Valmennuspalvelut

Virta-valmennusyksikkö tarjoaa kattavia palveluita organisaatioiden kyvykkyyksien parantamiseksi. Valmennuksilla vahvistetaan organisaation ja yksilöiden voimavarat kohti parempaan työtä.

Tarjoamme ratkaisuja muun muassa seuraavanlaisiin tilanteisiin:

  • Henkilöstön hyvinvoinnin taso ei ole tiedossa.
  • Hyvinvointi-investointien kohdentaminen on hankalaa.
  • Aikaisempien palveluiden vaikuttavuudesta ei ole näyttöä.
  • Johtoryhmän toimintaa ja jaksamista halutaan kehittää.
  • Koko henkilöstölle halutaan tarjota kustannustehokasta valmennusta.

Hyvinvoivat työntekijät ovat tutkimusten mukaan tehokkaampia, tuotteliaampia sekä omistautuneempia yrityksen menestykseen. ​

Valmentajillamme on väkevä kokemus erikokoisista yrityksistä niin asiantuntija- kuin tuotanto-organisaatioista sekä erityyppisistä liiketoiminnoista. He ovat itse työskennelleet itse niin yritysten johdossa kuin liiketoimintojen keskiöissä ja nyt valmentavat liiketoimintojen johtajien kanssa yrityksistä entistä parempia.

Haluaisitko kuulla valmennuksista lisää? Ota yhteyttä:

Annukka Katainen
Hyvinvointiarkkitehti
050 313 2351
virtavalmennus@aava.fi

Johdon valmennukset
Yrityksen kilpailukyky ja voimavarat lähtevät johdosta. Energinen ja hyvinvoiva johto tekee oikeita päätöksiä yrityksen tulevaisuuden suhteen. Tutkimusten mukaan tärkein hyvinvointiohjelman toimivuuteen vaikuttava tekijä on johdon sitoutuminen.
Kysy lisää
Virta Open -valmennus
Johtotehtävissä toimiville suunnattu kahden päivän pienryhmävalmennus tarjoaa ammattilaisen oppeja työssä jaksamiseen, energisyyteen ja motivaatioon yhdistämällä tietoa huippujohtajien ja -urheilijoiden kriittisistä menestystekijöistä.
Lue lisää
Yritysten hyvinvointiohjelmat
Organisaatioiden ja yritysten kilpailu- ja tuloksentekokyky ovat niin vahvoja kuin henkilöstön hyvinvointi ja voimavarat ovat. Ihmiset tekevät yrityksen tuloksen sillä energialla ja voimavaroilla, joita heillä on. Kuinka paljon yrityksenne tuottavuus voisikaan lisääntyä, jos työntekijät olisivat energisempiä ja jaksavampia? Haluatteko rakentaa kulttuurin, josta voitte olla ylpeitä?
Kysy lisää
Aisti Health -analytiikkapalvelu
Aisti Health -analytiikkapalvelu antaa kokonaisvaltaisen kuvan yritysten ja yksilöiden hyvinvoinnista ja kehityskohteista. Osa-alueina Aisti -hyvinvointikartoituksessa ovat merkityksellisyys, ihmissuhteet, henkinen hyvinvointi, liikunta ja aktiivisuus, työ, taloudellinen tilanne, terveyden edistäminen, uni ja lepo sekä ravinto.
Tutustu Aistiin
Verkko- ja hybridivalmennukset
Live- ja onlinepalveluiden sujuva yhdistäminen on nykypäivää. Jokainen verkko- tai yhdistelmävalmennus rakennetaan yritystenne hyvinvoinnin mittareiden tarjoaman palautteen perusteella. Yksi polku valmennuksissa ei sovi kaikille, joten verkossa räätälöimme käyttöönne useita eri valmennuspolkuja. Näin takaamme parhaat mahdolliset tulokset.
Lue lisää
Luennot ja webinaarit
Uuden ajan työelämän johtamisessa hierarkkinen ja kontrolliin perustuva ylhäältä alas-malli ei enää toimi. Johtamisen kriittiseksi menestystekijäksi muodostuu vuorovaikutteinen ja valmentava johtaminen.
Kysy lisää
Yksilö- ja ryhmävalmennukset
Yksilöitä ja ryhmiä valmentamaan käytössämme on huipputiimi personal trainereita, terveysvalmentajia ja johdon asiantuntija-valmentajia. Asiakkaan toiveiden mukaan rakennetut ryhmävalmennukset ja työpajat kuuluvat myös palveluihimme.
Kysy lisää