Uusi palvelu Aisti Health paljastaa organisaatioiden todelliset hyvinvointihaasteet

aisti_aava
Lääkärikeskus Aavan Aisti Health on palvelu, jolla mitataan ja seurataan työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvointia sekä voidaan löytää hyvissä ajoin signaalit työkyvyn tai hyvinvoinnin heikkenemisestä.
FacebookTwitterLinkedIn

Työn murroksen vauhti on kiihtynyt koronavuoden aikana. Mielenterveyshaasteista on tullut yleisin syy työpoissaoloihin. Jokaisessa organisaatiossa pohditaan miten työntekijät saadaan pidettyä terveinä sekä motivoituneina työssään. Vain tätä kautta yritys voi menestyä.

Aava auttaa Aisti Health  -palvelullaan organisaatioita tunnistamaan työpaikan todelliset hyvinvointihaasteet ja tarttumaan niihin tehokkaasti ja kannattavasti.

Aistin perustana on kattava, monipuolinen hyvinvointikartoitus, jossa yksilö arvioi elämänsä yhdeksän eri osa-alueen sen hetkistä tilannetta. Perinteisten hyvinvointiteemojen, kuten liikunnan, ravinnon ja unen lisäksi kysymyksillä selvitetään mikä on yksilön elämäntilanne esimerkiksi työn, talouden, merkityksellisyyden tunteen sekä ihmissuhteiden osalta. Kunkin teeman alla on useita kysymyksiä, ja pelkästään niihin vastaaminen saa monet miettimään elämäänsä uudella tavalla. Kartoituksen tuloksena on henkilökohtainen Aisti-indeksi, jonka muutoksia voidaan seurata esimerkiksi työterveyshuollossa.

Parhaillaan Aisti Health -tiimi tutkii mitä muita datalähteitä kuten laboratoriotestejä tai syketietoja tuloksiin voidaan yhdistää, jotta yksilökohtainen tieto rikastuu entisestään.

Yritystasolla Aisti kertoo mihin työnantajan kannattaa suunnata hyvinvointipanostuksensa

Aisti Healthia hyödynnetään jo useissa Aavan työterveyshuollon asiakasyrityksissä sekä muissa pilottivaiheessa mukaan lähteneissä organisaatioissa. Yksilökohtaisen datan lisäksi työpaikoilla on olennaista löytää teemat tai haasteet, jotka toistuvat ja korostuvat työntekijöiden jaksamisen, viihtymisen tai motivaation taustalla.

“Organisaation HR:lle ja johdolle löytyy aina yllätyksiä työntekijöiden hyvinvoinnista, vaikka on ajateltu aiempien työkalujen kertoneen jo riittävästi. Kun keskeiset haasteet on tunnistettu, vaikuttavien ratkaisujen valinta on helppoa ja muutoksia lähdetään tekemään kertyneen tutkimusnäytön pohjalta”, kertoo hyvinvointivaikuttaja Patrik Borg, joka on ollut alusta asti kehittämässä palvelua.

Yritystasolla työntekijöiden Aisti-tulokset voidaan esittää koko organisaation kautta, sekä osastojen ja tiimien tasolla. Tulosten käsittely yhdessä johdon kanssa on olennaista, jotta saadaan muodostettua juuri kyseiselle yhteisölle sopivat jatkotoimet. Tuloksista voidaan tunnistaa esimerkiksi osastoja, jotka tarvitsevat enemmän tukea työnsä suorittamiseksi. Esihenkilöitä koulutetaan kohdennetusti, kun kunkin tiimin tai ammattiryhmän vahvuudet ja haasteet ovat tiedossa.  

”Datan kautta pystymme myös osoittamaan, että usein syytetty motivaatio on harvoin ongelma. Pääongelma yrityksissä on, ettei tunnisteta ajoissa oikeita asioita, vaan toimitaan myöhään ja arvaillen tai toivoen”, sanoo yritysten tuloksia analysoiva Borg.

Aisti Healthin tavoitteena on löytää hyvinvoinnin mahdollisesta heikkenemisestä kertovat hiljaiset signaalit. Useissa Aavan asiakasyrityksissä on onnistuttu ”aistimaan” hyvinvoinnin katvealueita, ennen kuin niistä on kehittynyt yksilötason oireilua tai työyhteisön ongelmia. Näihin teemoihin on päästy ajoissa kiinni työntekijää ja esihenkilöä tukemalla sekä ryhmävalmennuksilla.

”Esimerkiksi eräässä suuressa asiantuntijaorganisaatiossa tunnistettiin palvelumme avulla ns. nuorten uupujien ryhmä. Nämä noin 30-vuotiaat uransa alkupuolella olevat lahjakkaat, energiset ja tavoitteelliset henkilöt käyttivät paljon aikaa työhönsä. Tunnistimme Aistin avulla piilevät riskit uupumiseen. Tämä ryhmä koottiin yhteen ja heitä valmennettiin vuoden ajan hyvinvoinnin eri teemojen ympärillä. Tulokset olivat erittäin positiiviset. Ryhmän hyvinvointi nousi ja he saivat lisää eväitä arjenhallintaan ja itsestään huolehtimiseen. Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistiin tässä ryhmässä todennetusti”, kertoo Borg.

Taustaa: Aavan sisällä kasvanut Startup tukee Aavan työterveyshuoltoa ja tähtää kansainvälisille markkinoille

Idea hyvinvointidataa uudella tavalla hyödyntävästä palvelusta syntyi Aavassa vuonna 2017, ja rahoitettu kehitystyö alkoi seuraavana vuonna. Ensimmäinen versio julkaistiin vuoden 2018 Nordic Business Forumissa Virta-indeksi nimen alla. Nyt työkalua on rakennettu pidemmälle ja tähtäimessä on kotimaisen terveyskentän lisäksi kansainväliset markkinat. Palvelu on saanut uuden nimen, Aisti Health.

Lääkärikeskus Aavan sisällä kasvatettu startup on kehittänyt palvelun tutkimuksellista perustaa merkittävällä Business Finlandin tuella ja Aava on myös itse investoinut kehitykseen määrätietoisesti. Palvelua on validoitu yhteistyössä valittujen työterveysasiakkaiden kanssa, Aavan oman henkilökunnan hyvinvointivalmennusten kautta sekä tekemällä yhteistyötä eri terveysteknologiayritysten kanssa. Kehitystyötä on ollut tekemässä laaja joukko Aavassa työskenteleviä terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisia.

”Ihmisen hyvinvointia mitataan monin eri tavoin. Markkinoilla on paljon toimijoita, jotka jäsentävät hyvinvointitietoa uusilla teknologioilla mm. laboratorionäytteiden analysoinnissa, geenisekvensoinnissa ja syketiedon tulkinnassa. Mikään nykyratkaisuista ei kuitenkaan tarjoa laajaa, eri datalähteitä yhdistelevää ymmärrystä ihmisestä. Sellaista tarvitaan, kun halutaan yksilöllisesti ja yhteisötasolla tuottaa aidosti vaikuttavaa hyvinvointiohjausta. Meidän visiomme on luoda tällainen palvelu”, kertoo Aavan uusien liiketoimintojen strategiajohtaja Katarina Segerståhl.

Tutustu Aisti Healthiin ja tee hyvinvointikartoitus: https://aistihealth.com/fi 

Lisätietoja:

Patrik Borg, hyvinvointiasiantuntija ja kehitysjohtaja, Aisti Health
patrik.borg@aava.fi
040 552 8316

Krista Kauppi, Head of Product, Aisti Health
krista.kauppi@aava.fi
041 436 4666