Aava Raskausklinikan sikiöseulonta

Sikiöseulonta voidaan tehdä NIPT:llä tai yhdistelmäseulalla

Vapaaehtoisella sikiöseulonnalla etsitään raskauksia, joissa on kohonnut riski sikiön Downin syndroomaan (21 trisomia). Tämän lisäksi seulonnassa voidaan löytää  viitteitä muista sikiön vakavista sairauksista. 

Oman kotikuntasi sikiöseulonnasta saat tietoa sairaanhoitopiirisi nettisivuilta tai omasta äitiysneuvolastasi.  Julkisella puolella on kaikille tarjolla vähintään ns. yhdistelmäseulonta; äidin verikoe (raskausviikolla 9+0-11+6)  ja niskaturvotusta mittaava ultraäänitutkimus (raskausviikolla 11+0-13+6). Näiden lisäksi huomioidaan odottajan ikä. Tiedot yhdistämällä saadaan riskiluku, joka kertoo onko riski kromosomihäiriöön suurentunut yli 1/250. Jos riski on suurentunut tutkitaan sikiötä tarkemmin. Käytetty metodi löytää parhaimmillaan yli 80 % raskauksista, joissa sikiöllä on Downin oireyhtymä.  Yhdistelmäseulontaan liittyvä ultraäänitutkimus ja seulontavastausten tulkinta edellyttävät erityisosaamista. Tämän kokonaisuuden voi halutessaan saada myös yksityisesti Aava Raskausklinikalta.

Sikiön kromosomihäiriöriskiä voi perinteisen tavan lisäksi seuloa myös NIPT- tutkimuksella, joka tutkii sikiön vapaata DNA:ta (cffDNA) äidin verinäytteestä. 

Raskausklinikan asiantuntijat suosittelevat NIPT:ä ensisijaisena seulontamuotona suuren tarkkuutensa ja herkkyytensä vuoksi. NIPT löytää yli 99 % raskauksista, joissa sikiöllä on kromosomihäiriö. Tutkimuksen edellytyksenä Aavassa on lähettävän lääkärin toimesta annettava asiantunteva neuvonta ja yleensä samassa yhteydessä tehtävä ultraäänitutkimus.

Niskaturvotuksen suuruus tutkitaan kaikilta sikiöiltä (11+0-13+6) seulontatavasta riippumatta. Poikkeavan suurta niskaturvotusta voi kromosomihäiriöiden lisäksi esiintyä myös tiettyjen sikiön sydänvikojen yhteydessä.

NIPT antaa väärän hälytyksen vain 0,2%:lle, yhdistelmäseula yli 4%:lle

Seulontamuotoa valittaessa on hyödyllistä tiedostaa seulontamuotojen erot. Perinteinen yhdistelmäseulonta hälyttää kohonnutta riskiä 5%:lle tutkituista, silti jatkotutkimuksissa 90% näistä osoittautuu vääriksi hälytyksiksi. Samanaikaisesti jopa 15-20% kromosomihäiriöistä voi jäädä yhdistelmäseulonnalla löytymättä. 

NIPT puolestaan antaa väärän hälytyksen vain 0,2%.lle ja löytää lähes kaikki sillä seulottavat kromosomipoikkeavuudet (vääriä negativiisia 0,02%).

Yhdistelmäseula on toisaalta hinnaltaan merkittävästi halvempi kuin NIPT-tutkimus.

NIPT ensisijaisena seulontana

Aavassa pääset myös suoraan NIPT-tutkimukseen. NIPT:iin hakeudutaan Raskausklinikan synnytyslääkärin neuvontavastaanoton kautta. Myös NIPT:n yhteydessä sikiön niskaturvotus tutkitaan ultraäänellä.

Millä raskausviikoilla NIPT tehdään?

NIPT tehdään äidin verikokeesta alkaen raskausviikosta 10. NIPT lisäksi tehdään aina myös sikiön niskaturvotusta mittaava ultraääni (H11+0-H13+6), seulontaan liittyvää verikoetta ei sen sijaan tarvita. NIPT  voidaan tehdä "yhden käynnin" taktiikalla raskausviikoilla H11+0-H13+6. Jos ajoitus on sopiva,  samalla käynnillä annetaan NIPT neuvonta, tehdään niskaturvotus ultraääni ja otetaan NIPT laboratoriokoe.

Mitä NIPT tutkii ja kertoo?

NIPT tutkii äidin verenkierrosta solunulkoista istukkaperäistä sikiön DNA:ta. NIPT:llä seulotaan onko sikiöllä riskiä kromosomien 13, 18 ja 21 poikkeavuuksiin. Niin haluttaessa NIPT kertoo myös sikiön sukupuolen, sukupuolikromosomipoikkeavuuksista ja hyvin harvinaisista sn. mikrodeleetiosyndroomista.

Tehdäänkö Aavassa myös laaja NIPT?

Kyllä, valikoimassamme on kaikki NIPT vaihtoehdot: 

  1. NIPTtri (seuloo trisomiat 21, 18 ja 13)
  2. NIPTdel eli laaja NIPT.

Laaja NIPT seuloo yleisimpien ja vakavimpien kromosomipoikkeavuuksien lisäksi sukukromosomien lukumäärän poikkeavuuksia, kuten Turner ja Klienefelterin oireyhtymät. Lisäksi laaja NIPT seuloo hyvin harvinaisia mikrodeleetiosyndroomia. Mikäli harkitset laajaa NIPT seulontaa on erityisen tärkeää keskustella tutkimuksista aihepiirin syvällisesti ymmärtävän lääkärin kanssa ennen lopullista tutkimukseen hakeutumista.

Millä raskausviikoilla perinteinen seulonta tehdään?

Mikäli et toivo NIPT tutkimusta, mutta silti yksityisen sikiöseulonnan, järjestyy alkuraskauden seulatutkimus myös Aava Raskausklinikalla. Toteutamme seulonnan yhdellä tai kahdella käynnillä:

  • Raskausviikolla 11+0-11+6 niskaturvotus- mittaus ultraäänitutkimuksella ja trisomiaseulonnan laboratoriokoe voidaan ottaa samalla käynnillä.
  • Trisomiaseulontaan liittyvä laboratoriokoe voidaan ottaa raskausviikolla 9+0-11+6
  • Niskaturvotusmittaus ultraäänellä voidaan tehdä raskausviikolla 11+0-13+6

Aavan raskauslaskurin avulla määrität helposti viimeisten kuukautisten, hedelmöitysajan tai jo tehdyn alkuraskauden ultraäänen perusteella seulontaan sopivan ajankohdan.

Niskaturvotuksen mittaus ja verinäyte

Ultraäänitutkimuksessa mitataan sikiön pääperämitta raskauden keston määrittämiseksi. Lisäksi mitataan niskan alueen ihopoimu (ns. niskaturvotus eli NT-mittaus). Useimmilla sikiöillä on niskassa mitattava ihopoimu, jossa voi olla turvotusta. Trisomiasikiöillä (sikiöllä on yksi ylimääräinen kromosomi) turvotus on yleensä runsaampaa kuin terveillä sikiöillä. Niskaturvotus pienenee jo 13. raskausviikon jälkeen ja tästä syystä ultraäänitutkimuksen oikea ajoitus on tärkeää. Niskaturvotuksen mittaus voidaan suorittaa raskausviikolla 11-13, optimaalisesti raskausviikolla 11-12. Jos raskauden kestossa on epävarmuutta, kannattaa se varmistaa ultraäänitutkimuksella kun oletettu raskauden kesto on 8-9 raskausviikkoa (4-5 viikkoa kuukautisten poisjäännistä tai positiivisesta raskaustestistä).

"Yhden käynnin" seulontatutkimuksessa raskaana olevalta otetaan verinäyte ulraäänitutkimuksen yhteydessä raskausviikolla 11 (11+0-11+6).  Verinäytteestä tutkitaan samalla käynnillä raskauteen liittyvä valkuaisaine A (PAPP-A) sekä istukkahormoni (β-hCG). Koska molempien aineiden pitoisuus muuttuu raskauden keston myötä on ajoitus tärkeää.

Keskuslaboratoriossamme niskaturvotustulos ja verinäytetulokset syötetään tietokoneohjelmaan yhdessä raskauden keston ja äidin iän kanssa. Tietokoneohjelma laskee raskauskohtaisen riskiluvun. Kun riskiluku on 1/250 tai suurempi, on kyseisessä raskaudessa suurentunut sikiön Downin oireyhtymän riski ja raskaana olevalle tarjotaan mahdollisuutta jatkotutkimuksiin, joko NIPT- tutkimukseen,  istukkanäytetutkimukseen tai lapsivesinäytteeseen. Mikäli päädytään NIPT- tutkimukseen, jossa äidin verinäytteestä tutkitaan sikiöperäistä DNA:ta, normaali vastaus poissulkee Downin syndrooman ja muut yleiset kromosomipoikkeavuudet yli 99% varmuudella. Jos NIPT on poikkeava varmistetaan löydös vielä kromosomitutkimuksella.

Rakennetutkimusta keskiraskaudessa voi täydentää 3D-ultraäänellä

Raskausviikoille 18-22 ajoitettava tarkempi rakennetutkimus täydentää aiemmin tehtyä niskaturvotusultraääntä ja valittua seulontatutkimusta (NIPT tai yhdistelmäseula). Suosittelemme ajoittamaan tämän tutkimuksen raskausviikoille 20-22, mitä suurempi sikiö on, sen tarkemmin rakenteita pystytään tutkimaan. Tämän tutkimuksen yhteydessä pystymme odottajan niin toivoessa tutkimaan sikiötä myös erittäin laadukkaalla 3D/4D- tekniikalla.  3D tutkimuksesta voi saada muistoksi tallenteen. 

Voinko olla varma, että seulonnan tai kromosomitutkimuksen jälkeen lapsi on terve?

Normaali seulonta tai normaalit kromosomit eivät ole tae lapsen terveydestä. Vaikka osa kehityshäiriöistä voidaan sulkea pois jo raskauden alkuvaiheessa kaikkia vammaisuuden syitä ei voida etukäteen selvittää. Downin oireyhtymän ja kromosomihäiriöiden seulontaan ja syntyvän lapsen terveyteen liittyvistä asioista voi aina tulla keskustelemaan asiantuntijan kanssa vastaanotolle.

Aava Raskausklinikalla odottava äiti ja perhe saavat neuvontaa ja voivat valita omaan tilanteeseensa sopivimman seulontatavan. Raskautta voidaan seurata myös ilman kromosomihäiriöiden seulontaa.

Miten varaan ajan seulontatutkimukseen?

Seulontatutkimuksia tekevät Aava Raskausklinikan erikoislääkärit. Aika erikoistutkimuksiin varataan mieluiten Raskausklinikan hoitajien kautta puhelimitse 050 414 6704. Voit myös jättää soittopyynnön tekstiviestillä, soitamme takaisin viimeistään seuraavana arkipäivänä. Meihin saa yhteyden myös sähköpostitse raskausklinikka@aava.fi.  Ajan vastaanotolle voit aina varata myös nettiajanvarauksesta.

Maksuvaihtoehdot

Tutustu kattaviin maksuvaihtoehtoihimme, mm. korottomaan Aava-tiliin.

Seuraavat vapaat ajat

Hinnasto

I- Seulakäynti H11-12 (trisomia/down-seula)

Esimerkkihinta sisältää:

Vastaanottokäynnin naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkärillä enintään 30 min

Raskaudentilan ultraäänitutkimuksen (12. raskausviikolla tai myöhemmin) (MA2AEB) tai Sikiön niskapoimun mittauksen ultraäänellä (MA2JEB)

Laboratoriotutkimuksen S -Tr1Seul Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, ensimmäinen trimester (4548)

alk.
375.00 €
NIPT seulontakäynti

Esimerkkihinta sisältää:

Vastaanottokäynnin naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkärillä enintään 30 min

Varhaisraskauden ultraäänitutkimuksen (MA1AEB)

Laboratoriotutkimuksen LB -NIPTtri Sikiön trisomiatutkimus äidin verinäytteestä (6373)

alk.
831.99 €

Asiantuntijat

Näytä Aavan asiantuntijat, jotka tarjoavat tätä palvelua.

Kysy lisää

Kiireellisissä asioissa otathan yhteyttä puhelimitse.

Ensisijainen yhteydenottotapa