Sydämen ja verenkierron toimintakokeet

Kliinisellä rasituskokeella tutkitaan sydäntä sekä mitataan suorituskykyä. Verenpaineen vuorokausirekisteröinnistä on apua verenpaineen heitellessä kotimittauksissa. Holter-tutkimuksella saadaan kiinni rytmihäiriöistä ja ortostaattisella kokeella verenpaineen poikkeavasta laskusta ylös noustessa.

Kliininen rasituskoe

Kliinisellä rasituskokeella tutkitaan sydäntä, esimerkiksi rintakivun, hengenahdistuksen tai rytmihäiriöiden yhteydessä. Sillä voidaan mitata myös happisaturaatiota ja arvioida suoritus- ja työkykyä.

Lisäksi tutkimuksella saadaan arvokasta tietoa rytmihäiriölääkityksen sopivuudesta ja turvallisuudesta.

Kliininen rasituskoe on tarpeen, jos sinulla ilmenee rasituksessa uusi oire, esimerkiksi rintakipu, ahdistus, rytmihäiriön tunne, poikkeava uupuminen tai koet, että suorituskykysi on jollain tapaa heikentynyt.

Rasituskokeen aikana poljet kuntopyörää asteittain nousevalla vastuksella, kunnes tavoiteltu syketaso on saavutettu tai jokin oire pysäyttää tutkimuksen.

Tutkimuksessa rekisteröidään koko ajan sydänfilmiä ja mitataan verenpainetta muutaman minuutin välein. Lääkäri tarkkailee vointiasi ja elintoimintojasi muodostaen samalla kokonaiskuvan suorituskyvystäsi ja sitä rajoittavista oireista ja syistä.

Tavoitteena on, että polkemisvaihe kestää vähintään noin 10 minuuttia. Sitä seuraa palautumisvaihe, jossa lepäät pitkälläsi muutamia minuutteja. Sen jälkeen olet valmis lähtemään kotiin tai töihin.

Verenpaineen 24 tunnin rekisteröinti

Verenpaineen vuorokausirekisteröinnissä saadaan 24 tuntia kattava kuva verenpaineesta ja sykkeestä. Käytännössä vuorokausirekisteröinti tarkoittaa, että käsivarteesi kiinnitetään verenpainemansetti. Verenpaineen mittauksesta ja tiedon taltioinnista huolehtii pieni vartalolle kiinnitettävä ohjaus- ja rekisteröintilaite ennalta ohjelmoidun aikataulun mukaan, myös nukkuessasi.

Verenpaineen vuorokausirekisteröinnin keräämistä tiedoista saadaan monipuolinen kuva verenpaineen käyttäytymisestä eri vuorokaudenaikoina ja tilanteissa.

Verenpaineen vuorokausirekisteröinti on hyödyksi erilaisissa verenpaineen hoidon ongelmatilanteissa, esimerkiksi, kun verenpaine heittelee tai kun vaihtelut omien mittausten ja lääkärin mittausten välillä ovat suuria.

Tavoitteena on, että verenpainelääkitys saadaan kohdalleen.

EKG:n vuorokausiseuranta eli Holter

Holter eli sydänfilmin vuorokausiseuranta rekisteröi 24 tai 48 tunnin ajan sydämen sähköistä käyrää eli EKG:ta.

Seurannan ajaksi ihoosi kiinnitetään elektrodeja, jotka yhdistyvät johdolla pieneen rekisteröintilaitteeseen. Elektrodit täytyy kiinnittää huolellisesti, jotta ne eivät irtoa nukkuessasi. Siksi kiinnitysaine saattaa joillakin vähän ärsyttää ihoa.

Rekisteröinnistä tutkitaan sydämen rytmi ja sen nopeus, mahdolliset rytmihäiriöt, tauot sykkeessä sekä viitteet sydänlihaksen hapenpuutteesta nauhoituksen aikana.

Tutkimukseen liittyy päiväkirjan pitäminen tekemisistäsi ja oireistasi. Näin tutkimuksen lausunnon antaja voi verrata oireita ja sydänfilmin vuorokausiseurantaa, jolloin saadaan käsitys, löytyykö sydämestä selitystä oireillesi.

EKG:n vuorokausiseurantaa käytetään tyypillisesti rytmihäiriöiden selvittelyssä. Sen avulla voidaan myös arvioida eteisvärinäpotilaiden lääkitystä sekä sydämen tahdistimen tarvetta.

Rekisteröinnin tallentama tieto käydään lävitse tutkimuksen jälkeen ja sydänsairauksien erikoislääkäri antaa siitä yksityiskohtaisen lausunnon.

Ortostaattinen koe

Ortostaattisella kokeella selvitellään lääkärin valvonnassa, onko huimauksen tai pyörtymisen syy pystyyn noustessa verenpaineen äkillinen lasku. Kokeen aikana verenpaineesi mitataan ensin makuulla ollessasi, sitten istuessasi ja lopuksi noustessasi seisomaan. Näin nähdään, laskeeko verenpaineesi ylös noustessasi poikkeavasti.

Verenpaineen laskua tapahtuu niin nuorilla terveillä ihmisillä kuin ikääntyneillä. Nuorilla tämä liittyy usein hoikkaan ruumiinrakenteeseen, ikäihmisillä autonomisen hermoston hidastuneeseen reaktioon pystyyn noustessa.

Jatkossa kannattaa nousta hitaammin ja istuskella hetki sängyn laidalla ennen kuin nousee seisomaan.

Ajanvaraus

Varaa aika sydämen ja verenkierron toimintakokeisiin suoraan Aavan toimipisteestä tai soittamalla asiakaspalveluun 010 380 3838.

Tarvitset lääkärin lähetteen kaikkiin muihin tutkimuksiin paitsi kliiniseen rasituskokeeseen, siihen voit tulla myös ilman lähetettä.

FacebookTwitterLinkedIn
Artikkelit ja tiedotteet
epävakaa-persoonallisuus

Epävakaa persoonallisuushäiriö aiheuttaa kärsimystä ja heikentää toimintakykyä

Epävakaa persoonallisuushäiriö ilmenee mielialan ja tunnetilojen sekä käyttäytymisen haitallisena epävakaisuutena, joka vaikuttaa omaan toimintaan ja vuorovaikutukseen muiden kanssa. Psykiatrian erikoislääkäri Tarja Seuri kertoo häiriön synnystä, erityispiirteistä sekä hyvän hoidon tärkeydestä. Yli puolella oireet lievittyvät viidessä vuodessa niin, etteivät diagnostiset kriteerit enää täyty.
Lue lisää
mielenterveys-aava

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on monimuotoinen sairaus – tunnista oireet

Kaksisuuntainen mielialahäiriö sisältää vaihtelevasti masennus- sekä vauhdikkaita mania- tai hypomaniajaksoja. Psykiatrian erikoislääkäri Tarja Seuri kertoo, millaisia ongelmia oireilusta voi seurata. Hoidon kulmakivi ovat mielialaa tasaavat lääkkeet, mutta myös elintavoilla on voinnille merkitystä.
Lue lisää
Vastuullisuustyö_Aava

Miten tärkeää on liiketoiminnan eettisyys tai asiakkaan kohtelu? – Vastaa Aavan vastuullisuuden olennaisuusanalyysiin

Aavassa on aloitettu vastuullisuuden kehitysohjelma. Sen ensimmäisenä vaiheena on olennaisuusanalyysi, jolla selvitämme, mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat toiminnassamme kaikkein tärkeimpiä.
Lue lisää