Menestyksen voimavarat -podcast

Hyvinvointi, energisyys ja motivaatio ovat kilpailuetuja, joihin edelläkävijäyritysten kannattaa panostaa. Tässä podcastissa tutustutaan yhdeksään eri näkökulmaan siitä, miten luoda edellytykset yrityksen menestykselle, veto- ja pitovoimaisen työkulttuurin kehittämiselle ja liiketoiminnallisten hyötyjen saavuttamiselle.

Lyhyet jaksot tarjoavat lataavia taukoja työpäivään ja oivalluttavia ajatuksia johtamisen kehittämiseen.

Menestyvän yrityksen kolme voimavaratekijää ja niiden yhdeksän osa aluetta

Kuuntele jakso | Spotify | Youtube

Myyntijohtaja Mika Järvinen

"Keskeiset keinot siihen, että yritys menestyy, kiteytyvät kolmeen voimavaratekijään: energinen ihminen, motivoiva työ ja inspiroiva kulttuuri. Nämä ovat myös Aavan lupauksia asiakasyhteistyöhön ja ne jakaantuvat edelleen yhdeksään osa-alueeseen, joista jokaiselle on oma jaksonsa tässä podcastissa."

Voimavaratekijä #1:
Energiahallinnan avaimet

Kuuntele jakso | Spotify | Youtube

Aava Virta hyvinvoinnin yksikön johtaja Petteri Kilpinen

“Vaikka ylimmässä johdossa keksittäisiin kuinka hienoja strategisia oivalluksia, niin niiden toteuttaminen vaatii seuraavilta tasoilta kykyä uudistua. Jaksamiseen pitää panostaa, koska vain energiset ihmiset ottavat vastaan haasteita, joita muut välttelevät. Ratkaisuna tähän on se, että panostetaan strategisesti hyvinvointiin.”

Voimavaratekijä #2:
Mentaaliset voimavarat

Kuuntele jakso | Spotify | Youtube

Yleislääkäri Outi Hilgert

“Onnistumisen kannalta on tärkeää, että hallitsemme omaa mieltämme eikä mieli meitä. Mentaalisten voimavarojen hallinnassa onkin kyse siitä, että pystymme hallitsemaan mieltä ja ajatuksia ja säätelemään tunteita sekä tasapainottamaan sympaattista ja parasympaattista hermostoa.”

Voimavaratekijä #3:
Hyvinvoinnin johtaminen

Kuuntele jakso | Spotify | Youtube

Organisaatiopsykologi Sini Spets

“Hyvinvoinnin johtaminen on proaktiivista parantamista ja tekemistä, jossa työntekijöiden hyvinvointia pyritään johtamaan systeemeillä, prosesseilla, organisaation rakenteella ja kulttuurilla. Paljon keskitytään yksilön näkökulmaan, mutta sen lisäksi on tärkeä ottaa huomioon myös lähiesihenkilön ja organisaation näkökulmat.”

Voimavaratekijä #4:
Itsensä johtamisen taidot

Kuuntele jakso | Spotify | Youtube

Työterveyspsykologi Heikki Särkelä

“Itsensä johtamisen taidot liittyvät ennen kaikkea siihen, että ihmisellä on hyvä pystyvyyden tunne. Eli kokee “hei vitsi, mä osaan, mä pystyn” ja on hyvä aikaansaamisen tunne omista tehtävistä. Tämä on vahvasti yhteydessä siihen, että pystyy ohjaamaan ajattelua, tunteita ja käyttäytymistä niin, että oma potentiaali toteutuu.”

Voimavaratekijä #5:
Työn sujuvuus

Kuuntele jakso | Spotify | Youtube

Työterveyslääkäri Eira Roos

“Työn sujuvuus on iso kattotermi sellaiselle kokonaisuudelle, jossa joku porukka tavoittelee jotain tiettyä asiaa, vaikkapa asiakkaiden saamista taloon tai uuden tuotteen kehittämistä. Sujuvuuden kannalta on tärkeää että he toimivat yhdessä, heillä on oikeat välineet ja he ovat jakaneet työn niin, että jokaisen vahvuudet tulevat hyödynnettyä halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi.”

Voimavaratekijä #6:
Aivojen hyvinvointi

Kuuntele jakso | Spotify | Youtube

Työterveyslääkäri Maija Kuusela

“Aivot nauttivat siitä, että asiat ovat ennakoitavia. Jos työpäivä on jatkuvaa reagointia erilaisiin asioihin, niin silloin aivojen on hirveän vaikea priorisoida ja tehdä päätöksiä, jolloin seuraa helposti kuormittumista ja turhautumista. Ylikuormittumisen välttämiseksi olisi tärkeää, ettei joudu joka hetki tekemään päätöksiä ja ymmärtää, minkälaiset asiat tukevat aivojen hyvinvointia.”

Voimavaratekijä #7:
Psykologinen turvallisuus

Kuuntele jakso | Spotify | Youtube

Työterveyspsykologi Anna Ahto

“Psykologisesti turvallisessa ympäristössä palautetta uskalletaan antaa ja se otetaan hyvin vastaan. Usein tämä ilmapiiri on lähtöisin johdon tasolta, mutta jokainen työntekijä vaikuttaa siihen. Psykologinen turvallisuus vaikuttaa siihen, kuinka kivaa työpaikalle on mennä ja koetko voivasi mennä sinne omana itsenäsi.”

Voimavaratekijä #8:
Aikaansaava organisaatio

Kuuntele jakso | Spotify | Youtube

Organisaatiopsykologi Karri-Pekka Kauppinen

“Voittavan tiimin rakentamisessa on tärkeää tunnistaa oikeat pelaajat ja ymmärtää konsepti nimeltä kompetenssipotentiaali. Se tarkoittaa sitä mitkä ovat vahvuutesi ja potentiaalisi johonkin tehtävään liittyen.”
“Jos ihminen tietää oman kompetenssipotentiaalinsa – asiat joissa on vahva – niin hän ohjautuu myös ympäristöihin jotka palkitsevat ja silloin myös organisaatio toimii aikaansaavasti. Jos potentiaali puolestaan ei pääse toteutumaan, voi seurata turhautumista ja sabotaasia.”

Voimavaratekijä #9:
Merkityksellisyys

Kuuntele jakso | Spotify | Youtube

Työterveyspsykologi Anna Mäkinen

“Organisaatiopsykologian tutkimuksessa on huomattu, että merkityksellisyys voi olla monitasoista. On henkilökohtaista merkityksellisyyttä, työhön liittyvää merkitystä ja organisaatiotason merkityksellisyyttä. Merkityksellisyyden kokemukseen kannattaa työyhteisössä panostaa, sillä se auttaa meitä toimimaan vaikeissa tilanteissa ja siitä seuraa oman elämän tyytyväisyyttä, työtyytyväisyyttä ja sitoutumista."