Liikunnanohjaajan palvelut

Työpaikkaliikunnan suunnittelu

Liikunnan asiantuntija toimii työterveyshuollossa työterveyslääkärin tai -hoitajan konsultaatiopyyntöön perustuen. Liikunnan asiantuntija osallistuu työterveyshuollon tekemien selvitysten perusteella työterveyshuollon tukena terveyttä ja työkykyä tukevien liikunnallisten toimenpide-ehdotusten tarpeen selvittämiseen. Tällainen toimenpide voi olla organisaation terveyttä edistävän liikuntasuunnitelman tekeminen.

Työpaikkaliikunnan toteuttaminen

Liikunnanohjaaja toteuttaa työpaikoilla sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Tavoitteena on auttaa osallistujia ottamaan vastuuta omasta terveydestään. Liikunnanohjaaja toimii myös moniammatillisesti toteutetuissa toiminnoissa yhteistyössä työterveyshuoltotiimin sekä erilaisten asiantuntijoiden kanssa. Liikunnanohjaajan vastaanotolle ohjaudutaan työterveyshoitajien- ja lääkäreiden lähetteellä tai toiminta voi olla osa työpaikan hyvinvointitoimintaa.

Esimerkkejä ohjauksista ovat mm.

 • kuntosaliohjaus, kuntosaliohjelmien laadinta ja opastus
 • liikuntatunnit: step-tunnit, kahvakuula, keppijumppa, kiinteytysjumpat, venyttelyt, fitness-treenit, vesivoimistelu
 • painonhallintaryhmät
 • MBO-ryhmät


Kuntotestaukset

Kuntotestin avulla voidaan arvioida yksilön terveyden ja toimintakyvyn fyysisiä edellytyksiä ja laatia tulosten perusteella yksilöllinen, turvallinen ja tavoitteellinen liikuntasuunnitelma. Vähän tai satunnaisesti liikkuville kuntotestaus toimii apuna kun halutaan määritellä turvallinen lähtötaso ja jatkossa tietoa säännöllisen liikunnan ja harjoittelun positiivisista vaikutuksista fyysiseen suorituskykyyn. Aktiiviliikkujilla testaus toimii apuvälineenä oman kunnon kehittymisen seuraamisessa, harjoittelun tavoitteiden selventämisessä ja seurattaessa harjoittelun onnistumista. Testauksen yhteydessä asiakas saa yksilöllisen kirjallisen palautteen, lisäksi yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen liikuntasuunnitelma ja sovitaan seurannasta. Seurantamittauksilla on mahdollisuus tukea pitkän aikavälin tavoitteita.

Mittaukset voivat sisältää:

 • aerobisen kunnon mittauksen: polkupyörä ergometri-testi, UKK-instituutin kävelytesti, Cooperin testi, Firstbeat-kuntotesti
 • lihaskuntotestit: selkä, vatsa, ylä- ja alaraajat, käden puristusvoima
 • liikkuvuusmittaukset: lihaskireydet, notkeus, rangan liikkuvuus
 • painon sopivuuden ja kehonkoostumuksen määritys: kehon rasvapitoisuus, luustolihasprosentti, painoindeksi, lepoaineenvaihdunta, sisäelinten ympärille kertynyt rasva ja sen luokitus sekä luustolihasprosentti -luokitus, vyötärö-lantiosuhde


Taukoliikunta

Taukojumppa on halpa ja helppo tapa ehkäistä niska- ja hartiavaivoja. Taukojumppa elvyttää lihasten verenkiertoa, rentouttaa tuki- ja liikuntaelimistöä ja lisää lihasten ja nivelten liikkuvuutta. Lisäksi se auttaa lihaskipuihin. Liikunnanohjaaja voi suunnitella työpaikan taukoliikuntaohjelman sekä osallistuu sen toteutukseen.


Liikunnanohjaajan yksilövastaanotto

Liikunnanohjaajan yksilövastaanotolle ohjaudutaan työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin lähetteellä. Vastaanottokäynti on ohjausta omaehtoiseen ja ennaltaehkäisevään liikuntaan huomioiden asiakkaan terveydentila ja eri kuormitustekijät.

Liikunnanohjaaja suunnittelee asiakkaan kanssa yhdessä yksilöllisen terveysliikuntasuunnitelman ja arvioi tarvittavia jatkotoimia.


Työhyvinvointiohjelmat

Liikunnanohjaajalta saat työkaluja miten voit toteuttaa työyhteisöille työhyvinvointitoimintaa. Liikunnanohjaaja voi suunnitella yksilöllisen ja virkistävän tuokion tai kokopäivän ohjelman, johon voi liittää yhdessä liikkumista, rentoutumista, kuntotestausta sekä asiantuntijaluentoja. Toiminta voidaan suunnitella myös pitkäjänteiseksi toiminnaksi lähelle arkea liikuntakokeilujen merkeissä.

Esimerkkejä mm.

 • juoksukoulut: ohjelmien suunnittelu, yhteislenkit, syketreenien toteutus, maraton-koulut
 • rullaluistelu: opastus ja toteutus
 • sauvakävely, lumikenkäkävely
 • avantouinti
 • maastohiihto, retkiluistelu

Asiantuntijat

Näytä Aavan asiantuntijat, jotka tarjoavat tätä palvelua.

Kysy lisää

Kiireellisissä asioissa otathan yhteyttä puhelimitse.

Ensisijainen yhteydenottotapa