Työterveyshoitajan vastaanotto

Työterveyshoitaja on terveen työelämän asiantuntija. Työterveyshoitaja on mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja koordinoimassa työyhteisön ja sen yksilöiden työ- ja toimintakykyä. Työterveyshoitaja toimii osana työterveyshuollon tiimiä.

Mitä työterveyshoitaja tekee?

Työterveyshoitaja tukee työntekijän ja koko työyhteisön työkykyä yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa. 

Työterveyshoitaja seuraa ja tukee työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia, pitää aktiivisesti yhteyttä esimiehiin ja työntekijöihin.

Työterveyshoitaja vastaa asiakasyritysten hyvän työterveyshuoltokäytönnön mukaisesta toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja koordinoinnista yhdessä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin ja asiakasyritysten kanssa.  

Tuloksena ovat hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät, vähentyneet sairauspoissaolot ja paremmat edellytykset tehdä tuloksellista työtä.

Työterveyshuollon pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä. Se tarkoittaa, että terveysriskejä ennakoidaan ja niihin reagoidaan varhaisessa vaiheessa.

Työterveyshoitaja pyrkii edistämään työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisemään sairauksia ja vaivoja muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

  • työpaikkaselvitykset
  • työterveystarkastukset (kuten työhöntulotarkastukset, ikäryhmätarkastukset, lakisääteiset määräaikaistarkastukset)
  • terveysneuvonta
  • ensiapuvalmiuden suunnittelu
  • työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito

Työtä moniammatillisessa tiimissä

Työterveyshoitaja on usein työntekijän ensikontakti työterveyshuoltoon. Työterveyshoitaja palvelee työntekijöitä Oma Aavan, puhelimen ja sähköpostin välityksellä. 

Työterveyshuollon moniammatilliseen tiimiin kuuluu yleensä työterveyslääkäri, työterveyspsykologi ja työfysioterapeutti.

Työterveyshoitaja tuntee työpaikkojen terveysriskit

Työterveyshoitaja  toteuttaa työpaikkaselvityksiä ja tutustuu yrityksen työhön ja työolosuhteisiin yksin tai yhdessä muun työterveyshuollon ammattihenkilön tai asiantuntijan kanssa. 

Työpaikkaselvityksen perusteella tehdään kattava raportti työpaikan terveysriskeistä ja kehittämisehdotuksista,  ja joka toimii pohjana työterveyshuollon toimintasuunnitelmalle.

Työterveyshoitaja huomioi työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyteen. Työterveyshoitaja osaa monipuolisin menetelmin suunnitella, toteuttaa, seurata ja arvioida työyhteisöjen työ- ja toimintakykyä edistävää työterveyshuoltoa.

Ajanvaraus

Varaa aika yrityksesi työterveyshoitajalle nettiajanvarauksen kautta tai soittamalla asiakaspalveluumme 010 380 3838.

FacebookTwitterLinkedIn
Artikkelit ja tiedotteet
Psykologin

Harkitsetko psykologin juttusille tuloa

Kun mieltä painaa tai oma hyvinvointi huolettaa, hyvästä keskusteluavusta ja tuesta voi olla paljon hyötyä. Mutta milloin kannattaa hakeutua psykologin luo? Aavan psykologi Sini Spets kertoo ajatuksiaan, milloin psykologi on hyvä tuki.
Lue lisää
Kynsisieni

Miten kynsisieni taltutetaan? 7 kysymystä lääkärille

Kynsisieni on sitkeä riesa, jonka hoito vaatii kärsivällisyyttä ja pitkää pinnaa. Ihotautien erikoislääkäri Ville Kiiski vastaa tavallisimpiin vaivaan liittyviin kysymyksiin. Hän myös neuvoo, millä konsteilla sieni-infektiolta voi suojautua.
Lue lisää
epävakaa-persoonallisuus

Epävakaa persoonallisuushäiriö aiheuttaa kärsimystä ja heikentää toimintakykyä

Epävakaa persoonallisuushäiriö ilmenee mielialan ja tunnetilojen sekä käyttäytymisen haitallisena epävakaisuutena, joka vaikuttaa omaan toimintaan ja vuorovaikutukseen muiden kanssa. Psykiatrian erikoislääkäri Tarja Seuri kertoo häiriön synnystä, erityispiirteistä sekä hyvän hoidon tärkeydestä. Yli puolella oireet lievittyvät viidessä vuodessa niin, etteivät diagnostiset kriteerit enää täyty.
Lue lisää