Sikiön rakennetutkimus raskausviikolla 19-22

Sikiön rakennetutkimuksen paras ajankohta on raskausviikolla 19–22. Ultraäänitutkimus tehdään vatsanpeitteiden läpi ja sitä täydennetään tarvittaessa emättimen kautta. Rakennetutkimuksessa arvioidaan yksityiskohtaisesti sydämen, keskushermoston, vatsan alueen, virtsateiden, luuston ja kasvojen rakenteita. Kaikkein parhain ultraäänen erotuskyky on kun sikiö on jo 20 viikkoa tai yli.

Mitä rakenneultraäänitutkimuksessa voidaan havaita?

Mikäli rakenneultraäänitutkimuksessa havaitaan vakavia epämuodostumia, tulee perheen päättää jatkotutkimusten tekemisestä. Päätöksen raskauden jatkamisesta tai keskeyttämisestä voi kuitenkin tehdä jo alkuperäisen löydöksen perusteella.

Varsinaisten rakennepoikkeavuuksien seulonnan lisäksi rakennetutkimuksessa voidaan löytää pieniä merkkipoikkeavuuksia. Merkkipoikkeavuudet eivät sinänsä aiheuta sikiölle häiriötä, mutta ne voivat olla merkki vakavammasta poikkeavuudesta tai kromosomihäiriöstä.

Rakennetutkimuksen yhteydessä arvioidaan myös istukan sijaintia kohdunkaulaan nähden. Istukan sijaintia arvioimalla voidaan havaita raskaudet, joissa istukka on kiinnittynyt kohdunkaulan sisäsuun päälle. Ultraäänellä voidaan havaita myös istukankiinnittymishäiriöt. Nykyisillä ultraäänilaitteilla on myös mahdollisuus, jos perhe niin haluaa, selvittää sikiön sukupuoli varsin luotettavasti. 

Edes parhaimpien tekijöiden tarkimmilla laitteilla tehty rakennetutkimus ei aina havaitse kaikkia rakennepoikkeavuuksia. Mikäli Aava Raskausklinikassa tehdyn rakennetutkimuksen jälkeen syntyvällä lapsella todetaan jokin rakennepoikkeavuus, toivomme perheen toimittavan siitä tiedon Raskausklinikalle.

3D/4D-ultraäänimenetelmät

3D/4D-ominaisuuksilla voidaan joissain tapauksissa parantaa sikiön pinta- ja luustorakenteiden diagnostiikkaa perinteiseen 2D-tutkimukseen verrattuna. Reaaliaikaisella 3D-menetelmällä (4D) voi olla myös helpompi havaita raajojen rakennepoikkeavuuksia ja virheasentoja.

Mikäli toisen raskauskolmanneksen rakennetutkimuksessa havaitaan poikkeavuuksia, käy asiantuntijamme niiden merkityksen huolellisesti läpi perheen kanssa. Jatkotutkimuksia ja -toimenpiteitä varten teemme tarvittaessa kiireellisen lähetteen naistensairaalan sikiötutkimusyksikköön.

Aavassa sikiön rakennetutkimuksia tekevät vain Aava Raskausklinikan perinatologit. Kelan suorakorvauksen voi saada kun tutkimus tehdään raskausviikolla 18-21 (pyydetään huomioimaan että ajankohtana yli 20 raskausviikkoa on suositeltavin).

Palaa pääsivulle: Raskausajan ultraäänitutkimukset Aava Raskausklinikalla