Linssileikkaus (ikänäköleikkaus)

Linssileikkaus on turvallinen ja tehokas toimenpide, jolla voidaan merkittävästi parantaa potilaan näkökykyä ja elämänlaatua. Aavan silmäkirurgit ovat kokeneita linssileikkausten tekijöitä ja varmistavat sinulle parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Mikä on linssileikkaus ja mitkä ovat sen hyödyt?

Linssileikkaus on taittovirheen korjausleikkaus, joka tarjoaa ratkaisun monille näköongelmille. Leikkauksessa silmän oma linssi korvataan keinotekoisella linssillä eli tekomykiöllä ottaen huomioon asiakkaan yksilölliset näkötarpeet​​.

Linssileikkauksessa voidaan korjata suuriasteisia taittovirheitä yksitehoisella tekomykiöllä mahdollistaen esimerkiksi hyvä kaukonäkö. Erikoistekomykiötä käyttämällä voidaan puolestaan vähentää monitehosilmälasien tarvetta lukemisessa ja näyttöpäätteellä. Linssileikkauksessa korjataan tarvittaessa aina myös hajataitteisuus.

Nuoruuden näköä ei leikkauksella pystytä palauttamaan, mutta useimmiten leikkauksen ansiosta silmälasien tai piilolinssien tarve vähenee merkittävästi. Leikkaus tehdään samalla tekniikalla kuin kaihileikkaus.

Kenelle linssileikkaus sopii?

Linssileikkaus sopii ihmisille, jotka kärsivät erilaisista näköongelmista, mutta erityisesti se on suunniteltu kaukotaitteisille ikänäöstä kärsiville henkilöille. Soveltuvuus linssileikkaukseen arvioidaan aina yksilöllisesti, ja päätös leikkauksesta tehdään asiantuntijoiden kanssa käytyjen perusteellisten keskustelujen ja tutkimusten jälkeen.

Yleisesti ottaen linssileikkaus sopii erityisesti:

 • Yli 50-vuotiaille: Linssileikkaus soveltuu yli 50-vuotiaille, jotka kärsivät kaukotaitteisuudesta sekä ikänäöstä ja haluavat eroon jatkuvasta silmälasien käytöstä.
 • Potilaille, jotka eivät sovellu laserleikkaukseen: Jos potilaalla on liian voimakas taittovirhe tai sarveiskalvon rakenteen sopimattomuus laserleikkaukselle, linssileikkaus voi tarjota vaihtoehdon​​.

Linssileikkaus vai laserleikkaus?

Laserleikkaukset, jotka keskittyvät lähinnä miinusnäön ja hajataitteisuuden hoitoon, ovat ihanteellisia alle 45-vuotiaille, kun taas linssileikkausta suositellaan normaalisti yli 50-vuotiaille.

Miten linssileikkaus etenee?

Linssileikkaus etenee useassa vaiheessa, ja sen suunnittelu sekä toteutus on huolellista työtä, jonka tavoitteena on varmistaa paras mahdollinen näkökyky potilaalle. Linssileikkaus etenee tyypillisesti seuraavasti:

1. Linssileikkauksen kartoituskäynti: Kartoituskäynnillä saat matalalla kynnyksellä lisätietoa linssileikkauksesta ja sen mahdollisuuksista kohdallasi. Käynnin aikana tehdään perusteellinen arvio näönkäytön tarpeistasi sekä soveltuvuudestasi leikkaukseen. Tutkimuksessa tarkistetaan näöntarkkuus, mitataan erilaisilla testeillä yhteisnäköä sekä tehdään koneellisia mittauksia silmistä. Alkukartoituksessa pyritään poissulkemaan mahdolliset silmäsairaudet, sillä linssileikkaus voidaan tehdä vain terveisiin silmiin. Myös erilaiset linssityypit sekä toiveet ja odotukset leikkauksen suhteen käydään läpi.

Alkukartoituksen linssileikkaukseen tekee optikko. Aikaa tutkimukseen kannattaa varata yksi tunti. Voit varata ajan kartoitukseen, vaikka sinulla ei olisi aiempia käyntejä silmälääkärillä tai optikolla. Ota mukaan tiedot silmälasivahvuuksistasi. Huomaathan, että tutkimuksessa ei tehdä näöntutkimusta silmälaseja varten, joten silmälasireseptiä ei tältä käynniltä saa mukaan.

Mikäli olet jo saanut tietoa linssileikkauksesta voit aina myös varata ajan suoraan silmäkirurgin esitutkimukseen.

2. Esitutkimus ja leikkaussuunnitelman laatiminen: Esitutkimuksen ja tutkimustulosten perusteella silmäkirurgi suosittelee asiakkaalle parhaiten sopivaa linssityyppiä ja leikkausmenetelmää. Potilas saa tietoa leikkauksen kulusta, toipumisesta ja mahdollisista riskeistä. Tässä vaiheessa potilas ja silmäkirurgi tekevät yhdessä päätöksen mahdollisesta leikkauksesta.

3. Leikkaustoimenpide: Linssileikkaus on nopea toimenpide, joka tehdään paikallispuudutuksessa. Toimenpide kestää tyypillisesti vain noin 10–20 minuuttia/silmä. Toimenpiteessä silmän oma linssi vaihdetaan yksilölliseen keinotekoiseen linssiin kahden pienen aukon kautta. Leikkauksessa käytetään nykyaikaista mikrokirurgista tekniikkaa, joka mahdollistaa nopean toipumisen​​.

4. Toipuminen ja jälkitarkastukset: Toipuminen linssileikkauksesta on yleensä nopeaa ja näkö kirkastuu ensimmäisten päivien aikana. Uuteen optiikkaan tottuminen tapahtuu hiljalleen. Näkö eri etäisyyksille paranee kolmen kuukauden aikana. Potilaalle annetaan ohjeet silmätippojen käytöstä infektioiden ja tulehdusten ehkäisemiseksi. Jälkitarkastuksissa seurataan silmien toipumista ja näön kehittymistä. Linssileikkauksen jälkitarkastus tehdään noin 1-2 kuukauden kuluttua toimenpiteestä, minkä jälkeen tarkastuksia tehdään tarpeen mukaan.

Erilaiset linssityypit

Sopivin linssityyppi riippuu monesta tekijästä, kuten potilaan iästä, elämäntavoista ja näkötarpeista. Näistä saat lisätietoa jo kartoituskäynnillä. Yleisimmin käytetyt linssityypit ovat:

 • Yksitehoiset linssit: Yksitehoiset linssit korjaavat yhtä näköaluetta: joko kauko- tai lähinäköä. Näiden linssien yhteydessä tarvitaan lukulaseja lähityöskentelyyn, jos taitteisuus on optimoitu kaukonäköön​​ tai kaukolaseja, jos taitteisuus on optimoitu likinäköön.
 • Tooriset linssit: Tooriset linssit on suunniteltu hajataiton korjaamiseen. Tällä linssityypillä korjataan sarveiskalvon muodon aiheuttamaa näön vääristymää. Alla esiteltävät erikoistekomykiöt ovat saatavilla myös toorisena.
 • EDOF-tekomykiöt: Tällä linssityypillä korjataan kauko- ja välialueen näköä muokkaamalla silmän sisään menevän valon aallonpituutta. Tekniikka sopii erityisesti paljon näyttöpäätetyötä tekeville sekä paljon ulkoileville ihmisille, jotka tarvitsevat erityisen terävää kaukonäköä.
 • Trifokaaliset tekomykiöt: Tällä linssityypillä saadaan hyvä näkö kaikille eri etäisyyksille arjessa. Linssin optiikka jakaa valon kolmeen eri fokuspisteeseen, joka voi tuottaa osalle henkilöistä etenkin alkuvaiheessa haloilmiöitä.

Linssileikkauksen riskit

Linssileikkauksessa käytetään samaa tekniikkaa kuin kaihileikkauksessa, joka on maailman yleisin silmäleikkaus.​​​ Linssileikkaus on kirurginen toimenpide, johon liittyy yksilöllinen biologinen paranemisprosessi.

Nykyaikaisen silmäkirurgian kehityksen myötä leikkaus on kivuton ja turvallinen toimenpide. Asiakkaan on kuitenkin aina tärkeää olla tietoinen riskeistä, jotta hän voi tehdä perustellun päätöksen leikkauksesta. Alla on mainittuna riskejä ja haittoja, jotka voivat liittyä linssileikkaukseen:

 • Infektioriski: Riskeistä merkittävin, mutta kuitenkin hyvin harvinainen. Infektioita voidaan ehkäistä tehokkaasti asiakkaan omalla toiminnalla: hyvä käsihygienia ja silmien huolellinen jälkihoito madaltavat infektion vaaraa.
 • Kuivasilmäisyys: Kuivasilmäisyyttä esiintyy erityisesti ensimmäisinä viikkoina toimenpiteen jälkeen, mutta vaiva asettuu useimmiten kostutusvalmisteilla muutaman viikon aikana. Toisilla kuivasilmäisyys voi vaatia pidempää hoitoa. Hankala kuivasilmäisyys voi olla este linssileikkaukselle.
 • Taitteisuus ei osu kohdilleen: Harvinainen linssileikkaukseen liittyvä ongelma on, että taitteisuus ei osu kerralla kohdilleen. Oikeaa taitteisuutta ennustetaan tarkalla matemaattisella mallinnuksella, johon linssi lopulta asettuu yksilöllisesti. Aavassa linssileikkaukseen sisältyy aina tarkennustakuu.
 • Vakavammat riskit: Näön menetys tai pysyvät näköhaitat ovat äärimmäisen harvinaisia.

Linssileikkaus hinta

Aavassa linssileikkauksen hinta muodostuu erillisestä esitutkimuksesta, jossa todetaan silmien terveys ja otetaan tarvittavat mittaukset. Esitutkimus maksaa noin 216 euroa.

Optikon tekemä linssileikkauksen esikartoitus maksaa 45 euroa, esikartoituksen osuus vähennetään mahdollisen leikkauksen loppuhinnasta.

Linssileikkauksen hinta yksitehoisella tekomykiöllä on alkaen 1649 euroa/silmä, hajataitteisuuden korjaavalla yksitehoisella tekomykiöllä 2215,70 euroa.

Lukunäköä korjaavalla tekomykiöllä hinta on 2960 euroa/silmä eli molempien silmien leikkaushinta on 5920 euroa. Lukunäköä korjaavissa tekomykiöissä tarvittavasta hajataitteisuuden korjauksesta ei tule asiakkaalle lisäkuluja.

Kaikkiin hintoihin lisätään palvelu- ja Kanta-maksu (poislukien optikon tekemä esikartoitus, johon lisätään vain Kanta-maksu).

Aavassa linssileikkaukseen sisältyy aina tarkennustakuu. Linssit vaativat toimiakseen taitteisuuden osumisen mahdollisimman lähelle tavoitetilaa. Äärimmäisen harvoin huolellisesta suunnittelusta huolimatta tarvitaan tarkennusleikkaus. Se toteutetaan yhdessä silmäkirurgin kanssa valittuna ajankohtana yleensä noin kuuden kuukauden kuluttua alkuperäisestä leikkauksesta.

Ajanvaraus Aavaan

 • Varaa aika optikolle linssileikkauksen arviokäynnille internetajanvarauksesta, Aava Kampin silmäleikkausneuvonnasta numerosta 050 577 2351 (ma-to 9-17, pe klo 9-14) tai soittamalla yleiseen asiakaspalvelunumeroomme 010 380 3838.
 • Varaa aika silmäkirurgille linssileikkauksen esitutkimukseen Aava Kampin silmäleikkausneuvonnasta numerosta 050 577 2351 (ma-to 9-17, pe klo 9-14) tai soittamalla yleiseen asiakaspalvelunumeroomme 010 380 3838.

Asiantuntijana silmätautien erikoislääkäri Petri Järventausta. Tekstin tuottamisessa on käytetty apuna tekoälyä.

FacebookTwitterLinkedIn
Artikkelit ja tiedotteet
Linssileikkaus Lotta sai näkönsä takaisin – linssileikkaus Aavassa paransi näön ja elämänlaadun
Aavassa tehtävät linssileikkaukset korjaavat turvallisesti ikänäköä ja kaukotaitteisuutta.
Lue lisää
tapio-lehtinen-aava-purjehdus Merihätään joutunut yksinpurjehtija Tapio Lehtinen oli tiukassa paikassa ilman silmälaseja – näkö korjattiin Aavassa ja seilaamisesta tehtiin taas turvallisempaa
Puolisokeana hätäviestin kirjoittaminen on haastavaa kokeneellekin merenkävijälle. Linssileikkaus Aavassa toi Tapio Lehtiselle mahdollisuuden jättää silmälasit jatkossa kotiin.
Lue lisää
harmaakaihi Harmaakaihista pääsee eroon leikkauksella
Ikääntyvän ihmisen maailma sumentuu ja haalistuu kaihin edetessä. Moderni leikkaushoito palauttaa näön turvallisesti ja nopeasti.
Lue lisää