Sikiön rakennetutkimus raskausviikolla 11–13 ja niskaturvotusmittaus

Raskausviikolla 11–13 voidaan suorittaa niin sanottu niskaturvotusmittaus eli NT-mittaus. Niskaturvotusmittaus kertoo, kuinka suurella riskillä sikiöllä on jokin kromosomihäiriö. Lisääntynyt niskaturvotus voi olla myös varhainen merkki sikiön synnynnäisestä sydänviasta. Niskaturvotus on kuitenkin yleensä ohimenevä löydös. Siinäkin tapauksessa, että niskaturvotus todetaan, on yli 70 prosenttia näistä sikiöistä terveitä.  

Riskiä kromosomihäiriöön seulotaan varhaisraskauden yhdistelmäseulonnassa eli I-seulassa. Niskaturvotusmittauksen lisäksi raskausviikolla 8–12 tehdä niin sanottu seerumiseula verinäytteestä. NT-mittaus ja seerumiseula yhdessä kertovat pelkkää ultraäänitutkimusta tarkemmin, onko sikiöllä kohonnut kromosomihäiriöriski. Riski lasketaan tietokoneohjelmalla, joka huomioi laboratoriomittausten ja niskaturvotuksen paksuuden lisäksi myös synnyttäjän iän.

Niskaturvotusmittaus ja verikoe voidaan raskausviikolla 11+0 - 11+6 tehdä samanaikaisesti.  Kaksivaiheisessa seulonnassa verikoe tehdään aiemmin ja ultraääni sikiön ollessa hiukan isompi 12-13 viikkoa. Kaksivaiheisuuden etu on se, että tutkimuksen tarkkuus hiukan lisääntyy ja sikiön rakenteet ovat ultraäänellä monilta osin paremmin tarkasteltavissa kun sikiö on hiukan isompi.

Raskausviikolla 11–13 arvioidaan myös sikiön rakenteita

Mahalaukku, munuaiset, pään rakenteet, raajat, sydämen syke ja liikkeet ovat yleensä jo nähtävissä. Jos aiempaa ultraäänitutkimusta ei ole tehty, niin tässä vaiheessa paljastuvat myös monisikiöiset raskaudet. Tuulimunaraskaus tai alkion kehityksen muu aikaisempi pysähtyminen voi myös ilmetä vasta tässä vaiheessa, jos aikaisempaa ultraäänitutkimusta ei ole tehty.

11.–13. raskausviikolla kaksosraskauksien sikiökalvojen lukumäärä on parhaiten havaittavissa, millä on merkitystä kaksosraskauksien riskien arvioinnissa. Ultraäänitutkimus tehdään joko emättimen kautta tai vatsanpeitteiden läpi.

Kaikki sikiöseulonnat ja rakennetutkimukset tehdään kokeneiden Aava Raskausklinikan erikoislääkäreiden toimesta. Kelan suorakorvauksen voi saada seulontatutkimuksesta joka tehdään raskausviikolla H10-14 (tai H18-21), muuna ajankohtana mahdollinen korvaus haetaan jälkikäteen Kelasta.

Palaa pääsivulle: Raskausajan ultraäänitutkimukset Aava Raskausklinikalla