Kognitiivinen psykoterapia

Mikä on kognitiivinen psykoterapia?

Kognitiivinen psykoterapia kattaa monia teoreettisia malleja ja käytännön sovelluksia. Se perustuu asiakkaan ja terapeutin yhdessä tekemiin tavoitteisiin ja tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen. Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Terapiaistunnoissa näitä ajatustapoja opetellaan tunnistamaan ja muuttamaan kehittämällä esimerkiksi ongelmanratkaisutaitoa ja selviytymiskeinoja. Uusia suhtautumis- ja toimintatapoja kokeillaan jokapäiväisessä arkielämässä terapiaistuntojen välillä, mikä auttaa niiden omaksumisessa. Kognitiivisen psykoterapian perimmäinen tavoite on saada aikaan yleistynyt muutos, joka ulottuu terapiaistuntojen ulkopuolelle ja asiakkaan arkielämään.

Milloin valitaan kognitiivinen psykoterapia?

Kognitiviinen psykoterapia on tehokas hoitomuoto masennukseen, syömishäiriöihin ja ahdistuneisuushäiriöihin, joita ovat esimerkiksi paniikkihäiriö, sosiaaliset pelot, pakko-oireinen häiriö ja traumaperäinen stressireaktio. Psykosomaattisia oireita, päihderiippuvuutta ja persoonallisuushäiriöitä ja skitsofreniaa voidaan myös hoitaa kognitiivisella psykoterapialla. Taustateoriat ja työskentelymenetelmät voivat olla eroavia erilaisten häiriöiden hoidossa.

Terapian pituus ja eri muodot

Kognitiivinen psykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, pari- tai perheterapiaa. Se voi olla kestoltaan lyhyttä (10–20 kertaa) tai pitkää (1–3 vuotta), kerran tai kaksi kertaa viikossa. Hoitokerran pituus on yleensä 45 minuuttia. Ennen kognitiivisen psykoterapian aloittamista tarvitaan muutamia haastattelukäyntejä terapeutin luona hoidon ja molemminpuolisten yhteistyömahdollisuuksien arvioimiseksi. KELA voi myöntää tukea kuntoutusvaroista, jos asiakkaan työ- tai opiskelukyky kärsii psyykkisten oireiden vuoksi.

Ajanvaraus

Mikäli tarvitset pitkäaikaista Kelan korvaamaa psykoterapiaa, hakeudu ensin psykiatrin tutkimuksiin. Varaa aika psykiatrille Aavan asiakaspalvelusta 010 380 3838 tai internetajanvarauksen kautta.

Psykoterapiaan voi hakeutua myös varaamalla ajan suoraan psykoterapeutille Aavan asiakaspalvelusta 010 380 3838. Yksityisesti psykoterapiaan voi hakeutua kuka tahansa, jolloin terapian kustannukset tulee kokonaan itse maksettavaksi.

Maksuvaihtoehdot

Tutustu kattaviin maksuvaihtoehtoihimme, mm. korottomaan Aava-tiliin.

Asiantuntijat

Näytä Aavan asiantuntijat, jotka tarjoavat tätä palvelua.

Kysy lisää

Kiireellisissä asioissa otathan yhteyttä puhelimitse.

Ensisijainen yhteydenottotapa