Heikkinen Sara

Heikkinen Sara

Työterveyspsykologi

Tervetuloa Aavaan

Psykologina koen tärkeäksi asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen hänen yksilöllinen elämäntilanteensa huomioiden. Yhteistyön keskiössä ovat asiakkaan omat tavoitteet, toiveet ja tarpeet, jotka määrittelevät työskentelyn suuntaa ja tapoja. Työotteessani yhdistyy monipuolisesti tutkittu tieto, kokemus ja asiakaslähtöisyys. Erityisosaamistani ovat mm. stressi- ja uupumusoireilu, mieliala- ja ahdistusoireet, erilaiset kuormittavat elämäntilanteet sekä työkyvyn tukeminen.

Työyhteisötasolla olen toiminut erilaisissa kehittämishankkeissa sekä valmentanut ja kouluttanut laajasti mm. vuorovaikutukseen, psykologiseen turvallisuuteen ja itsensä johtamiseen liittyen.

Työskentelenkin mielelläni sekä yksilöiden että yhteisöjen kanssa. Työterveyshuollon asiakkaiden lisäksi otan vastaan myös yksityisasiakkaita. Vastaanotot voidaan toteuttaa joko paikan päällä tai etävastaanottoina videovälitteisesti tai puhelimitse. Myös koulutukset ja luennot voidaan järjestää videovälitteisesti.

Äidinkieli
suomi
Kielitaito
englanti

Koulutus

Psykologian maisteri, psykologi(2017), työterveyden pätevöitymiskoulutus (TTL), ratkaisukeskeinen työnohjaaja, kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti (koulutuksessa)

Seuraavat vapaat ajat