Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Mitä tarkoitetaan ratkaisukeskeisellä psykoterapialla?

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakasta kunnioittavaa, asiakkaan ja terapeutin välistä tasavertaista yhteistyötä. Toiveikkuus ja voimavarojen etsiminen ja niiden tukeminen ovat oleellisia elementtejä ratkaisukeskeisessä työskentelyssä. Ratkaisukeskeinen terapia suuntaa katseen tulevaisuuteen, siinä on mukana aina mahdollisuuksia luova myönteinen näkökulma. Pääpaino on tukea asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin. Menneisyyttä käsitellään sen mukaan, kuinka se nähdään tilanteessa tarpeelliseksi. Ratkaisukeskeisesti suuntautunut psykoterapeutti voi työssään hyödyntää myös muista psykoterapiasuuntauksista omaksuttuja työmenetelmiä. Ratkaisukeskeistä terapiaa kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.

Mitä terapiakäynnillä tapahtuu?

Ratkaisukeskeisessä terapiassa asiakas ja terapeutti ovat luottamuksellisessa, tasavertaisessa ja tavoitesuuntautuneessa yhteistyösuhteessa. Asiakkaan esille nostamilla omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys. Ratkaisukeskeisen työskentelyn avulla tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä ja vahvuuksia, sekä nostetaan näkyväksi piilossa olevia voimavaroja. Aikaisempien tuloksettomien ratkaisuyritysten tilalle etsitään toisenlaisia tapoja toimia. Ominaista on poikkeuksien ja edistyksien huomioiminen ja niiden konkreettisten seikkojen näkyväksi tekeminen, jotka lisäävät asiakkaan hyvinvointia kohti tavoitetta.

Miksi valitsisin ratkaisukeskeisen terapian?

Ratkaisukeskeisen psykoterapian vahvuuksiin luetaan se, että se soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille tai sitä voidaan toteuttaa erimuotoisesti. Ajallisesti se voi olla lyhyttä tai pidempikestoista. Asiakas päättää terapian kestosta yhdessä terapeutin kanssa. Jotkut tarvitsevat vain muutaman käyntikerran, toiset saavat pitkäkestoista Kelan tukemaa kuntoutusterapiaa, ja se kestää yleensä vähintään vuoden, riippuen tietysti tilanteesta.

Ajanvaraus

Suosittelemme, että varaat ajan psykoterapiaan joko psykiatrille tai psykoterapeutille soittamalla Aavan asiakaspalveluun 010 380 3838 tai nettiajanvarauksen kautta.

Maksuvaihtoehdot

Tutustu kattaviin maksuvaihtoehtoihimme, mm. korottomaan Aava-tiliin.

Asiantuntijat

Näytä Aavan asiantuntijat, jotka tarjoavat tätä palvelua.

Kysy lisää

Kiireellisissä asioissa otathan yhteyttä puhelimitse.

Ensisijainen yhteydenottotapa