Karri-Pekka Kauppinen työterveyspsykologi

Karri-Pekka Kauppinen

Työterveyspsykologi

Varaa aika

Olen erikoispsykologi ja kuuntelevaan ammattitaitooni kuuluu ajattelun auttaminen, oivalluttaminen ja käyttäytymisen muutosten aikaansaanti. Tarkoitukseni on tuoda ihmiselle jotakin hyvää ja hänelle itselleen käyttökelpoista jo ensimmäisestä tapaamisesta alkaen. Olen kiinnostunut siitä, kuka olet sekä siitä, että millainen haluat olla. Yhteensä olen pitänyt yli 4000h yksilötyötä ja kouluttanut yli 2000 ihmistä yli 60 maasta erilaisista psykologisista aiheista.

Autan ihmisiä tulemaan aiempaa taitavammin toimeen muun muassa näiden parissa:

 • Ahdistus
 • Työuupumus
 • Masennus
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Riippuvuudet
 • Pelot
 • Syömishäiriöt
 • Resilienssi
 • Jaksamattomuus

Työyhteisötyössä toimin mielelläni, kun

 • Epäasiallista käyttäytymistä, riitoja ja konflikteja pitää selvittää
 • Pitää valmentaa itsensäjohtamisesta, moderneista alais- ja esihenkilötaidoista tai voimavaroista
 • Halutaan vapautua kognitiivisten vinoumien aiheuttamista ajattelun ansoista
 • Työskennellään tunteiden ja psykologisen turvallisuuden sekä dialogisen luovuuden äärellä

Käytän erityisesti seuraavia viitekehyksiä:

 • hyväksymis- ja omistautumisterapiaa
 • Prosessikonsultaatiota (Edgar Schein)
 • itsensä johtamisen teorieoiden kolmea pääluokkaa
 • Emotion Focused Therapya (tunnetyöskentelyä)

Työskentelyotteeni on läsnäoleva, integratiivinen, ja melko usein, toimiva.

Lämpimästi tervetuloa juuri sellaisena kuin olet.