eResepti eli sähköinen resepti Aavassa

Sähköinen resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Sähköisellä reseptillä voit hakea lääkkeesi mistä tahansa apteekista. Tutustumalla etukäteen sähköisen reseptin käyttöön liittyviin asioihin, nopeutat asiointiasi Aavan vastaanotolla.

Sähköisen reseptin hyödyt

Olennaisin ero paperiseen reseptiin on se, että voit hakea lääkkesi mistä tahansa apteekista. Itse resepti tallennetaan Reseptikeskukseen, jossa se on aina tallessa. Jos annat hoitavalle lääkärille luvan, hänellä on reseptitietosi käytettävissään, olitpa hoidossa missä päin Suomea tahansa. Hoidon jatkuvuus ja tiedonkulku potilaan ja hoitavien lääkäreiden välillä paranee, kun reseptitiedot löytyvät yhdestä ja samasta paikasta. Tämä ehkäisee päällekkäistä lääkitystä ja lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia.

Reseptin uusiminen

Tässä vaiheessa Lääkärikeskus Aava ei ota vastaan apteekeista sähköisiä uusimispyyntöjä. Reseptin uusiminen tapahtuu kuten aiemminkin. Viime kädessä lääkäri arvioi, voidaanko resepti uusia. Reseptin uusiminen voi edellyttää käyntiä lääkärin vastaanotolla tai esimerkiksi laboratoriokokeita. Lääkärikeskus Aavan asiakaspalvelu puh. 010 380 3838.

Kun joku toinen asioi puolestasi apteekissa

Toinen henkilö voi hakea lääkkeet apteekista puolestasi, kun hänellä on mukanaan potilaan Kela-kortti ja/tai lääkkeisiin kirjoitettu potilasohje. Muiden sähköiseen reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa hän tarvitsee potilaan kirjallisen suostumuksen. Sen sijaan terveydenhuollossa asiointiin vaaditaan aina allekirjoitettu suostumus. Terveydenhuollossa ja apteekissa varmistetaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida potilaan puolesta.

Alaikäinen ja sähköinen resepti

Alaikäinen eli alle 18-vuotias voi itse noutaa apteekista hänelle sähköisellä reseptillä määrätyn lääkkeen. Alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa näyttämisestä huoltajilleen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta hoidostaan. Tietojen näkyminen Omakannasta huoltajalle voidaan tällöin estää terveydenhuollossa. Huoltaja ei kuitenkaan toistaiseksi näe yli 10-vuotiaan lapsen tietoja Omakannasta.

Omien tietojen katselu

Täysi-ikäisenä pääset itse tarkastelemaan omia sähköisiä reseptitietojasi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi Omakanta-palvelussa.

Palvelusta voit tulostaa yhteenvedon sähköisistä resepteistäsi, nähdä mitkä reseptit ovat vielä voimassa sekä nähdä tiedon siitä, mitkä apteekit, julkiset terveydenhuoltoyksiköt tai yksityiset lääkäriasemat ovat luvallasi tietoja käsitelleet. Reseptitiedot näkyvät Omien tietojen katselussa 2,5 vuotta jonka jälkeen ne säilytetään Reseptiarkistossa 10 vuotta.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää palvelua tietokoneella itse, niin saat tulostetun yhteenvedon lääkkeistäsi apteekista tai Aavassa vastaanottokäynnin yhteydessä.

Potilaan oikeudet

Kun sinulle on kirjoitettu sähköisiä reseptejä, sinulla on oikeus tarkastaa Reseptikeskukseen tallennetut omat sähköisten reseptien tiedot, saada virheelliset tiedot korjatuiksi ja saada tieto siitä, ketkä ovat käsitelleet ja katselleet reseptitietojasi.