Potilasasiamies

Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo potilaita ja heidän omaisiaan potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä kysymyksissä ja antaa tietoa potilaan oikeuksista. Potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkovahinkoilmoituksen teossa ja korvausasian vireille panossa.

Jos hoitoon tai kohteluun liittyy epäselvyyksiä, suositeltavaa on selvittää asiaa ensin hoitavan yksikön palvelupäällikön tai hoitavan lääkärin kanssa. Muistutuksen hoidosta tai kohtelusta voi antaa suoraan Johtava ylilääkäri Jukka Toivoselle, jonka yhteystiedot saa Lääkärikeskus Aavan vaihteesta 010 380 3800.

Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin, eikä hänellä ole päätäntävaltaa.

Potilasasiamies Sari Niemelä
sähköposti: potilasasiamies@aava.fi
puhelinaika: tiistaisin klo 12–14, puhelin 050 375 4980

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta saa lisätietoa potilaan oikeuksista ja Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta löytyy tulostettava vahinkolomake.