Muuttuvan maailman ja etätyön haasteet – Näin tuet työntekijöitäsi

etätyö
Suomalaiset työnantajat ovat kantaneet huolta työyhteisöistä ja hoitaneet erinomaisesti oman osuutensa koronan leviämisen ehkäisemiseksi. Tämä on kiitoksen arvoinen asia. Aavan työterveyshuollon vastaava työterveyspsykologi Sari Nuikki sekä työterveyshuollon ylilääkäri Hanna Rahtu-Vainionpää kertovat kuinka voit tukea työntekijöitäsi, kun epävarmuus jatkuu ja koronaväsymys painaa yhä useampia.
FacebookTwitterLinkedIn

Minkälaisia haasteita koronapandemian jatkuminen on aiheuttanut työntekijöille?

Toista aaltoa leimaavat ennen kaikkea väsyminen tilanteen jatkumiseen sekä taloudellisen epävarmuuden kasvu. Nuikin ja Rahtu-Vainionpään mukaan tämä näkyy vastaanotoilla.

– Yhteisöllisyyden puutteesta ja meneillään olevasta vuodenajasta kärsivät eniten yksinelävät ja yksin töitä tekevät. Yksinäisyyden tunne voi olla raastavakin. Myös niillä, joilla on ollut ongelmia jo aiemmin, on näkynyt lisääntynyttä oireilua.

– Toisaalta ne, joilla ei ole mahdollisuutta etätyöhön, ovat joutuneet vastakkain pelkojensa kanssa koronan tarttumisesta. Kokemus asiakaspalvelutyöstä maski päässä kahdeksan tuntia päivässä ei ole se positiivisin. Ihmiset kokevat lisäksi olevansa eriarvoisessa asemassa esimerkiksi joulun vieton suhteen, jos mahdollisuutta omaehtoiseen karanteeniin ei ole.

Etätyössä myös tauottaminen ja päivien venyminen sekä arkiliikunnan puute ja huono ergonomia aiheuttavat edelleen haasteita. Näihin asioihin osataan kuitenkin kiinnittää nyt enemmän huomiota kuin keväällä.

Mitkä ovat olleet etätyöskentelyn positiiviset puolet?

Työterveyslaitoksen kesällä tekemästä Miten Suomi voi? –tutkimuksesta käy ilmi, että pääosalla työntekijöistä etätyö on lisännyt hyvinvointia. Tämä näkyy etenkin perheellisillä. Työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan yhdistäminen on tullut joustavammaksi.

Nuikin mukaan monet ovat nauttineet lisäksi työskentelyn itsenäisyydestä. Työtä on tehty jopa tehokkaammin kuin toimistolla.

– Etätyö ei siis ehkä olekaan niin huono juttu. Tärkeää on kuitenkin huomioida yksilölliset erot sekä pitää huolta haasteellisista asioista, kuten tunneviestinnästä, palautekulttuurista ja yhteisöllisyydestä, Nuikki sanoo.

– En kuitenkaan usko, että pelkkä etätyö on kellekään paras vaihtoehto. Positiiviset ja innostuneisuuden tunteet ovat voimakkaampia ihmisten seurassa.

Miten esimiehet voivat tukea työntekijöitään epävarmuuden ja koronaväsymyksen keskellä?

Rahtu-Vainionpään ja Nuikin näkemyksen mukaan suomalaiset työnantajat ovat tehneet kiitettävästi työtä työntekijöiden jaksamisen eteen sekä esimiesten tukemiseksi. Alla olevien asioiden muistaminen on erityisen tärkeää, kun poikkeustilanne ja kuormitus jatkuu.

Proaktiivinen yhteydenpito

  • Ole aktiivisesti yhteydessä työntekijöihisi kysyäksesi kuulumisia.
  • Yritä tunnistaa ihmiset, joille esimerkiksi etätyö on kuormittavaa.
  • Keskity myös voimavaroihin, älä pelkkiin ongelmakohtiin.

Yhteisöllisyyden ylläpitäminen

  • Panosta yhteisöllisyyteen. 
  • Hyödynnä etäyhteyksiä luovalla tavalla, kun järjestät vapaamuotoista näkemistä ja ohjelmaa. 
  • Juttele etenkin uusien työntekijöiden kanssa muustakin kuin työroolista silloin, kun spontaanit kahvihetket ja käytäväkeskustelut puuttuvat.

Esimerkillä johtaminen

  • Voit näyttää mallia arkiliikunnan lisäämisessä ja kuormituksen vähentämisessä tulemalla esimerkiksi etäpalavereihin metsäkävelyltä. Pyri jättämään myös etäkokousten väliin 10-15 minuutin tauko.

Miten Aavan työterveyshuolto voi auttaa työpaikkaanne jaksamaan?

Kohdennetut palvelut – Siellä missä tukea tarvitaan eniten

Nopeasti muuttuva maailmantilanne tuo mukanaan haasteita, jotka on hyvä tunnistaa ajoissa. Yhteistyön tiivistäminen voi olla tässä hetkessä kannattavaa.

Työpaikan haasteista riippuen Aavan työterveyden on mahdollista räätälöidä kohdennettuja palveluja esimerkiksi yksinasuville työntekijöille.

Autamme organisaatioita mielellämme myös siinä, miten kulttuuria voidaan jatkossa muuttaa hyvinvointia tukevaksi, jotta ongelmia ei tulisi tai niitä tulisi vähemmän.

Vuoden 2021 alusta palveluihimme kuuluu esimerkiksi uusi matalan kynnyksen Mielen voimalinja –etäpalvelu, jota työntekijät voivat käyttää lähetteettä viisi kertaa. Käynneistä ei tehdä kirjauksia. Tavoitteena on, että ihmiset saavat mahdollisimman varhain apua henkisiin haasteisiin. Näin ennaltaehkäistään ongelmien kärjistymistä.

Mielen hyvinvoinnin johtaminen epävarmuudessa ja etätyössä – Webinaarit ja valmennukset esimiehille ja johdolle

Jatkuvasti muuttuvat käytännöt ja etänä johtamisen vaativuus kuormittavat esimiehiä. Johtajuus on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin.

Aavan työterveyden esimiehille suunnatut webinaarit ja valmennukset auttavat esimiehiä johtamaan työntekijöitä poikkeustilanteessa. Tukea voi saada esimerkiksi yhteisöllisyyden ylläpitämisen suunnitteluun tai etätyössä jaksamisen arviointiin.

Mielen hyvinvoinnin ylläpitäminen epävarmuudessa ja etätyössä – Webinaarit ja valmennukset työyhteisöille

Työntekijöille suunnatuissa webinaareissa ja valmennuksissa keskitytään resilienssiin eli muutosjoustavuuteen, itsensä johtamisen taitoihin ja siihen, miten omaa henkistä hyvinvointia voi ylläpitää epävarmassa maailmassa ja etätyössä.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Ota yhteyttä myyntiin ja kysy lisää Aavan työterveyshuollosta.

Asiantuntijoina Aavan työterveyshuollon vastaava työterveyspsykologi Sari Nuikki sekä työterveyshuollon ylilääkäri Hanna Rahtu-Vainionpää.