ja työkyvyn palautumisessa.

Milloin jälkipuinti kannattaa järjestää?

Jälkipuintia ei ole tarkoituksenmukaista järjestää saman vuorokauden sisällä tapahtuneesta, sillä ihmiset ovat useimmiten vielä sokkitilassa. Jos tieto tapahtuneesta saavuttaa työyhteisön jäseniä eri aikaan, on hyvä ajoittaa istunto niin, ettei kukaan osallistuja ole enää sokkivaiheessa. Useimmiten siis optimaalinen aika on 2-3 vuorokauden sisällä tapahtuneesta.

Miten jälkipuinti järjestetään?

Järjestämme jälkipuinnin heti seuraavan arkipäivän aikana. Viikonloppuisin ja pyhinä työterveyshoitajalle voi jättää soittopyynnön heti seuraavaan arkipäivään.

Jälkipuinti voidaan järjestää myös videon välityksellä etätapaamisena.

Muut kriisiapua tarjoavat tahot

Työterveyshuollon lisäksi apua kriisien työstämiseen tarjoavat mm. Traumaterapiakeskus, paikkakuntien omat kriisi- ja sosiaalipäivystykset ja terveysasemat sekä yksityiset psykoterapeutit. Netistä löydät listan auttamis- ja tukipalveluista www.apua.info

Lataa esite kriisitilanteen jälkihoidosta

FacebookTwitterLinkedIn