Pitkäaikaisen kivun hoito

Pitkäkestoinen kipu voi hoitamattomana aiheuttaa itse kivun lisäksi monenlaisia ongelmia, kuten mielialan laskua, kärsimystä ja hätää. Hoitomuotoja on kuitenkin saatavilla. Asiantunteva kipulääkäri selvittelee vastaanotolla kivun aiheuttajaa ja luonnetta ja yhteistyössä potilaan kanssa etsii kipuun hoitoa ja kuntoutusta.

Milloin kipulääkärin vastaanotolle?

Kipulääkärin vastaanotolle kannattaa hakeutua jos:

  • kipu on kestänyt yli 3 kk tai kipu häiritsee jokapäiväistä elämääsi ja/tai työkykyäsi
  • kivulle ei ole löytynyt selvää syytä
  • hoitoyritykset eivät ole lievittäneet kipuasi

Hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksien kartoittaminen on askel oireiden lievittymistä ja toimintakyvyn kohenemista kohti.

Mistä pitkäaikainen kipu johtuu?

Tavoitteena on aina saada selville kivun aiheuttaja, koske se vaikuttaa hoitomuodon valintaan.

Pitkäaikainen kipu saattaa olla muun muassa seuraavanlaista:

  • kudosvaurioon liittyvä kipu, esimerkiksi murtumien jälkitilaan tai nivelkulumiin liittyvä kipu
  • hermoperäinen kipu, esimerkiksi nikamavälilevytyrän tai ääreishermovaurion aiheuttama kipu

Joskus kivun perimmäinen syy jää epäselväksi kattavista tutkimuksista ja selvityksistä huolimatta. Tästä huolimatta hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksia on aina olemassa.

Miten valmistaudun vastaanotolle?

Ota mukaan kipulääkärin vastaanotolle kaikki edelliset sairauskertomukset ja kipuun liittyvien kuvantamistutkimusten ja muiden tutkimusten lausunnot.

Sinun kannattaa myös kerrata mielessäsi, mitä hoitoja (lääkehoidot tai muut hoitomuodot) aikaisemmin on kipuun kokeiltu ja mitä kokeiluista on seurannut.

Kipupiirroksen tekeminen on usein hyödyllinen tapa selvittää kivun sijaintia, luonnetta ja sen mahdollista aiheuttajaa.

Mitä lääkärin vastaanotolla tapahtuu?

Lääkäri kartoittaa kanssasi vastaanotolla tarkoin kivun alkamisen, keston, luonteen, voimakkuuden sekä kipua pahentavat ja helpottavat tekijät. Vastaanotolla kartoitetaan myös kivun vaikutus toimintakykyysi.

Lääkäri tekee sinulle myös kliinisen tutkimuksen ja tutkii kipuilevan alueen. Tavoitteena on saada käsitys siitä, mikä kivun on aiheuttanut.

Vastaanoton aikana keskustelette lääkärin kanssa myös eri hoitomahdollisuuksista ja suunnittelette hoidon.

Miten kipua voidaan hoitaa?

Kroonistuneen kivun hoito edellyttää aina sinulta sekä hoitavalta taholta pitkäjänteisyyttä, sillä nopeita keinoja pitkäaikaisen kivun hoitamiseksi ei useinkaan ole tarjolla.

Hoidon tavoitteina ovat kivun lievittyminen, toimintakyvyn koheneminen ja elämänlaadun paraneminen. Hoidon kulmakivenä ovat lääkkeettömät hoitomuodot, joita täydennetään tarvittaessa lääkehoidon ja muiden hoitojen avulla.

Kokeilette lääkärin kanssa hoitovaihtoehtoja yksi kerrallaan. Yleensä tarvitaan 2-3 vastaanottokertaa sopivan hoidon (esim. lääkeannoksen) löytämiseksi. Kun sopiva hoito löytyy, oma lääkärisi voi jatkossa uusia reseptit.

Kivun hoito edellyttää usein moniammatillista hoito-otetta ja eri erikoisalojen välistä yhteistyötä. Kivun hoitoon voi osallistua monen erikoisalan lääkäri, kivun luonteesta ja sen aiheuttajasta riippuen.

Kipua voidaan hoitaa esimerkiksi yleislääkärin, fysiatrin, ortopedin, neurologin tai psykiatrin vastaanotolla. Samanaikaisesti lääkehoidon kanssa voidaan aloittaa esim. fysioterapia, psykoterapia tai fyysinen harjoittelu.

Sinun oma aktiivisuutesi on myös tarpeen, jotta hoidot toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Ajanvaraus

Varaa aika nettiajanvarauksen kautta tai soittamalla Aavan asiakaspalveluun 010 380 3838.

Myös etävastaanotto on mahdollinen, jos alustava arviointi ja hoitosuunnitelma on tehty ensin vastaanottokäynnillä. Lisäksi erilaisten mahdollisten hoitokokeilujen arviointi onnistuu mainiosti etävastaanotolla.

FacebookTwitterLinkedIn
Artikkelit ja tiedotteet
epävakaa-persoonallisuus

Epävakaa persoonallisuushäiriö aiheuttaa kärsimystä ja heikentää toimintakykyä

Epävakaa persoonallisuushäiriö ilmenee mielialan ja tunnetilojen sekä käyttäytymisen haitallisena epävakaisuutena, joka vaikuttaa omaan toimintaan ja vuorovaikutukseen muiden kanssa. Psykiatrian erikoislääkäri Tarja Seuri kertoo häiriön synnystä, erityispiirteistä sekä hyvän hoidon tärkeydestä. Yli puolella oireet lievittyvät viidessä vuodessa niin, etteivät diagnostiset kriteerit enää täyty.
Lue lisää
mielenterveys-aava

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on monimuotoinen sairaus – tunnista oireet

Kaksisuuntainen mielialahäiriö sisältää vaihtelevasti masennus- sekä vauhdikkaita mania- tai hypomaniajaksoja. Psykiatrian erikoislääkäri Tarja Seuri kertoo, millaisia ongelmia oireilusta voi seurata. Hoidon kulmakivi ovat mielialaa tasaavat lääkkeet, mutta myös elintavoilla on voinnille merkitystä.
Lue lisää
Vastuullisuustyö_Aava

Miten tärkeää on liiketoiminnan eettisyys tai asiakkaan kohtelu? – Vastaa Aavan vastuullisuuden olennaisuusanalyysiin

Aavassa on aloitettu vastuullisuuden kehitysohjelma. Sen ensimmäisenä vaiheena on olennaisuusanalyysi, jolla selvitämme, mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat toiminnassamme kaikkein tärkeimpiä.
Lue lisää