CERAD-muistitesti

Aavan muistiseula CERAD on vaivaton muistin seulontatutkimus. Se antaa kuvan muistin ja tiedonkäsittelyn tilasta ja mahdollisesta jatkotutkimusten tarpeesta.

Kenelle muistiseula on tarkoitettu?

Muistiseulaan voi tulla kuka tahansa muistinsa toiminnasta huolestunut.

Testiin ei tarvita lääkärin lähetettä, joten CERAD-muistitesti on hyvä myös silloin, jos tarvitset muistitestituloksen esimerkiksi poliisia, Traficomia, asumispalvelua tai maistraattia varten.

Muistiongelmien kanssa auttavat myös Aavan asiantuntevat neurologit ja geriatrit.

Miten muistitesti tehdään?

CERAD-muistitutkimus kuvaa herkimmin yli 55-vuotiaiden muistia. Jo ensimmäisten muistipulmien ilmaannuttua on hyvä hakeutua muistitutkimuksiin. Parhaat lähtökohdat hoidolle antaa mahdollisimman varhainen tutkimuksiin hakeutuminen.

Muistiseula CERAD:ssa arvioidaan muistia ja muita tiedonkäsittelytoimintoja tehtäväsarjalla. Se on kehitetty muistihäiriöiden varhaista seulontaa varten. Mahdolliset muistisairauteen viittaavat tulokset edellyttävät tarkempia lääkärin tekemiä tai määräämiä lisätutkimuksia ja taudinmääritystä.

Testi kestää noin 40–60 minuuttia. Tehtävät arvioivat mm. mieleen painamista ja palauttamista, kielellistä sujuvuutta, hahmottamista ja päättelyä. Tehtävien vaikeustaso vaihtelee. Osa niistä voi tuntua hyvin helpoilta, osa vaikeilta. Osittainkin oikea tulos voi olla täysin normaali. Tärkeää on yrittää parhaansa sekä vaikeilta että helpoilta tuntuvissa tehtävissä.

Miten valmistautua muistitutkimukseen?

Aavaan on hyvä saapua 15 minuuttia ennen varattua aikaa. Tutkimuksessa pyritään saamaan selville paras suorituskyky. Kiireettömänä jaksaa tehdä tehtävät parhaiten. Käytössä olevat lukulasit tai kuulokoje tulee ottaa mukaan.

Aavan vastaanotolle ilmoittauduttaessa kysytään henkilötiedot ja pyydetään tietosuojaan liittyvät luvat. Jos teillä on lääkärin lähete testiin, se on hyvä ottaa mukaan.

Tutkimuksen tulokset

Muistitestaaja käy läpi testin tulokset. Saat testin jälkeen viikon sisällä kirjeen, jossa ilmoitetaan saamasi pisteet ja tarvittaessa ehdotetaan lisätutkimuksia muistipulmien selvittämiseksi.

Voit antaa muistiseulan tulokset tiedoksi omalle lääkärillesi. Tarvittaessa saat ehdotuksen lisätutkimuksien tarpeesta seuraavin symbolein:

  • Huutomerkki: Tarkemmat tutkimukset ovat aiheellisia. Suositellaan ajan varaamista lääkärin vastaanotolle.
  • Kysymysmerkki: Uusintatutkimus on aiheellinen 6–12 kuukauden kuluttua, jos muistipulmat askarruttavat.
  • Ok-merkki: Pistetulokset ovat normaaleja eivätkä ne viittaa muistihäiriöitä aiheutuvaan sairauteen.

Ajanvaraus

Varaa aika Aavan muistitestaajalle nettiajanvarauksestamme tai soittamalla asiakaspalveluumme 010 380 3838.

Voit myös varata ajan muistihäiriöihin perehtyneen lääkärin, esimerkiksi neurologin tai geriatrin vastaanotolle, mikäli oman muistin ja toimintakyvyn pulmat askarruttavat.

Asiantuntijana palvelukuvauksessa muistitestaaja Harri Heikkilä.

FacebookTwitterLinkedIn