Lapsen synnynnäinen lattajalka (latuskajalka flat foot)

Lattajalalla tarkoitetaan tilannetta, missä jalkaterän pitkittäiskaari on madaltunut tai puuttuva, jolloin lapsen koko jalkapohja on kosketuksessa alustaan lapsen seistessä ja/tai astuessa. Jalkaterän sisäsyrjän pitkittäiskaari alkaa muodostua lapsen oppiessa kävelemään, ja kehitys jatkuu kouluikään asti. Kasvuikäisen ns. fysiologinen lattajalkaisuus johtuu nivelten yliliikkuvuudesta, mikä on pääosin perinnöllistä ja osin ikään liittyvää. Jalkaterän pitkittäiskaari tulee kuitenkin hyvin esiin lapsen noustessa varpailleen – tällainen jalka on normaali.

Patologinen (sairaalloinen) lattajalkaisuus johtuu nilkkanivelten rakennepoikkeavuuksista ja/tai lihasten toimintahäiriöistä. Yleisin syy patologiseen lattajalkaisuuteen on synnynnäinen pohjelihaskireys. Pohjelihaskireys rajoittaa ylemmän nilkkanivelen ojennusta, minkä takia alemman nilkkanivelen asento muuttuu kävelyn aikana. Tämä johtaa pikkuhiljaa jalkaterän sisäsyrjän rakenteiden löystymiseen ja ulkosyrjän rakenteiden kiristymiseen.

Normaali jalkaterä muuttuu askelluksessa vaiheittain vahvaksi vipuvarreksi, jolla ponnistetaan eteenpäin. Vaikea-asteiselle (patologiselle) latuskajalalle on tyypillistä, että askeleen ponnistusvaiheessa jalkaterä onkin löysä eikä ponnistusvoimaa ole. Askellus on tällöin tehotonta ja jalkaterän rakenteita kuormittavaa. Pahimmillaan kuormitusvirhe voi jo kasvuiässä aiheuttaa kipu- ja rasitusoireita myös polveen, lonkkaan ja alaselkään.

Milloin lastenortopedille?

  1. jos kouluikäisen jalkaterän sisäosan pitkittäiskaarta ei näy
  2. jos jalkaterän ulkoreuna on huomattavan kaareva
  3. jos lapsi valittaa toistuvasti jalkakipua
  4. jos kasvuikäinen on haluton kävelemään pitempiä matkoja

Lastenortopedin tekemässä tutkimuksessa tarkistetaan jalan rakenne ja toiminta.

Milloin kasvuikäisen lattajalka vaatii hoitoa?

Oireeton fysiologinen lattajalka ei tarvitse mitään hoitoa alle kouluikäisillä lapsilla. Yksilöllisesti valmistettavat tukipohjalliset kannattaa hankkia, mikäli lapsella on jatkuvia jalkateräkipuja. Patologisen lattajalan leikkaushoitoa harkitaan 7-12 vuoden iässä, jalkaterän toiminnan normalisoimiseksi. Siinä korjataan jalkaterän virheellinen kuormitusasento ja estetään pysyvien muutosten kehittyminen. Leikkauksen seurauksena jalkaterän pitkittäiskaari nousee. Leikkaushoitoa suunniteltaessa otetaan jalkateristä ja nilkoista röntgenkuvat seisoma-asennossa.

Kasvuikäisen lattajalan leikkaushoito

Leikkaushoito valitaan aina yksilöllisesti lattajalan vaikeusasteen mukaan. Yksinkertaisimmillaan toimenpiteessä tehdään pelkkä pohjelihasten pidennys. Yleisimmin tehdään pohjelihaspidennys sekä alemman nilkkanivelen artroereisis (kantaluun ja telaluun väliin asetetaan sulava ruuvi, joka parantaa alemman nilkkanivelen kuormitusasentoa). Potilaalle laitetaan leikkauksen lopuksi synteettiset saapaskipsit kolmeksi viikoksi – näillä saa astua.

Liikuntaharrastukset voi yleensä aloittaa 8-12 viikon kuluttua toimenpiteestä. Tavallisesti toimenpide tehdään molempiin jalkoihin samanaikaisesti. Tietyissä tapauksissa tehdään lisäksi ylikasvaneen veneluun sisäreunan poisto ja tarvittaessa tähän kiinnittyvän jänteen uudelleen kiinnitys. Tällöin kipsihoidon kesto on kuusi viikkoa, eikä leikatulla jalalla saa tuona aikana astua.

Liikuntaharrastuksiin paluu sallitaan aikaisintaan 12 viikkoa toimenpiteestä. Kantaluun pidennysleikkaus tulee kyseeseen pohjelihaspidennyksen lisäksi vaikeissa virheasennoissa. Pidennys tehdään suoliluunharjanteesta otetulla luunsiirteellä. Laajemmat korjausleikkaukset tulevat kysymykseen kasvun päätyttyä: sekä kantaluun että jalan etuosan asentoa voidaan joutua muuttamaan, jolloin toipuminen kestää selvästi edellä mainittua kauemmin.

Asiantuntijat

Näytä Aavan asiantuntijat, jotka tarjoavat tätä palvelua.

Kysy lisää

Kiireellisissä asioissa otathan yhteyttä puhelimitse.

Ensisijainen yhteydenottotapa