Terhi Ilèn työterveyshoitaja, työterveyshuollon tiimipäällikkö

Terhi Ilén

Työterveyshoitaja, työterveyshuollon tiimipäällikkö

Varaa aika

Työterveyshoitajana tavoitteenani on ylläpitää ja edistää työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Työskentelen osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä, jossa tehdään tiivistä yksilö- ja yritysyhteistyötä.