Laadukas endoskopia eli tähystystutkimus

Suomessa tehdään vuosittain noin 100 000 mahantähystystä eli gastroskopiaa ja lähes saman verran paksusuolentähystyksiä eli kolonoskopioita. Endoskopioiden laatuun on kiinnitetty huomiota ja eri endoskopioiden laatukriteereitä on julkaistu kansainvälisesti. 

Tähystystutkimuksen aiheellisuus

Laadukas endoskopia alkaa indikaatioasettelusta (aiheellisuus). Endoskopiaa tekevä lääkäri on viime kädessä vastuussa endoskopian aiheellisuudesta. Potilaan muiden sairauksien ja käytössä olevan lääkityksen (mm. verenohennuslääkkeiden) vaikutus tehtävään endoskopiaan on osattava arvioida. Laadukas välineistö ja ammattitaitoinen osaava henkilökunta on helposti miellettävissä laadukkaaseen endoskopiaan.

Asianmukaiseen tähystystutkimukseen kuuluu tarvittavien näytteiden otto, löydösten ja tiettyjen anatomisten rakenteiden dokumentointi sekä mahdollisten endoskooppisten toimenpiteiden suoritus. Nykyaikana, teknisten mahdollisuuksien parannuttua, voidaan perustellusti vaatia löydösten kuvallista dokumentointia. Eurooppalaisessa endoskopiasuosituksessa on jopa nimetty ne rakenteet, jotka gastroskopialausunnossa olisi esitettävä valokuvina.  

Mitä gastroskopiassa tutkitaan?

Diagnostisen gastroskopian teknisenä minimitasona voidaan pitää ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen alkuosan arviota jokaisessa tutkimuksessa. Skoopin inversiossa tulee myös tarkastella mahalaukun fundus sekä hiatusaukko. Histologiset näytteet tulee ottaa poikkeavista muutoksista sekä antrumista, corpuksesta ja duodenumista, ellei näytteenotolle ole erityisiä esteitä.

Skopistin on tiedettävä mahdollisten komplikaatioiden ensihoito ja pystyttävä jokaisessa endoskopiatilanteessa tarvittaessa esimerkiksi vuodon tyrehdyttämiseen.

Mitä kolonoskopiassa tutkitaan?

Kolonoskopia on tekijän kannalta selkeästi diagnostista gastroskopiaa vaativampi toimenpide. Jotta tutkimus olisi myös potilaalle miellyttävä, täytyy endoskopistilla olla riittävä kokemus ja koulutus kolonoskopioiden tekemiseen. On esitetty, että diagnostisissa kolonoskopioissa tulisi skopistin päästä umpisuoleen 95 prosentilla potilaista. Toisin kuin gastroskopioissa, kolonoskopioissa ”rutiinimaista” näytteenottosuositusta ei voida yhtä helposti antaa.

Laadukkaaseen tähystykseen kuuluu mahdollisuus potilaan lääkitsemiseen

Nykyaikaisessa lääketieteessä laadukkaaseen endoskopiatoimintaan kuuluu oleellisesti mahdollisuus potilaan lääkitsemiseen rauhoittavalla ja/tai kipua lievittävällä lääkityksellä. Niin ikään nielupuudutteen käytön on todettu vaikuttavan positiivisesti gastroskopiakokemukseen. Endoskopiasta ei saisi muodostua kenellekään huonoa kokemusta.

Laadukkaan endoskopian näkyvin osa on asianmukainen lausunto. Lähettävän lääkärin kannalta ehkä tärkein lausunnon osio on kannanotto jatkohoitoon. Nykysuositusten mukaan endoskopistin on liitettävä sillä hetkellä käytettävissä olevaan tietoon perustuva ehdotus potilaan jatkohoidosta. Nykyaikainen endoskopisti ei ole pelkästään ”temput tekevä putkimies” vaan oman alansa lääketieteellinen asiantuntija.    

 • Jari Koskenpato, LT, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri
 • Matti Ristikankare, LT, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri
 • Hannu Nuutinen, LKT, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri

Viitteet:

 • Cohen J, Safdi MA, Deal SE, ym. Quality indicators for oesophagogastroduodenoscopy.
 • Gastrointest Endosc 2006;63:S10–5.
 • Heikkinen M ja Saarela A . Onko endoskopiatoiminta Suomessa riittävän tasokasta?  - vaatimuksena ”endoskopia-ajokortti”?
 • Duodecim 2008;124:1401–2
 • Pikkaramen P, Karvonen A-L ym. Endoskopistin käsikirja. 1st edn.
 • Saarijaärvi: Kustannus Oy Duodecim ja Suomen Gastroenterologiayhdistys ry, 2002; 336
 • Rex DK, Petrini JL , Baron TH, ym. Quality indicators for colonoscopy. Gastrointest Endosc 2006;63:S16–28.
 • Ristikankare M. Rauhoittava lääkitys paksusuolen tähystyksen yhteydessä. Duodecim 2006;122(9):1094-8


Takaisin sivulle kolonoskopia
Takaisin sivulle gastroskopia